HebraiskTro.no


KJEMPEN GOLIAT OG ELAH-DALEN


Av Roy Otto Dyrli“Filisterne samlet hærene sine til kamp. De kom sammen ved Soko i Juda og slo leir ved Efes-Dammim mellom Soko og Aseka. Saul og israelittene samlet seg også. De slo leir i Elah-dalen og gjorde seg klar til kamp mot filisterne.


Filisterne sto oppstilt i den ene fjellskråningen og israelittene i den andre. Bare dalen var mellom dem. Da trådte det fram fra filisternes rekker en mann som utfordret til tvekamp. Han het Goliat og var fra Gat. Han var seks alen og et fingerspenn høy.”


Et mere forståelig mål på Goliat er 9 fot og 6 tommer eller 290 cm. Goliat kom fra Gat, som i dag ligger 23 km vest for Elah-dalen. Gat var en av filisternes byer. De andre var Ashkelon, Ashdod, Ekron, og Gaza.


Goliat var ikke den eneste kjempen i området. I 2Samuelsbok støter vi på 4 kjemper til, en av dem med 6 fingre på hver hånd og 6 tær på hver fot. De er alle nevnt som etterkommere etter Rafah, en kjempe som bodde i Gat.


Vi stusser selvfølgelig over historien. I relativt ny norsk historie har vi hatt kjemper som var nærmere 8 fot høye, En av dem, Henrik Brustad, var fra Ytterøya i Trøndelag. En annen, Johan A. Bredesen, var fra Vågan, Lofoten. Høyest skandinav i moderne tid er Väinö Myllyrinne som målte 251 cm fra Finland.


Vi kan derfor ikke blankt avskrive historien om Goliat som et eventyr, om enn med et visst slingringsmonn for at han ble anslått på øyemål. Han må har vært stor.


Vi kjenner alle fortsettelsen på historien: David, som på dette tidspunktet var voksen og en stor mann, velger å gå frem uten rustning, og bare utstyrt med en slynge. Israelske forskere tror idag at Goliat må kan ha lidd av tunellsyn, dårlig balanse og kanskje andre plager som vi ofte ser hos unaturlig høye mennesker.


Hvordan det enn var, han så ikke steinen komme og stupte ‘så lang han var’ i en dal jeg som 4-åring levende så for meg. Men hvordan så det egentlig ut? Det kom jeg til å lure på de neste 50 årene, før jeg kom til dalen Elah, og fikk se kampstedet med egne øyne.


Bildet denne gangen viser hvor hærene stod, og navnene som Samuels boken regner opp, lar seg utrolig nok identifisere 3000 år senere. Det eneste navnet som ikke kan bestemmes er stedet der filisterhæren stilte opp, Efes-Dammim. Akkurat det er kanskje ikke så rart, en mulig oversettelse er nemlig ‘Ingenmanns land’.


Men filisterne, hvor ble de senere av? Ingen vet sikkert. Restene av Ekron er funnet, det er ingen tvil om at de var der. De hadde store produksjonsanlegg for olivenolje, og de kunne kunsten å smi jern før Israels stammer kjente teknikken.


De lagde plogjern og andre redskaper for Israels stammer rundt dem. Dan i nord, Juda i fjellene i øst og Simeon i området ved Beer Sheva, måtte alle betale filisterne for produksjon, sliping og herding av jernredskaper. Men filisterne solgte dem ikke våpen, og lærte dem ikke kunsten å smi jern.


Senere, igjennom Kongebøkene, kjempet ulike jødiske ledere mot Filisterne. De holdt stand helt til Assyrer-kongen Tiglath-Pileser III invaderte området og undertvang alle folkene i området 732 f kr.


I 605 f kr rullet så den Babylonske hæren under Nebukadnesar igjennom både Judea og filisterlandet, og med den invasjonen forsvinner alle spor. Vi vet at filisterne skrev til Farao og bad om hjelp, men de fikk den ikke. En gang før 586 skrev Baruch ned profeten Jeremias ord:


“For nå er dagen kommet da filisterne skal gå helt til grunne.

I Tyrus og Sidon utryddes alle som slapp unna og kunne hjelpe.

For Herren gjør ende på filisterne, resten av folket fra øya Kaftor." (Kreta)


Omtrent samtidig, i Babylon, satt Esekiel og skrev:

“derfor sier Herren Gud: Jeg rekker hånden ut mot filisterne; jeg utrydder kreterne og gjør ende på resten av dem som bor ute ved havet.”


Filisterne forberedte seg ved å begrave våpen, redskaper, alt de ville trenge når de vendte tilbake. Så forlot de Ekron. Ikke et skjelett er funnet i ruinene. Byen ble plyndret, brent og ødelagt, men ble aldri gjenoppbygd. Filisterne kom ikke tilbake, og alt de gjemte unna ble liggende i 2600 år før det ble funnet igjen av arkeologene.


Alt som ble igjen var navnene. Ashkelon, Ashdod og Gat er i dag israelske byer. Ekron er et arkelogisk utgravningsfelt, der bare noen få prosent er gravd opp. Gaza tilhører et folk som først ved dannelsen av PLO på 60-tallet fikk filisternes navn.


Og historien; Historien om et slag som fant sted for over 3000 år siden. Historien om David mot Goliat, en historie som gjorde begge menn udødelige og kjent av en hel verden.


Relevant er denne artikkelen fra Arutz Sheva 7 om en bibelsk by fra Davids tid oppdaget nær Bet Shemesh: Watch: Has evidence of the Kingdom of David been discovered? - Features - News -


Oversatt fra engelsk:

“Yehuda Kaplan, kurator for Bibelens Lands Museum, forklarte Arutz Sheva betydningen av en gammel by som er avdekket i Elah-dalen nær Beit Shemesh.


Byen er over 3000 år gammel, og er en av de eldste kjente urbane sentre som bruker sofistikert Judea arkitektur. Det er omgitt av en massiv mur som har to imponerende porter.


Utgravningene, som ble gjennomført fra 2007-2013, ble ledet av professor Yosef Garfinkel ved Institutt for arkeologi ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem, sammen med Sa'ar Ganor fra Israel Antiquities Authority, og Prof. Michael Hasel av Southern Adventist University of Tennessee.


Portene minnet arkeologene av beskrivelsen av den bibelske byen Sha'arayim, som betyr ‘Two Gates’ på hebraisk og er forbundet med kampen mellom David og Goliat.


Konstruksjon av byen har krevd avansert planlegging. I tillegg er mangel på bevis for filistere bosatt i byen, (slik som grisebein - som jødene er forbudt fra å spise) - og tradisjonell filister keramikk, fører dette arkeologene til å tro at byen kan være tidlig tegn på et sterkt israelsk rike fra allerede 10. århundret f kr.


Bibelens Lands Museum er i dag vertskap for en utstilling om utgravningene i Elah-dalen under tittelen ‘In the Valley of David og Goliat’.“Noen historier gjør mere inntrykk enn andre. En gang for 50 år siden hørte jeg for første gang en historie jeg ennå husker.


Den begynner slik: