Hebraisk tro

 

Artikler    Video    Linker    Kontakt   

MESSIANSK TRO

Introduksjon

Ord og begreper forklart

Messiansk jødisk teologi og bibelforståelse

Eksegetisk og eisegetisk bibeltolkning

15 myter om messiansk tro

Gresk versus hebraisk tankegang

Nådebegrepet er det samme i GT og NT

Kristentroens krokete vei i historien

Opprinnelsen til ordene Gud og kirke

Hvorfor akkurat Bibelen?

Dåp - Et rituelt renselsesbad

Jeshuas takkebønn i Luk 24

Er hebraiske tro lovisk trelldom?

Ny-judaisme eller sann bibelsk tro?

Motstand mot de hebraiske røtter

Historien om Joseph Rabinowitz

Jødisk bryllupsskikk symboliserer frelsen

Her kommer bruden (pdf)


TORAHEN

Hva betyr å oppfylle og oppheve?

Opphevet Jeshua budet om urene dyr?

Hvorfor sa Jeshua: ‘men jeg sier dere’?

Hva menes med Torah som skygge?

Hva er å være under loven?

Årsaken til syndefallet og løsningen

Er det skjulte budskap i Bibelen?

Kom Jeshua med et helt nytt bud?

Omvendelse til Torahen i Elias ånd

Spørsmål til Jeshua fra dages kristne

Klassisk feiltolkning av Matt 5:17-18

Forklaring av ekteskapsloven i Rom 7:6

Hvordan elske Gud og gjøre Hans vilje?

Forskjell på Tuktemesteren og Torahen

Fariseernes og evangelistenes surdeig

Kjøtt ofret til avgudene

Kong Davids salme 119


JØDEFOLKET

Alt er dødelig, unntatt jøden

Lignelsen om navlestrengen

Kristne trenger å lære om jøder

Hvem drepte Guds sønn?

Hvorfor tror ikke de fleste jøder på Jeshua?

Hvorfor vil ikke jøder uttale navnet JHVH?

Hva er Mishna, Gemara og Talmud?

Øye for øye, tann for tann; et hevnprinsipp?

Eliezer Ben Jehudas fantastiske livsverk

Janusz Korczaks unike eksempel

Marcel Marceau, den tause holocaust-helten

Lena Kuchlers redningsdåd

Ett minutts stillhet for hvert offer


SHABBAT

7 Punkter om shabbat i Torahen

Hva skjedde med shabbat?

Forsvar av shabbat som hviledag, del 1

Forsvar av shabbat som hviledag, del 2

Shabbat versus søndag, debatt, del 1

Shabbat versus søndag, debatt, del 2

Shabbat Kiddush, måltidet

Er shabbat ‘judaisme’?

To ulike historier om shabbat


HERRENS HØYTIDER

Shavuot, Torah og Den Hellige Ånd

Rosh Kodesh, 1Nisan eller Aviv

Ser vi sammenhengene i Pesach?

Palmesøndag - ser vi lyset?

Opptakten til utvandringen fra Egypt

Jeshua om vinen ved påskemåltidet

Yom Terua og Rosh Hashana:

shofarhøytid og nyttår

Yom Kippur: Den store forsoningsdagen

Shofarblåsing etter Yom Kippur

Hyttebygging for Løvhyttefesten

Løvhyttefesten i Jerusalem

Løvhyttefestens glede og feiring

Esters bok og JHVHs navn

Yom Kippur, 3Mosebok/Jesaja 53

Jeshua født under løvhyttefesten


ISRAEL KULTURELT

Tu b’av på fullmånedagen

Tisha b’av, jødisk årlig fastedag

Offisiell fastedag i Israel

Kjente rabbinere om vår tid

Beit Scandinavia i Haifa

Kerem Hateimanim i Tel Aviv

Arkeologiske funn i Davids by

Bibelen, historie og jødene

Historier fra Taborfjellet

Religionene i Jerusalem

Folkeslagene ledes til Torahen

Kjempen Goliat og Elah-dalen

Fastedag starten på Dire Straits

Shivta nasjonalpark

Nasareth og Jeshua

Fra Zichon Ja’akov

Tzfad, en by på et fjell

Shekem i Samaria

Vin fra åsene i Judea


ISRAEL OG MIDTØSTEN

Menneskers og Guds globalisme

Fem myter om Midtøsten, del 1

Fem myter om Midtøsten, del 2

Israel - En høyst berettiget stat

Israels rett til å eksistere som

et jødisk hjemland

Jon Viogt om sitt forhold til Israel

Beste tale av en israelsk diplomat

Netanyahus tale i FN 2009

Konflikten i Midtøsten

Et åpent brev til verden

PLOs faseplan fra 1974

Palestinsk fremstilling av

flyktningesituasjonen, del 1

Palestinsk fremstilling av

flyktningesituasjonen, del 2

Palestinsk fremstilling av

flyktningesituasjonen, del 3


PDF-BØKER AV MESSIANSK PASTOR

ÅSMUND KNUTSON AUKLAND

Messias.pdf

Credo.pdf

Samlet oversikt over utgivelser;
Librero Asher, på norsk og engelsk.pdfJESHUA MESSIAS

Hvem skapte verden?

