HebraiskTro.no


NEFILLIM VENDER TILBAKE

Del 1: UFO, paradokser og vitenskap


Foredrag av Chuck Missler, transkribert og oversatt av Kris Guleng


UFOer - Hva er de?


Vi skal begi oss ut på et heller merkelig emne i kveld. Vi skal snakke om UFO-er. Dette er et område som de fleste har tendens til å tillegge de demente eller inkompetente eller litt eksentriske mennesketyper. Likevel har underholdnings-industrien plukket upp dette med kornsirkler i filmen "Signs" (Tegn), som kanskje mange av dere har sett. Også Steven Spielberg laget en miniserie kalt "Taken" (Tatt), som fokuserte på bortførelser og lignende.


Og mens disse tingene er interessant underholdning, så består de av alle typer misforståelser, feilinformasjon, legender og halvsannheter som blandes sammen med fakta, slik at det hele egentlig bare er underholdning. Men en av de tingene du og jeg må se på ansikt til ansikt er: Hva er den egentlige virkeligheten her? Er dette bare en haug med sludder, en lapskaus av bløff og narrestreker, fra ulike mennesker gjennom årene? Eller er det noe som virkelig foregår?


En av de tingene vi skal utforske litt i kveld er: er UFO-er virkelige? Og hvis de er det: Hvor kommer de fra? Hva er deres formål? Er de vennlige eller fiendlige? Og viktigst av alt: Hva sier Bibelen om dem? Det er dette vi skal se på ettersom vi går fremover på denne utforskingen av UFO-er og den merkelige terminologien "Nefillim". Hva handler alt dette om?


Men før vi starter... Siden vi håndterer et veldig, veldig komplisert område, et område hvor mange av oss har allerede formet meninger, la meg minne deg om et prinsipp uttrykket av Edmund Spencer: "Der er et prinsipp som er en sperre imot all informasjon, som er bevis mot all argumentasjon, og som ikke kan bomme på å holde mennesket i evigvarende uvitenhet. Det prinsippet er fordømmelse før undersøkelse. En av våre utfordringer mens vi går inn i dette svært kompliserte emnet, er å legge til side vår forutinntatthet, motforestillinger, og la oss se hva vi kan finne ut.


De samme idéer uttrykket av Edmund Spencer er også å finne i samlingen av Salomos Ordspråk: "Han som svarer på en sak før han hører, det er dårskap og skam for ham." En av våre utfordringer i kveld er å sette bort det vi tror vi kan ha hørt eller hva våre grunnleggende fordommer er. La oss se hva vi kan finne ut som kan være nytt. Mange av oss har sett fotografier, hvorav mange er juks, imøtegått, osv. Mange av disse juksebildene er i litteraturen, jeg er sikker på du har sett alle typer. Problemet er bare at ikke alle er...


Det overrasker deg kanskje å høre at der er over 3.000 ekte fotografier i det klassifiserte arkiv. Så hva er det som egentlig foregår her? Det problemet vi har når vi skal undersøke dette området er at så mye ikke lar seg bekrefte, det finnes mye feilinformasjon og ganske sikkert masse data som er upålitelige. Problemet er, når du river vekk alt jukset og tullet, når du putter vekk det som ikke lar seg bekrefte, så er det fremdeles for mye å overse som ER bekreftet, som involverer flere pålitelige vitner inklusiv flere radar steder. De har blitt fanget opp av flere radar samtidig. Og radar får normalt sett ikke hallusinasjoner. Og dette er noe som skulle få vår oppmerksomhet.


La meg gi deg et eksempel. Den 18. juni 1997 var der et merkelig fartøy som dukket opp over Phoenix Arizona, som faktisk beveget seg over det meste av staten på rundt 30 miles pr. time, hvilket er veldig sakte for et luftbåret fartøy. Det var enkelte som sa de kunne ha kastet ball på den, så nær føltes det da den beveget seg over. Og det skapte virkelig ståhei. Og den 13 mars var det observasjoner hele veien gjennom nordre del av staten, Prescott osv. Så det var ikke bare et lokalt fenomen.


