HebraiskTro.no


FOLKESLAGENE LEDES TIL TORAHEN


Av Roy Otto Dyrli

Etter en uke der alt fokus i Israel har vært på presidentvalget i USA og følgene av det, er nå sabbaten igjen i ferd med å senke seg over Det hellige land. Det store flertallet av jøder vil i de kommene timene roe livet ned, og se frem mot en feiring av dagen som begynner med solnedgang.


Faste kan aldri falle på en Sabbat, dette er tvert imot dagen for å lage et festmåltid med familien, åpne en flaske vin, og for de religiøse jødene å ta en eller flere turer i Synagogen i løpet av døgnet som kommer. Mange bruker også fredagen til å ta en tur til Jerusalem for å be ved Vestmuren.


Langt borte fra Israel, i USA, er en voksende gruppe kristne i ferd med å vende seg til de jødiske røttene av den kristne troen. En av konsekvensene er et økt fokus på ukens Torah-lesning.


Vi kristne har lang tradisjon for å oversette Torah med ‘Loven’, vi kunne like gjerne kalt den både ‘Undervisningen’ og ‘Målet’. ‘Blinken’ er også et ord som kan brukes. Klarer du ikke å holde loven, har du bommet på blinken.


Men tilbake til den amerikanske Hebrew roots bevegelsen: En av medlemmen i denne bevegelsen er nå oppe med en egen nettside, hebrew4christians.com, der han presenterer både det hebraiske språket og, mellom en rekke andre temaer, den ukentlige Torah-lesningen.


Og nå kommer vi til saken: Denne uken handler tekstlesningen om Guds kall til Abraham og omfatter 1Mos 12-17. I tillegg vil det bli lest et stykke fra profetene, denne uken Jes. 40:27-41,16. Siden dette er en kristen nettside kommer det også tekster fra Det nye testamentet.


På hebraisk heter NT: ‘Brit Chadashah’, bokstavelig oversatt ‘Den Nye Pakt’. Navnet her kommer fra Jeremias 31:31 som lyder: “Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels ætt og Judas ætt, en pakt som er annerledes enn den jeg sluttet med deres fedre den gang jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av Egypt.”


Ukens tekst fra Brit Chadashah er hentet fra Romerne, Galaterne og Hebreer brevet (se illustrasjon). Jødene har igjennom Talmud og rabbinernes kommentarer helt fra oldtiden og fram til i dag skrevet og trodd at i endens tid ville hedningene komme tilbake til en ren og riktig tro.


Deres syn går tilbake til en tekst i Sefanja 3:9: “Jeg vil gi folkene et rent språk, og de vil kalle på YHVHs navn og tjene ham i enhet.” (fritt oversatt fra hebraisk, i tråd med Talmud)


Vi er på ingen måte der ennå, men denne ukens valg har ført til en større jødisk optimisme for fremtiden enn jeg kan huske å ha sett. Pressen er skuffet og jødene glad. La oss håpe det fortsetter sånn…. Shabbat shalom.Denne uken (11. nov. 2016) har jødene rettet blikket utover, både pga av presidentvalget i USA, men også fordi ukens Torah-lesninger omfatter historier utenfor Israel, og før jødene ble et folk. Mange ortodokse jøder tror at i endens tid vil Messias lede folkene til Torahen. Vi skal i dag kaste et blikk på en gruppe kristne som er i ferd med å gi dem rett.