HebraiskTro.no

 

HISTORIEN OM JOSEPH RABINOWITZ

Rabbineren som forkynte evangeliet i Øst-Europa


Av Roy Otto DyrliI løpet av sin ungdom i det ortodokse hasidiske samfunnet, viste han sin litterære evne. Han ble gift bare 19 år gammel, og ble av sin svoger Yehiel Hershensohn introdusert for Det nye testamente. Han lånte ham en kopi på hebraisk, og foreslo for ham at Yeshua kanskje var Messias? Rabinowitz, som først ble overrasket, forlot etterhvert Hasidim og begynte å studere Bibelen på egen hånd.


Rabinowitz studerte også juss. Han ønsket å bli advokat blant sitt eget jødiske folk. Mens han bodde i Kishinev, viste han stor interesse for samfunnsspørsmål. Han foreleste og skrev for jødiske aviser, og ble kjent for sine reformerte og progressive ideer.


I 1878 skrev han en artikkel der han oppfordret russiske rabbinere til å forbedre forholdene for russiske jøder gjennom økonomisk støttet landbrukstrening. Han ledet ved eksempel og dyrket sin egen hage i samsvar med sine ideer. Og hele tiden, uansett hvor han gikk, tok han med seg sitt Nye Testamente.


Etter en bølge av forfølgelse dro Rabinowitz med Det nye testamentet i hånden til Palestina med sikte på å starte en koloni der. Vel framme i Jerusalem så han den deprimerende tilstanden jødene befant seg i og det beveget ham dypt. Etter å ha klatret opp på Oljeberget og sett Klippemoskeen der det tidligere tempel hadde stått, begynte han å vurdere jødenes tragiske historien og betydningen av Israels lidelser. Svaret var klart for ham: Nøkkelen til Det hellige land var i hendene på hans bror Yeshua.


Han dro tilbake til Kishinev og startet en bevegelse blant jødene fra de omkringliggende byene. De kalte seg ‘Israelittene av den nye pakt’. Rabinowitz spredte sin tro i en serie på tretten artikler som han modellerte etter arbeidet til den kjente rabbineren Maimonides (Rambam).


I 1885 ble han døpt i Berlin, og ble invitert til å bli med i lutherske og russiske kirker; men han forble var for sine jødiske brødre og nektet å gå inn et sted for tilbedelse som viste et krusifiks.

En kristen prest ved navn Faber som personlig hadde sett den store innflytelsen Rabinowitz hadde i Galicia og Litauen, ga denne beskrivelsen av rabbineren:


"Rabinowitz var en forkynner av evangeliet i jødisk ånd; en predikant så begavet, så bevandret i Skriften, så dypt forankret i den guddommelige ord i Den nye pakt, at den jødiske nasjon ikke hadde sett noe lignende siden apostlenes dager. Hans prekener ble publisert på hebraisk, russisk og jiddisch, og nådde ti tusen eksemplarer. Blant massene av jøder i Øst-Europa fant han ivrige lesere i de mest avsidesliggende distriktene i Serbia, og i bortgjemte daler i Karpatene."


Gjennom påvirkningen fra Joseph Rabinowitz ble den generelle holdningen blant jødene til Yeshua forbedret betraktelig; og selv om mange kristne så skjevt på denne blandingen av kristendom og jødedom, ble en komité dannet i Storbritannia for å støtte Rabinowitz sitt arbeid.


Joseph Rabinowitz døde i 1899, men arbeidet han begynte fortsatte inn i det tjuende århundre. Mens strømmen av jøder som rømte Øst-Europa vokste til 2,5 millioner, hadde mange tusen jøder en helt ny bok med i bagasjen på veien over havet mot USA: HaBritt Hadasha - Den nye pakt, det hebraiske navnet på Det nye testamentet.


Men med dem fulgte også oppfyllelsen av en profeti i Det gamle testamentet:


5Mos 30:1-5:

"Når alle disse ting kommer over deg, både velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt fram for deg, og du tar det til hjertet ute blant alle folkeslagene som Herren din Gud har drevet deg bort til,

2 og du så vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og adlyder ham i alt det jeg byr deg i dag, både du og dine barn, 3 da skal Herren din Gud vende din lagnad og være barmhjertig mot deg.


Igjen skal Herren din Gud samle deg fra alle de folk han har spredt deg iblant. 4 Om du så er drevet bort til verdens ende, skal Herren din Gud samle deg og hente deg der. 5 Herren din Gud vil føre deg til det landet som dine fedre vant, og du skal vinne det igjen. Han skal gjøre vel mot deg og gjøre deg tallrikere enn dine fedre."


Rabbi Joseph Rabinowitz fremstår i dag som en av de aller første lederne i en bevegelse som senere skulle bli til de messiansk jødene. Livet til Rabbi Joseph Rabinowitz avslører en bemerkelsesverdig historie om Herrens ledelse som førte denne russiske rabbi til tro på Yeshua Ha Mashiach.


Født langs Dnestr i Russland i 1837 mistet Joseph Rabinowitz sin mor i ung alder og ble tatt inn i hjemmet til sin morfar før han var elleve år gammel. Som barn viste Rabinowitz seg som svært intelligent. Det sies at da han var bare seks år gammel kunne han Salomos Høysang utenat.