Arizonas guvernør gjorde en stor feiltakelse ved å behandle en pressekonferanse den påfølgende morgenen med letthet og som humor. Det gikk ikke særlig bra fordi folk var oppbragt fordi de møtte veggen hos myndighetene selv om der var benektelser fra Luftforsvaret, de så kampjetflyene, osv. Det ble ikke plukket opp i den nasjonale media, det ble plukket opp grundig i lokalt media i staten Arizona.


En av de tingene som er merkelig med dette, er at det skjedde i mars 1997, men det dukket ikke opp før 18. juni. Og det jeg synes er rart er ikke bare den hendelsen som skjedde i mars. Men der var ingen ord om dette i nasjonale madia. Men så, av en eller annet grunn, ble det den 18. juni satt på forsiden av av USA Today, det er der dette bildet kommer fra. Det var på NBC, CBS, CNN, alle hovednettverkene hadde denne korte kommentaren om det som skjedde.


Men det som var pussig med det, det skjedde ikke den 18. juni, det skjedde allerede i mars. Og jeg har ikke vært i stand til å finne ut hva som utløste nyhetspressen til å gjøre et stort nummer av det på det tidspunktet? En ting det demonstrerer er hvordan nyhetene er styrt. Fordi alle nyhetsbyråene plukket det opp samtidig uten noen utdypende grunn.


Hendelsen i Roswell


Mens vi snakker om dette, må vi før eller senere komme til hendelsen i Roswell. Mange av dere er klar over at omtrent den 4. juli, 1947, kanskje noen dager etter, landet et eller annet objekt i nærheten av Roswell, New Mexico. Og Sheriff George Wilcox kontaktet Roswells militære luftvern med tanke på vrakrester som ble oppdaget på ranchen til Mack Brazel, eller i dette området. Hæren forsegler området og konfiskerer alle tingene.


William Blanchard, leder for den 509. bombegruppe, som var vår primære atombombe gruppe på den tiden, skrev den 8. juli 1947 ut en offentlig pressemelding om at vrakgodset av en "kollidert tallerken" hadde blitt funnet. Pressemeldingen gikk ut tidlig den 8. juli og ble plukket opp av 30 aviser over hele landet. Dette er et foto av hvordan det så ut: "RAAF fanger flygende tallerken på en ranch i Roswell-regionen".


Innen timer skjedde noe veldig merkelig, en andre pressemelding som forsøkte å motsi den første, ble utstedt fra kontoret til Roger Ramey, sjef for den 8. luftvernstyrken ved Fort Worth Army Air Field i Texas, hvilket er omtrent 400 US-miles fra hendelsen. Men innen timer besørget General Ramey en motpressemelding som påsto at Blanchard og de ansatte ved 509. bombegruppe i Roswell hadde gjort en ufattelig tåpelig feiltakelse; på en eller annen måte identifiserte de feilaktig "en værballong og dens radarsignaler" til å være vraket av en "kollidert tallerken".


Ærlig talt, enhver som hørte om dette og tenkte litt igjennom det skjønte at dette bare var en utpønsket dekkhistorie. Og den pressemeldingen som kom dagen etter ved Ramey var i praksis en benektelse, den forklarte ikke hvorfor de konfiskerte det hele, og hvorfor hele saken har vært klassifisert inntil denne dag.


Denne absurde dekkhistorien ga egentlig bare drivstoff til absurditeten i denne forhastede utpønskede dekkhistorien. Det har gitt drivstoff til 50 år med omstendigheter og utallige anektodiske vitnemål om de som i omkretsen var involvert. Fortellinger antyder at 4 utenomjordiske beboere, 3 døde og en fortsatt i live, osv. ble angivelig tatt bort til den militære sikkerhets "eventyrland", og alle mulige typer historier som er altfor påståelige til å egentlig akseptere, og likevel fortsetter det. Når jeg reiser rundt, er et det hyppigst stilte spørsmål jeg får, dette: Hva var det egentlig som skjedde i Roswell?


Vel, vi vet ikke egentlig hva som skjedde i Roswell. Det har blitt hemmeligstemplet. En av grunnene til at jeg ønsker å dvele ved dette en stund, er at i 50 år har folk spekulert på omstendighetene rundt hva som egentlig skjedde der, og Luftvernet har pønsket ut den ene tynne dekkhistorien etter den andre opp gjennom årene, hver av dem dummere enn den første, hver av dem så enkel å motsi av enhver som gjør sine hjemmelekser. Så du lurer på hvorfor dette fremdeles er hemmeligstemplet.


