HebraiskTro.no


KRISTNE TRENGER Å LÆRE OM JØDER


Av Richard Booker, oversatt av Kris Guleng

Straks dette avbruddet skjedde, gikk bibelsk jødedom og bibelsk kristendom, som Gud hadde ment skulle være ett, hver sin vei med tragiske konsekvenser for begge.


Tilbakevending til våre røtter


Vi lever i en tid da Herren kaller både jøder og kristne tilbake til deres bibelske røtter. Kristendommens bibelske rot vokste frem fra en evig pakt som Gud gjorde med Abraham. Kristne blir del av denne pakten gjennom troen på Jesus (Yeshua). Det var 2000 års hebraisk historie, kultur, språk, tradisjoner og skikker som formet kristendommens rot. Vi liker det kanskje ikke eller ønsker ikke å anerkjenne det, men kristendommen ble næret fra denne hebraiske/jødiske roten. Jo mer vi lærer om våre hebraiske/jødiske røtter, jo mer velsignet vil vi bli i våre kristne liv.


En fullere og klarere forståelse av Bibelen


Mens kristne i Amerika ser livet med et Vestlig sinn og verdensbilde, ble Bibelen skrevet av Abrahams etterkommere som hadde en hebraisk kultur, språk, og verdensbilde. Dette utgjør et virkelig problem og en utfordring. Vi har en bok fra Midt-Østen som vi prøver å forstå fra vår Vestlige kultur. Vårt Vestlige perspektiv kan lett bidra til at vi misforstår Bibelen. I tillegg til det, så har sinnet vårt blitt mer influert av gresk filosofi enn av bibelsk, hebraiske tankegang. Dette er årsaken til at vi må studere kristendommens hebraiske/jødiske røtter.


Når vi leser Bibelen gjennom hebraiske øyne, blir vår forståelse mye rikere, dypere og klarere med flere detaljer enn vi noensinne kunne forestille oss. Vi får ny og mektig innsikt og synsklarhet fordi vi tar imot Bibelen gjennom forfatternes øyne. Vi ser sannheter som vi bare ikke kan se med våre Vestlige øyne uansett hvor ærbare våre motiver og oppriktig våre ønsker er.


Spennende nye innsikter omkring Jesu undervisning


Mens kristne har god forståelse av Jesu guddommelighet, så er det få som kjenner mennesket Jesus. Hver kultur skaper Jesus inn i deres eget bilde. Vestlige blir oppbragt når de oppdager at Jesus ikke var en europeer. Religiøse grupper blir oppbragt når de oppdager at Jesus ikke var et medlem av deres kirkesamfunn. PLO prøver å gjøre Jesus til en palestiner. Jesus var en jøde født inn i en jødisk familie i den jødiske landsbyen Betlehem i landet Israel. Hans arv var hebraisk og han holdt alle Guds lover.


Jesu etterfølgere var jøder. Det Nye Testamentet forteller oss at de hadde gudstjeneste på lørdag (den bibelsk bestemte dagen), gikk i synagogen og holdt høytidene. De anerkjente Jesus som den Jødiske Konge og Messias, skrev det Jødiske Nye Testamente og levde en lovlydig livsstil i henhold til Moseloven/Torahen. (Ap.gj.21:20) Jesus og hans tidlige etterfølgere var dypt forankret i det rike hebraiske jordsmonn fra deres forfedre. De tenkte, underviste, og levde ut fra dette jordsmonnet. Gud plantet kristendommen i dette jordsmonnet og vi må gå tilbake til det for å få bibelsk næring.


Klargjøring av skriftene til Paulus


Paulus er en av de mest misforståtte personer i historien. Både kristne og jøder tror Paulus var en anti-lov jøde som etablerte en hedensk gren av kristendommen som var forskjellig fra hans gamle tro. Vi ser noe annet når vi studerer Paulus' skrifter ut fra hans hebraisk-jødiske røtter. Den største misforståelse av Paulus' skrifter har å gjøre med hans synspunkt på loven og nåden. I århundrer har kirken undervist at i det Første Testamentet ble hebreerne frelst ved loven, men i det Nye Testamentet blir vi frelst ved nåde og tro.


Fra en Vestlig synsvinkel var Loven forstått som et legalistisk system av regler som hebreerne måtte holde for å oppnå frelse. Nåde ble forstått som frihet fra Loven. Jødedommen med sin Lov og kristendommen med sin nåde ble plassert i motsetning til hverandre. Dette er et Vestlig syn, men det er ikke Paulus' syn, heller ikke er det hva han mente vi skulle forstå fra hans skrifter. Det hebraiske ordet for lov er ‘Torah’. Det betyr å undervise, instruere, veilede og lede. Torah er å undervise mennesker i måten å gå med Gud på.


Det betyr ikke et legalistisk sett av regler man må følge for å oppnå frelse. Konsekvensen av denne misforståelsen har blitt en katastrofe for kirken. Kristendommen ble en lovløs religion der mennesker trodde de kunne bare bekjenne en trosbekjennelse og leve slik de ønsket.


Hele det Nye Testamentet er Torahen som underviser oss i hvordan vi kan gå med Gud for å leve et rikt kristent liv. En bedre etterfølger av Jesus. En annen spennende fordel ved å studere våre hebraiske/jødiske røtter er nemlig at vi vil bli bedre etterfølgere av Jesus. Jesus sa til to av sine etterfølgere, "Hvor uforstandige dere er og trege av hjertet til å tro alt det som profetene har talt. Måtte ikke Kristus lide alt dette og så gå inn til sin herlighet? Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt det som er skrevet om Ham Selv i alle skriftene." (Lukas 24:25-27)


Lukas nedtegnet denne historien og sa videre, "Da ble øynene deres åpnet, og de kjente Ham igjen. Og Han ble usynlig for dem. De sa til hverandre: brente ikke hjertet vårt i oss da Han talte med oss på veien, og da Han åpnet Skriftene for oss?" (Lukas 24:31-32) Når vi blir kjent med våre hebraisk-jødiske røtter, vil den Levende Guds Ånd åpne våre åndelige øyne så vi kan kjenne Jesus mer tydelig og intimt. Guds ord vill brenne i våre hjerter med en frisk ild som ikke kan slokkes.Kilde:

All Welcome | Sounds of the Trumpet – IHCS – Booker's Blog – Dr. Richard Booker teaches on Christian Growth and the Jewish Roots of Christianity

Hvorfor trenger kristne å lære om jøder og jødiske tradisjoner? Svaret på disse spørsmålene kan ikke bare være informativt og opplysende, de kan også bli tildels utfordrende fordi de tvinger oss til å tenke igjennom århundrer av tradisjon og stereotypier med hensyn til kristne og jøder.


De fleste er ikke klar over at der var en bærekraftig forbindelse mellom kristendommen og jødedommen som ble avbrutt av den kristne kirke for flere århundrer siden.