HebraiskTro.no


UTENOMJORDISK LIV I FLERE DIMENSJONER


Av Kris Guleng

Jeg har også tro på utenomjordisk liv. Jeg tror på en utenomjordisk Skaper av universet, en Frelser av menneskene, og en Veileder for de som er åpen for ham.


Jeg tror at han har skapt vesener i mange dimensjoner eller ‘himler’, og de er forskjellige og innehar ulik myndighet og oppgave. De er alle underlagt Skaperen og gjør hans vilje, men med ett unntak.


Noen av disse vesener var ikke fornøyd med den dimensjonen de ble satt i og bestemte seg for å besøke jorden. Den gangen var jorden relativt ung, og vesenene underviste menneskene i mange slags ferdigheter som Skaperen aldri hadde tenkt at menneskene skulle ha innsikt i, fordi han ville beskytte dem.


Dette gjaldt f.eks. trolldomsformler, astrologi, åndemaning, hallusinogen-påvirkning av menneskesinnet fra planterikets mange vekster, metallenes verdi til å smi våpen, skjold, brystplater, sverd. Krigene, drapene og galskapen vokste.


Akkurat slik menneskene i dag er blitt, var vesenene veldig opptatt av å manipulere med den orden og skjønnhet som skaperen hadde gjort på jorden.


De blandet sitt eget DNA med menneskets DNA og frembragte uhyrlige skapninger som ble menneskelignende kjemper, store drager med svære tannkjefter og langa haler, som mennesker har funnet benene til og i dag stilt ut i sine museer.


De var veldig opptatt av å fortelle menneskene at de var guder som krevde tilbedelse og at de hadde spesielle hemmelige innsikter som de kunne formidle mot at menneskene tilba dem og bygget store steinmonumenter for dem som passet med stjernenes posisjoner på himmelen.


De tok særdeles stor plass på jorden og tok seg til rette i menneskenes rike, spiste opp avlingene, spiste dyrene, og begynte også å spise menneskene. Disse vesener var i ferd med å ødelegge jorden fullstendig, da Skaperen utvalgte en profet som het Enok og ba ham tale disse vesener imot.


Og da tiden var moden bestemte skaperen seg for å ødelegge jorden for egen hånd. Han utvalgte profeten Noa, som bygget et stor båt etter Skaperens arkitektur. Han reddet Noa og hans familie mens hele den vesenstyrte verden ellers gikk til grunne i storm og flom og jordskjelv og vulkaner så voldsomme at jorden sprakk i sine grunnvoller og fløt ut som et sprukket kar.


Da stormen stilnet og vannet sank, begynte mannen i båten å bygge opp en ny verden. Hans sønner delte seg og gikk i tre forskjellige retninger på jorden for å fylle den med sine etterkommere.


Alle disse etterkommere lærte om gudene fra utenfor jorden, som kom ned og gjorde skapninger av eventyrlige slag. Disse fortellingene vandret fra folk til folk og til slutt var alt som ble fortalt om verden og universet basert på må mytene, eventyrene og fortellingene i alle verdens hjørner.


I dag forteller bøkene om disse forhold, mange bøker, noen for barn og noen for voksne. Og alle tror at disse fortellinger er diktet opp fra langt tilbake i tid, og ingen vet at de er sanne og forteller om sannheten bak de merkelige arkeologiske funnene som gjøres av mennesker som aldri ville drømt om deres sanne opprinnelse.


Men noen mennesker får besøk også i vår tidsalder. For vesenene har ikke blitt borte, de har bare ventet på en ny tid til å etablere sitt nærvær i menneskenes rike igjen. Denne tiden er nå, og vi leser og ser og erkjenner at noe skjer, men ingen husker eller vet hvem de er eller hvorfra de kom.


Deres nærvær er sant, men deres budskap er løgn. For de er ikke guder. De er vesener underlagt Skaperen. De er bundet i fangenskap inne i jorden og hersker i luftens rike omkring jorden. De forteller løgner om at de kommer fra universets ytterste ende, for de er fanger i sitt eget garn og de vet at deres tid er kort.


Derfor vil de lede menneskene tilbake til dyrkelsen av dem selv, for å være guder på nytt, selv om de ikke er det. De kommer til mennesker om natten i lysende himmelskip og tar dem med seg inn i skrekkens laboratorium, der de manipulerer menneskenes kropper og skremmer deres sjel.


Men den som kjenner Skaperen vet at dette er ikke av ham, og Frelseren har makt over dem til evig tid. Derfor kan mennesker som får besøk om natten befale dem å forsvinne i Frelserens eget navn. Da må de rømme. Og kommer de tilbake, må de rømme på nytt, fordi Frelseren har seiret over dem alle og de vet det.


Om en tid, en meget kort tid, vil Frelseren komme til jorden og menneskene vil bli fridd fra gudene i rommet som ødela skaperens verk. Og de vesener som har beholdt sin posisjon i den dimensjon de ble tildelt, vil glede seg over at ildsjøen blir de onde veseners endelikt.


Så skal alle glede seg evindelig fordi universet og jorden og menneskene og alle vesener er fri og renset og lever i lys og skjønnhet uten ende. Det tror jeg.


Mange troverdige mennesker står i dag frem og forteller om bisarre møter med utenomjordiske vesener fra andre dimensjoner.


De har sterke traumatiske minner og sågar fysiske implantater under huden som ved undersøkelse viser seg å bestå av materiale som ikke finnes på jorden.