Mange presidenter og et halvt dusin kongressmenn har forsøkt å knekke sikkerheten som omgir Roswell-saken, uten resultat.  Hva kunne ha skjedd der som like inntil i dag er ansett som en sak for nasjonal sikkerhet? Interessant nok, bare i de siste få måneder, ser det ut til at vi har hva noen kaller "den rykende pistol". Der er noen påtagelige bevis som endelig har kommet frem. Det later til at det finnes konkrete bevis for at det var en kollisjon og at det hadde offere av et eller annet slag.


Da General Ramey ved Fort Worth foreskrev den dekkhistorien, var pressen tilstede og mange fotografier ble tatt, og James Bon Johnsen av the Fort Worth Star Telegram var blant dem, og 8. juli tok han et bilde som tilfeldigvis viste Gen. Ramey krølle et papirark i hånda si som tydeligvis var kommunikasjon fra Washington D.C. Og han hadde det tilfeldigvis i hånda si da han gikk igjennom denne forklaringen og demonstrerte at det egentlig var en værballong, og de hadde noen ting der som de viste frem. Det viste seg at det var i juli 47.


Siden 1947 har vi gjort store fremskritt i digital teknologi  for billedfremstilling. Og dette papirarket som ble fotografert ble analysert med en digital fotoscanner for å forstørre og forsterke ordene som var trykket på det brettede papirarket som Ramey holdt. Så brukte man et dataprogram for digitalisert forsterkning og analyse, og det har nå blitt rapportert at forsker David Rudiak var i stand til å identifisere to nøkkelsetninger: "vrakets offere", "de vil reise i tallerkenen". (Associated Press, Albaquerque NM, 22. nov. 2002). Endelig har UFO-etterforskningen noe konkret å gå på, frem til nå har det vært en heller skummel affære.


Andre merkverdige UFO-observasjoner


La oss gå videre fra 1947 til uken 19.-26. juli i 1952. Jeg husker tilfeldigvis dette svært levende. Det viser seg at et visst antall UFOer trakasserer flyplassen Washington National Airport, (som på den tiden var den eneste flyplassen der, før Dallas), så ille de måtte lukke flytrafikken. Og dette varte, på og av, i en uke! Og det sto i avisene. Hver gang luftvernet ga beskjed til jetfly om å undersøke hva disse tingene var, - forsvant de! Så snart jetflyene landet, kom de tilbake. "Jetfly sendt ut etter tallerkener" (avisen The Washington Times Herald). "Flammende objekter flyr raskere enn jetfly over Capital" (avisen The Washington Post). Dette er overskrifter fra den perioden.


Igjen, de forklarte det egentlig aldri. Og sakens sannhet er at de ikke visste hva det var. Og det var ikke bare en hendelse en kveld, det fortsatte av og på i drøyt en uke. Det skapte et problem bare i det at det blokkerte all telefonkommunikasjon, fordi alle ringte og spurte: "Hva er det som skjer?" osv. Et eller annet virkelig skjedde fordi vi snakker her om opptil flere radar! Dette er ikke en eller annen imponerende uprofesjonell observant, dette var Luftvernets luftkontrollører. Det har aldri blitt forklart, i hvertfall ikke overfor folket.


Det er tusenvis av disse tingene å velge mellom, jeg har bare plukket noen få som synes representable. I Mexico City i 1993, ble tusenvis av befolkningen oppbragt og forstyrret av det som foregikk. Soul, Sør-Korea, 23. nov. 1996, rapporterte CNN og Reuters om en stor "sigarformet" UFO som ble vist på TV i ti minutter på nasjonal kanal.


Astronauters vitneutsagn


Når vi snakker om vitner, er det alle former for mennesker, mange svært troverdige fagfolk som har bidratt til denne bakgrunnen. Den som du og jeg ville anse å være mest aktverdig, mest trenet, og mest kompetent på dette området, måtte være våre astronauter. De vet noe om dette. Er du klar over at 13 stykker av dem har dokumentert at de har sett UFOer mens de var på sine oppdrag?