Navnet Jesus i Det Gamle Testamentet

Jeshua - Den hebraiske faktor

De eldste beskrivelser av Jeshuas utseende

Akta Pilati - et brev fra Pontius Pilatus

Evangeliet i 1Mosebok

Jeshua sonet Israels misgjerninger

Hebraisk og gresk navn på Messias

Hvem slaktet offerlammet Jeshua?

Dagen da døden døde

Jeshuas misjonsbefaling

Er evangeliet nytt i NT?

Er JHVH splittet i GT og NT?

Hva betyr å være fattig i ånden?

Jeshuas gjenkomst usynlig el synlig? del 1

Jeshuas gjenkomst usynlig el synlig? del 2

Jeshuas gjenkomst usynlig el synlig? del 3


ALEF OG TAV

Innledning og begrepsavklaringer

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 1 A

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 1 B

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 2

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 3

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 4

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 5

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 6

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 7 A

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 7 B

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 8

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 9

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 10

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 11

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 12 A

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 12 B

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 13 A

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 13 B

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 14

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 15

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 16

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 17 A

Jeshua fra 1Mos. til Joh. Åp. del 17 B


MELKISEDEKS ORDEN

Den førstefødt i frelsesplanen, del 1

Den førstefødt i frelsesplanen, del 2

Den førstefødt i frelsesplanen, del 3

Den førstefødt i frelsesplanen, del 4

Den førstefødt i frelsesplanen, del 5

Den førstefødt i frelsesplanen, del 6


BIBELPROFETIER

Løftene til Abraham

Et gjenoppbygget Jerusalem

Isaac Newton så Israel gjenreist

Er evangeliets tidsalder snart over?


ENOKS BOK

Enoks bok 1 og 2 (pdf)

Enoks bok - En gjenfunnet skatt

Sitater om Menneskesønnen i 1Enoks bok

Hva sier gamle jødiske skrifter om Enok?

Hvorfor er ikke Enoks bok i Bibelen? del 1

Hvorfor er ikke Enoks bok i Bibelen? del 2

Som det var i Noas og Lots dager


FALNE ENGLER

Har Ufo-fenomenet forankring i Bibelen?

Utenomjordisk liv i flere dimensjoner

Ufo-historie, del 1: Gammel folklore

Ufo-historie, del 2: Moderne tid

Ufo-historie, del 3: Fysiske bevis

Nefillim vender tilbake, del 1:

Ufo, paradokser og videnskap

Nefillim vender tilbake, del 2:

Romdimensjoner, MJ-12 og hemmelighold

Nefillim vender tilbake, del 3:

Kornsirkler, Enok og Noas dager

Nefillim vender tilbake, del 4:

Oldtidsmytologi, falne engler og profetier

Nefillim vender tilbake, del 5:

Bortførelser, bedrag og åndelig rustning


FALSKE PROFETER

Falske profeter og forkynnere

Myten om ‘drukkenskap’ i Ånden

Kan ikke dåren gå seg vill?

Himmelreiser i kristen okkultisme

Kunstig skille mellom testamentene

Feil fremstilling av Paulus

Guds nærvær i tvilsom forklaring

Manipulasjon og misbruk av Guds navn

Katolisismens babylonske innhold

Er tro og forventning det samme?

Ubibelske sider ved trosbevegelsen (pdf)

Kundalini alarm, bok (pdf)

Hvem og hva er Profetiens Ånd?

Moderne profeter, del 1: Testkriterier

Moderne profeter, del 2: Joseph Smith

Moderne profeter, del 3: Ellen G. White

Moderne profeter, del 4: Charles T. Russell


ETISKE BETRAKTNINGER

Sønn av Hamas besøker Norge

Palestinakomiteen blir motsagt

Herr Biedermann og brannstifterne

Verdens mest antisemittiske land

Er terror mot Israel mer berettiget

enn terror mot Norge?

Tre ting om islam du ikke visste

Sharia og kollisjon mellom sivilisasjoner

Den virkelige rasismen:

Å forvente at jøder skal dø saktmodig

Medienes fatale forutinntatthet

Vår ytringsfrihet forsvinner

Nå er det vårt tur å gjøre noe

Forskjell på vestlig og muslimsk psykologi

Overalt slukkes lysene i Europa

Resultatet av vold mot barn


SEKSDAGERSKRIGEN

Hvorfor valgte Israel krig i 1967, del 1

Hvorfor valgte Israel krig i 1967, del 2

Hvorfor valgte Israel krig i 1967, del 3

Hvorfor valgte Israel krig i 1967, del 4

Hvorfor valgte Israel krig i 1967, del 5

Hvorfor valgte Israel krig i 1967, del 6

Hvorfor valgte Israel krig i 1967, del 7

Hvorfor valgte Israel krig i 1967, del 8

Flyangrepet og frigjøringen av Jerusalem


MESFO

MESSIANSK FORENING NORGE

Formål og trospunkter

NB

Webprogrammet kan noen ganger gjengi

bokstaver og kolonner uregelmessig.

Åpne nettstedet i en annen nettleser

eller prøv igjen senere.

Takk for forståelsen!