HebraiskTro.no


OLDTIDS UFO-HISTORIE OG DET MODERNE FENOMEN

Del 1: Folklore fra hele verden


Av Dr. Mark Eastman, transkribert og oversatt av Kris Guleng

Det ser ut til at når du studerer historien om varierte gamle kulturer, sågar i overfladisk grad, kan du finne, gjennom historien, bevis for objekter i luften som var uidentifisert helt tilbake til begynnelsen av skrevet historie.


De gamle Mesopotamierne, Egypterne, de gamle Indianerne, hinduene, det gamle Japan, de to Amerikanske kontinentene, og mange, mange andre kulturer. De snakket om flygende vogner, himmelske kjøretøy, bevingede tallerkener/disker, lysende himmelskip og glødende tilsynekomster ned gjennom historien som skremte menneskene alvorlig. De har virkelig påvirket kontinentene gjennom nedtegnet historie.


Jacques Vallée er en astronom og matematiker fra Frankrike, han ble portrettert i filmen "Close encounters of the third kind" (Nærkontakt av tredje grad). En allsidig vitenskapelig person, han skrev en bok kalt "Passport to Magonia" (Pass til Magonia) allerede i 1969, og reviderte den i 1993. Og han undersøkte den verdensomspennende folkloren, og uttalte:


"Enhver kulturs folklore, viste det seg, hadde en rik beholdning av historier om humanoide vesener som fløy på himmelen, og brukte innretninger som virket i forkant av datidens teknologi." (Jacque Vallée, Passport to Magonia, 1993)


En annen herre ved navn I. D. E. Thomas, en kristen pastor, skrev en bok kalt "The Omega Conspiracy" (Omegakonspirasjonen) i 1986. Og i hans bok dokumenterer han også i utstrakt grad eksistensen av uidentifiserte flygende objekter som har påvirket menneskene gjennom historien. Han sa dette, i omtale av et dokument som var en del av Dødehavsrullene, et apokryf om 1Mosebok, og han sa:


"Kopien av 1Mosebok-apokryfet som ble oppdaget i Qumran er datert tilbake til det 2. århundre f.kr. Da forskere endelige gjorde innholdet kjent offentlig, så bekreftet dokumentet at himmelske vesener fra himlene hadde landet på planeten jorden. Mer enn det; det fortalte hvordan disse vesener hadde parret seg med kvinner fra jorden og hadde fått avkom av kjemper." (I.D.E. Thomas, The Omega Conspiracy, 1986).


To andre kristne, John Weldon og Zola Levitt, skrev en bok i 1975 kalt: "UFO-er; hva på kloden foregår?" De sa dette: "UFO-er synes å ha vært til i lang tid. Vi kan finne pussige referanser til 'sirkler av ild på himmelen' i mange historiske dokumenter og sågar i hulemalerier. Mens vi synes å oppleve en stor økning i rapporterte observasjoner i vår egen tid, så ser det ut til at hver tidsalder har lignende historier." (Side 21).


Fra det gamle Assyrias mytologi ser vi en mengde inskripsjoner og relieffer på steiner som avbilder det de trodde var flyvende guder i gammel tid. Fra Assyrias mytologi, omtrent det 8. århundre f.kr., finner vi historien om Ashur, den bevingede krigsguden. Denne gamle guddommen er typisk nok representert i en humanoid form med en bue i hånden foran en bevinget tallerken.


I følge mange fagfolk var Ashur en bearbeiding av denne urgamle flygende guddommen kalt Ahura Masda, som ble omfavnet av profeten Zoroaster i det 6. århundre f.kr. I dette steinrelieffet kan vi se en antatt flygende gud med det som er antatt å være en tallerken med vinger. Det er interessant når du ser på de gamle kulturene, du finner en mengde av disse inskripsjonenen av humanoide guddomstyper som ble avbildet som om de var flygende guder ofte med flygende tallerkener eller med andre typer fartøy. Noe av det gamle hindu-materialet viser det som ser ut som små nesten flygende kjøretøyer, flygende vogner. Dette er en farget versjon av den gamle guden Ahura Masda.


Når vi ser på mytene og legendene i gamle Egypt finner vi også en overflod av historier om flygende guddommer som fløy med bevingede tallerkener, flygende vogner og lignende. Mange, inklusiv mange kristne fagfolk, har tolket disse observasjonene til å kanskje være gamle UFOer.


I henhold til Egyptisk mytologi er solguden kjent som Ra herre over universet og fløy i det de trodde var himmelske båter. Han ble vanligvis avbildet med menneskekropp og haukehode. Horus var en etterkommer av Ra og sønnen til Isis, naturgudinnen. Og Horus var himmelrommets gud, lysets og godhetens gud, i henhold til Egyptisk mytologi. Horus er vanligvis avbildet som en falk eller en falkehodet mann. Horus var en av de gudene som fløy med den bevingede tallerkenen til Ra, som skinte med mange farger.


I hieroglyfer i templet til Edfu leser vi en inskripsjon om Horus som sier: "Så Horus, den bevingede oppmåler, fløy opp mot horisonten i Ra's bevingede tallerken... Da viste Horus, den bevingede oppmåler, seg igjen i den bevingede tallerken, som skinte i mange farger; og han kom tilbake til Ra's båt, horisontens falk... Og Thoth sa: O gudenes herre! Den bevingede oppmåler har kommet tilbake i en stor bevinget tallerken, som skinner i mange farger." (Hieroglyfer i templet i Ed Fu, Zechariah Sitchin, "The wars of gods and men", s. 27)


Så det er en temmelig fascinerende beskrivelse: flygende tallerkener i det gamle Egypt! Vi har angivelige flygende tallerkener i dag. Nå tolker vi dem ikke som guder, vi lager t-skjorter og jakkemerker og plakater og skriver bøker om disse utenomjordiske vesener. Men i gamle tider trodde de, hvis det virkelig var dette som besøkte dem, at de var guder, og de dyrket dem.


Vi kan gå til den gamle hindumytologien. I en oldtids hindutekst som kalles Rig-Veda teksten, omtrent 1300-1000 f.kr., leser vi om flygende lysende vogner som flys av flygende guder i gammel tid. Den sier: "Den tapre guden hever sitt kjøretøy opp, farer henover ved hans brennende, byksende fart. Tvers over himmelhvelvingen tar helten fart... På blinkende lynvogner reiser de, og gløder i krigslignende prakt og stolthet... Som løvers brøl er deres dommedagsstemme; med jernkraft konsumerer deres tenner. Høydene, jorden selv, alle skapninger, skjelver ved deres kommende rystelse."


Også i det gamle Indias Fortellinger, Muhabharatha, sier: "Gudene i himmelbårne vogner, kom til syne, et vakkert syn... lysende himmelske vogner i en sverm seilte på den skyfrie himmel." Vi kan gå til de gamle Inkaenes legender, Aztekerne, Mayerne så vel som de Nord-Amerikanske indianerne. Der er legender om eldgamle "stjernefolk" som besøkte planeten jorden i oldtiden. Fra stjernesystemet Pleiadene. I en artikkel av Robert Stanley uttaler han dette:


"Religiøse legender fra tiden før Inka folket uttaler at universet ble bebodd av 'guder' og himmelske vesener som ankom til jorden fra Pleiadene. I Bolivia, nær Titicaca-sjøen, er det ruiner etter den enorme byen Tiahuanacu. Mange av bymurene ble konstruert av steinblokker som veier 60 tonn, som ble videre forsterket ved metallhasper... Legender forteller hvordan det ble bygget på en natt av mystiske skjeggete hvite menn som var kjemper fra Taurus, Pleiadenes konstellasjon. De er også tiltrodd å ha nedkommed fra skyene og å ha hatt seksuell omgang med Inka-kvinner." (Robert Stanley, "ET's from the Pleiades", in Umcas, vol. 4, 1995, s. 26-27)


Chuck Missler snakket om 1Mosebok 6, om ‘Guds sønner’ som så menneskenes døtre og kom ned. Og disse var falne engler som hadde omgang med, og tydeligvis sågar avlet barn med, mennesker for å fremskaffe et overnaturlig avkom. Og det vi ser når vi ser på planeten jordens legender, så er det den samme historien. Vesener fra himlene i vår oldtidsfortid besøkte planeten jorden, hadde omgang med, i følge noen legender, hjalp til med å bygge pyramider, fikk barn med mennesker og fremskaffet overnaturlig avkom. Menneskene i oldtiden tilba dem som guder, selvfølgelig.