Ed Mitchell, Apollo 14 (april 1996, Dateline, NBC): "Nasa dekker over det som egentlig skjedde i Roswell, New Mexico." Dette er ikke bare en antakelse fra en eller annen tabloid-journalist, dette er seriøse mennesker som sier at noe blir hemmeligholdt. Astronaut Gordon Cooper, 15. mai 1963, 22. Merkur sirkuleringskapsel, så en grønn UFO; og samtidig som han så den ble den også sporet opp av australsk radar! De samkjører dette. Han har vitnet overfor De Forente Nasjoner at UFOer besøker denne planeten. I mai 1996 sa han: "Vi blir besøkt av utenomjordiske". Han har snakket så mye om dette at noen mennesker heller mot å avskrive ham.


James Lovell and Frank Borman, Genimi 7, des. 1965: På den andre runden rundt jorden, på den 14. dagen av deres flytur, så de en UFO. Gemini kontrollen antok at det var det siste nivået av deres egen Titan Booster. De indikerte at de hadde både boosteren og UFOen i sikte. Walter Shirra, Mercury 8, 1968, han var den første personen som brukte kodenavnet "Julenissen" for å indikere at UFOer er nær romskipet. Dette var omtrent i desember, så alle trodde dette var bare en festlig spøk, men det var et kodeord. Det var senere, i 1979, bekreftet av Maurice Chatelain, sjefen for Nasas kommunikasjons-system, bekreftet at "Julenisse"-frasen var et allerede avtalt kodeord for å håndtere UFOer uten å alarmere befolkningen.


Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin, disse er kjente navn for dere? Er disse karene kompetente? På Apollo 11, den 21. juli, 1969: Begge så angivelige lys i krater og der var ubekreftede rapporter om at det var andre romskip der. Noe av dette ble hemmelighetsstemplet raskt, så vi beveger oss på farlig grunn. De sa: "To store objekter holdt dem under oppsyn." Armstrong er sitert i noen rapporter med hentydninger til en CIA dekkoperasjon. Det er vanskelig å vite hva som er folkelegende og hva som egentlig skjedde.


NASA-astronauter som har rapportert UFOer:

Neil Armstrong, Apollo 11

Edwin "Buzz" Aldrin, Apollo 11

Ed Mitchell, Apollo 14

Eugene Cernan, Apollo 17

Maurice Chatelain, sjefen for NASA kommunikasjonssystemer

(bekreftet av Armstrongs rapport)


En av de mest interessante av dem er John Blaha. Han var veteran av 5 romskipsferder, han var også en relativt ny beboer av den russiske Mir romstasjon for noen få år siden. Den 24. mars, 1989, plukket en amatørradio-operatør opp en avbrutt melding: "Houston, dette er Discovery. Vi har fremdeles det utenomjordiske romskipet under oppsyn." Meget imponerende å høre på det lydsporet og høre den kjente stemmen si disse heller merkelige tingene.


Vi kunne fortsette og fortsette, men hovedpoenget er å indikere at der er noen mennesker som du ville betrakte som kompetende og troverdige, mange navn, som rapporterer at disse tingene er virkelige. Og vi ville ikke forklare det med hallusinasjoner eller forsøk på å imponere, osv. Faktisk, hvis du begynner å se inn i dette forskningsområdet vil du finne det ekstremt vanskelig, fordi det er UFO-dokumentasjoner i 6.000 faglige publikasjoner utelukkende på engelsk, som omhandler dette.


Der er 2.200 utenlandske publikasjoner, 1.350 UFO-relaterte tidsskrifter. Hvis du ser på bøkene i et bibliotek, er der over 700 bøker som omhandler UFOer bare i perioden fra 1650 til 1945, og der er over 300 bøker før 1650 som omhandler UFOer i oldtiden. Så hva i all verden handler dette om?


De har gjort spørreundersøkelser; er du klar over at 57 % av amerikanere, ifølge undersøkelser, tror på UFOer? Det gjør dem ikke virkelige, men det sier at der er et eller annen fenomen som må være virkelig, uansett om det bare dreier seg om oppfatninger. 15% av amerikanere tror at de har sett en UFO. Her er en sjokkerende en, denne slo meg overende da jeg første gang kom borti det.


