HebraiskTro.no


SHEKEM I SAMARIA (SHOMRON)


Av Roy Otto Dyrli


Bibelhistorien ligger innbakt i landskapet med navn som Beit El, Shilo og Shekem. I dette området finner vi Samuels grav, Josefs grav og Shomron (Samaria), hovedstaden i nordriket Israel mellom 900 og 722. I dette området bodde stammene Benjamin, Efraim og Manasseh. Etter kong Salomos død i 931 f kr kom Rehoboam på tronene med et løfte om å øke skattene. Skattekravet førte til at Israel ble delt i to, et nordrike kalt Israel, og et sørrike kalt Juda.


Historien til disse rikene er beskrevet i Samuelsbøkene, Kongebøkene og Krønikebøkene. Sammen med flertallet av profetene kaster dermed disse bøkene lys over en historie der vi til sammenligning i Norge ikke har en eneste skriftlig kilde.


For nordrikets del er det en historie vi knapt skjønner rekkevidden av. Fra å ha hatt en etikk basert på De 10 bud, og en lov basert på Torah, Moseloven, med bare 613 bud (prøv den i mot Norges lover), skled samfunnet sakte men sikkert inn i hedenske religioner, der ofring av levende barn som ble brent ihjel til ære for avguden Moloch stod sentralt.


Det er dette de såkalte domsprofetene advarte mot. Etter hungersnød og gjentatte kriger mot Assyria, ble de som var igjen i 722 f kr deportert som slaver til et område nord for Eufrat. Til denne dag vet ingen med sikkerhet hva som siden skjedde med dem, men profetene fikk rett.


I moderne tid har også palestinerne satt sine navn på området, med byer som Ramallah, Jenin og Nablus. I over 1300 år var området under muslimsk styre, først arabisk, senere Ottomansk og til slutt Jordansk styre. Fra 1967 har likevel Israel vært de reelle herrene over Shomron, til tross for de selvstyrte A-områdene etter Oslo-avtalen.


I dag er Shomron dominert av palestinerne, med klan-motsetninger som bare de siste månedene har ført til politisk motiverte drap. Et planlagt valg ble avlyst i løpet av de siste 14 dagene fordi hverken PLO eller Hamas våger å gjennomføre det. Og med en 81 år gammel kjederøykende palestinsk president under legebehandling for hjerteproblemer, er den politiske fremtiden for området mer usikker enn noen gang (okt. 2016).


Politiske eksperter kappes om å forklare oss hvorfor hverken en to-stats eller en en-stats løsning er mulig fra et Israelsk perspektiv. Kort sagt, ingen ser noen løsning for dette området, der vi fra mediene stadig blir fortalt at jødiske settlere tar landet fra palestinerne.


Så hva annet kan vi gjøre enn å legge ut noe bilder fra Samaria, med et ønske om at i alle fall denne sabbaten må bli fredelig både for jøder og arabere i et området araberne kaller okkupert, men der jødene har en 4000 år lang historie.


Bildene er tatt i Elon More nær Shekem, fra stedet der Abraham i følge 1. Mos 12 møtte YHVH og fikk løfte om at hans ett skulle arve landet. Et løfte som ifølge Yeshua (Jesus) i Bergprekenen (Matt 5,17) står ved lag. Men vil vi tro det?Illustrasjoner:

Fra Elon More ved Shekem.

Foto av: Sven Magne Melheim Sagvik
Shomron, eller som vi ville sagt det i Norge, Samaria, er oftest omtalt som Vestbredden og De okkuperte områdene.


Dette er likevel et av et av Israels kjerneområder, med en historie som går 4000 år tilbake i tiden.