I byen Teotihuacan, en mexikansk plass (25 miles øst for Mexico City), er levningene etter den eldste byen på den vestlige halvkule. Blant dets monumenter er Sol-Pyramiden, Måne-Pyramiden og De Dødes Passasje. Den eksakte perioden for konstruksjonen av disse, er ikke kjent. Mesteparten av fagfolk tror at den blomstret rundt 200 f.kr., og noen tror den kan ha vært bygget så tidlig som 4000 f.kr.


Da Aztekerne ankom i det 12. århundre e.kr. var byen allerede i ruiner, selv om identiteten til byggerne av denne byen, den største byen i pre-colombiansk tidsalder, er et fullstendig mysterium inntil denne dag. Men det er en fascinerende legende som er gitt videre fra før Kristi tid, som påstår at byen og dens masser av pyramider ble bygget av kjemper. Og den fornemmelse at store monumenter på planeten jorden virkelig ble bygget av kjemper finner vi igjennom all mytologien. Nå vet vi at det står i Bibelen: "Det var kjemper i landet i de dager, og også etter dette", slik Chuck Missler har snakket om. Det er noen av de eldgamle historier om vesener fra himlene som besøkte planeten jorden og parret seg og fikk hybrid avkom med, og hjalp, menneskene i fortiden.


"Eldgamle sumeriske opptegnelser forteller om guder som kom ned fra stjernene og befruktet deres forfedre. Denne rasekrysningen av guder fra himmelen og kvinner fra jorden er antatt å ha skapt de første menneskene på jorden. De innfødte beboerne i Melakula, i Ny-Hebridene, tror at den første rase av mennesker var direkte etterkommere av himmelens sønner... Fra India kommer Mahabharata og andre eldgamle sanskrit-tekster, som forteller om 'guder' som får barn med jordiske kvinner, og hvordan disse barna arver de overnaturlige evner og ferdigheter fra sine fedre.


En lignende mytologi finnes i eposet om Gilgamesh, der vi leser om ‘vektere’ fra det ytre rom som kommer til planeten jorden og fremskaffer kjemper. En tidlig persisk myte forteller at før Zoroasters komme, hadde demoner forderved jorden og alliert seg med kvinner." (Erik Van Daniken, Gods from outer space, New York, Bantam Books, 1972, s. 161-2)


Så fortellingen vi ser i Bibelen om disse Guds sønner som besøkte planeten jorden og kryss-avlet avkom med menneskene, er noe som også gir gjenklang i menneskehetens histories legender. I en nyere bok kalt "Alien agenda" (Planen til de utenomjordiske) snakker også Jim Marrs om denne felles tråden. Han sier:


"Som likhetene til vidt spredte kulturer fortsetter å bli verdsatt, dukker det opp et mønster av felles verdensvid forbindelse. Egyptiske legender forteller om Tep Zepi, eller Den Første Tiden, en tidsalder da himmelguder kom ned til jorden, løftet landet opp fra under leire og vann, fløy gjennom luften i flygende 'båter'. Det er fengslende å legge merke til at disse gamle gudene foreviste svært menneskelige egenskaper. De krevde mat og klær. De likte å drikke vin og var ikke hevet over å holde selskap med passende unge damer." (Jim Marrs, Alien Agenda, 1997, s. 55)


Oppsummering av oldtidsbevisene:


- Mange oldtidskulturer har opptegnelser om besøk av vesener fra himlene.

- Ofte er disse vesener beskrevet som flygende på et variert utvalg av fartøyer.

- De hadde samkvem med, hjalp, og sågar kryssavlet avkom med mennesker.

- Og de fremstilte etterkommere som var overnaturlige, f.eks. kjemper.Kilde:

http://socioecohistory.wordpress.com/2009/08/25/dr-mark-eastman-ancient-ufo-history-and-the-modern-phenomenon/

Mark Eastman - Alien Encounters 3 - YouTubeDette er første del i en tre-delt forelesning av Dr. Mark Eastman ved "Alien Encounters Conference" i Roswell, USA. (Konferanse om kontakt med utenomjordiske vesener)