Ulike undersøkelser er samstemt at et eller annet sted mellom 1-3 % av amerikanere påstår de har hatt en bortførelseserfaring! Over 5 millioner mennesker? Ikke noen få tusen forskrudde mennesker, ikke noen få forkvaklede, vi skal snakke litt mer om dette. Det er et veldig, veldig urovekkende fenomen blant terapeuter og veiledere.


UFO-paradokser


Noe av problemet med UFOene er at de har noen paradoksale adferdsmønstre:

- På det ene siden er de sett av mange kompetende vitner.

- De er registrert på radar, noen ganger på flere radar samtidig.

- De etterlater konkrete bevis på bakken. Noen ganger stråling, bevis for at noe er brent eller andre ting, så de er tydeligvis ”virkelige” i betydningen fysiske, på den ene siden.

- Noen ganger viser de seg på fotografier, noen ganger ikke.


Men der er et problem: samtidig som de synes å være konkrete på den ene siden, så utfører de adferd som umulig kan være fysisk. De kan bevege seg i en fart på 6.000 US-miles i timen uten å skape lydeksplosjoner, og hva i all verden betyr det? Jeg kunne tenkte meg å vite hvordan de utfører det trikset. De har blitt sett å foreta rettvinklede vendinger i en fart på over 16 US-miles i timen. Det overgår fysikkens lover! Kanskje det mest problematiske av alt er at de ser ut til å ha mulighet til å materialisere seg (bli synlig) og dematerialisere seg (bli usynlig) uten et eneste spor.


Et av de store mysteriene med UFOer er ikke å se dem - det er å finne ut hvor de befinner seg når du ikke ser dem. Noen mennesker sier - vel, de kommer fra en annen galakse, men de fleste fysikere vil motsi det av en mengde grunner. De synes å fremstå på den måten, men hvis de kom hit, hvis de var så mange som kom fra en annen galakse, ville du tenke at du ville merke trafikken. Vi kommer til det med mer fornuftige forklaringer.


De to fremste forskerne i det forrige århundre var franskmannen Jacques Vallée og amerikaneren J. Allen Hynek. Hynek var sjef for astronomi ved Cornell, og han satte seg fore å bestride dette tullet om UFOer, og han ble en av de mest kompetente, balanserte forskere på området. Han døde for noen få år siden. De av dere som så "Nærkontakt av 3. grad", enten du vet det eller ikke, så J. A. Hynek, fordi han var i folkemengden, bare som en liten æresbevisning dukket opp i noen av senene. Resultatet av det fiksjonsarbeidet var smidd etter mønster fra Jacques Vallée, franskmannen. Begge disse respekterte forskerne kom til den konklusjon at de ikke er intergalaktiske. Der er masse fysiske insigelser imot den antakelse.


De argumenterte begge at disse "tingene" var demoniske. Deres terminologi! De har skrevet mange, mange bøker, og du kan sjekke dem. Disse er ikke religiøse mennesker, de er ikke folk med noen type personlig agenda. Men de har trukket denne konklusjonen. Forresten, vi tar for gitt at vi skreller vekk alt juks og lureri, når du har skåret igjennom og fjernet det, er det fremdeles en kjernegruppe, en solid, konkret kjernegruppe av virkelige hendelser som trenger en forklaring.


Så, på den ene siden innehar de fysisk substans, på den andre siden bryter de alle fysikkens lover. Så konklusjonen som både Vallée og Hynek, og andre, har kommer frem til, er at de er hyperdimensjonale. At de på en eller annen måte periodevis kommer fra en annen dimensjon.Kilde:

Chuck Missler Return Of The Nephilim, UFO's, Aliens & Bible - YouTube

http://www.khouse.org/

Dette er del 1 av et foredrag av bibellærer Chuck Missler. Han trekker en ledetråd fra Bibelens kapittel om Nefillim til dagens UFO-fenomener.


Med forankring i Bibel og vitenskap gir han noen fakta og refleksjoner omkring et av vår tids aller mest uforløste spørsmål: Finnes det liv utenfor vår planet?