HebraiskTro.no


JESHUA - DEN HEBRAISKE FAKTOR


Av Bob Ulrich, oversatt av Kris Guleng

I de siste 2000 år har det jødiske folk avvist Jesus som deres Messias. I deres tankegang har Det Nye Testamente ingenting av den troverdighet man finner i Torah (loven), salmene og profetene. Hvor sterkt jeg ønsker at de hver og en kunne lukkes inne i et rom for én time for å lese den nye boken jeg nettopp har lest ferdig. Den er skrevet av Yakov Rambsel kalt: ‘Jeshua - den hebraiske faktor’. Han er pastor i en messiansk menighet i San Antonio, Texas.


Rambsel har trådt inn i en verden i sitt forfatterskap som få av oss noensinne vil oppleve. Noen av våre lesere vil være kjent med ‘Torah-kodene’, funnet i de første fem bøkene i Det Gamle Testementet. J.R. Church og Gary Stearman skrev om disse nye åpenbaringer i sitt banebrytende arbeid: ‘Menoraens mysterium og det hebraiske alfabetet’. Den utforsker et konsept som fagfolk kaller ‘Equidistant Letter Sequences’, forkortet til ELS, (bokstavsekvens med lik avstand). La meg forklare.


Gud valgte det hebraiske språket til å være et språk der han åpenbarer sin opprinnelige tanke til oss. I en tidsalder da Skriftens ufeilbarlighet blir forhånet, har Gud valgt å svare ved å gi oss tilgang til hans egen signatur. ELS ble et fenomen verd å studere alvorlig i 1988, da en ubemerket avis ble trykket av tre menn fra Jerusalem College of Technology (Jerusalems tekniske høyskole). Forfatterne, matematiske statistikere, oppdaget ord innkodet i den hebraiske teksten som ikke kunne vært plassert der ved tilfeldighet - og definitivt ikke av menneskelig innsats.


Deres konsept har gitt enda mer troverdighet i en oppfølgende studie som virkelig gir fantasien en støkk. Denne gangen, i stedet for å lete etter par av relaterte ord i 1Mosebok, så de etter par av ord som var tidsrelatert fra en periode langt etter Torahen ble komponert. De tok navnene til de 34 mest prominente jødiske menn fra en standard referansebok ‘The Encyclopedia of Great Men in Israel’ (Leksikon over store menn i Israel),  fra det niende til det nittende århundre, og datakorresponderte dette med mennenes fødselsdag eller dødsdag.


Det finnes ingen måte der Moses, som skrev Torahen, kunne på den tiden Torahen ble komponert, hatt kjennskap til disse mennenes eksistens - og definitivt ikke kjent datoen for deres fødsel eller død. Likevel var alle navnene til disse mennene funnet innkodet i Torah! Og tror du ikke likegodt at den neste testen bekreftet de neste 32 mest prominente menn også? Jeg håper du er like fascinert over disse mulighetene som jeg er.


Mens han så etter andre kodede budskap, fant Rambsel noen oppsiktsvekkende setninger. Han skriver om noen av disse innkodede setningene i sin bok. F. eks. Jesaja 53:10 sier: "Men det var etter Herrens velbehag å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Ved at du gjorde Hans sjel til et skyldoffer, skal han få se ætten, og han får mange (skal forlenge sine) dager. Det Herren har velbehag i, har framgang i Hans hånd."


Det hebraiske ordet for ‘Han skal forlenge’ (Ya'arik), er et godt eksempel. Ved å begynne ved den andre ‘yod’, og å telle hver 20. bokstav i teksten, finner man følgende setning: ‘Yeshua shmi’, som betyr ‘Yeshua er mitt navn!’ Bare en tilfeldighet? Det tror jeg ikke! Tenk deg min begeistring da Yakov Rambsel sendte oss sitt eksemplar av hans bok om dette temaet. Jeg kan fortelle deg rett ut at jeg er mye mer begeistret over hans arbeid enn jeg er sågar over åpenbaringene i Torah. Yacov har en annerledes hensikt. Han er ute for å bevise overfor det jødiske folk at - ikke bare skrev Gud Bibelen, men Han har skjult sin Sønns navn gjennom sidene i både Det Gamle og Det Nye Testamente.


Sakarja 9:9 sier: "Fryd deg stort, Sions datter! Bryt ut i jubel, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på et esel, en eselfole." Ved å starte ved det hebraiske ordet for ‘fryde seg’ (gi'li), vil du finne, fra den første ‘yod’ ved 22 bokstavers mellomrom, - navnet Jeshua! Og det kommer mer.


Mika 5:1 er et kjent vers: "Men du, Betlehem, Efrata - selv om du er liten til å være blant Judas tusener -, fra deg skal Han utgå for Meg, han som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra fordums tid, fra evighets dager." Ved å begynne fra den fjerde ‘yod’ og telle hver 49. bokstav kommer ordet, atter en gang: ‘Jeshua’! Et passende sted, vil jeg si!


Det er så mye materiale i boken at jeg kan ikke dekke alt sammen. Du vil finne Jesu navn (hebraisk Jeshua) innkodet i Salme 22, korsfestelseskapittelet. Du vil finne hans navn innkodet i det aller første verset i 1. Mosebok. Du vil bli overrasket over å se navnet på Jerusalem og Messias innkodet i Abrahamspakten i 1. Mos. 12! Utrolig nok, gjemte setninger som ‘Jeshuas blod’, ‘Jeg vil frelse’, ‘Herren Jeshua’, og ‘Prinsen Jeshua’ finnes igjennom hele Skriften.


Jeg lar Guds Ord bevise sin egen oppsummerende setning: "Hvem har steget opp til himmelen eller steget ned? Hvem har samlet vinden i sin hule hånd? Hvem har bundet vannene i et klede? Hvem har grunnfestet alle jordens ender? Hva er Hans navn, og hva er Hans Sønns navn? Du vet det uten tvil." (Ordspr.30:4) Hva er Hans sønns navn? Ved å begynne ved den første ‘yod’ og telle hver 22. bokstav, får man setningen - du gjettet riktig - ‘Yeshua shai’ som betyr ‘Jeshua Gaven’. Hva mer kan sies?


Skaff deg boken - du vil ikke angre på det! Kjøp 20 eksemplarer og gi til hver jøde du kjenner. Det kunne være akkurat den slags arbeid som kan forandre livet hans for evigheten. Det er slik en kraftfull kommentar om vår Frelser og hans uutgrunnelige visdom. Paulus sa det best i Rom.11:33: "Å, hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige Hans dommer er og hvor uutgrunnelige Hans veier!"Tillegg:

Andre bøker av Yakov Rambsel om Bibelkoden:

- "Yeshua"

- "His name is Jesus" (Hans navn er Yeshua)

- "The Genesis Factor (Faktoren i 1. Mosebok)


Yacov Rambsel,

Messianic Ministries, Inc.

P.O.Box 27213, San Antonio, Texas

78227-0213  U.S.A.Kilde:

His Name is Jesus: The Mysterious Yeshua Codes: Yacov Rambsel, Grant R. Jeffrey: 9780921714422: Amazon.com: Books

Grant R. Jeffrey Ministries

Yeshua by Yacov Rambsel — Reviews, Discussion, Bookclubs, Lists

Bibelforlaget AS: Bibelen, Guds Ord, King James-oversettelsen av 1997

Bøkene omtalt her er gjenstand for debatt, da meningene spriker vedr. den matematiske holdbarheten i bibelkoden. Det er likevel oppsiktsvekkende funn, og leseren får gjøre opp sin egen mening.