HebraiskTro.no


JESHUA OM VINEN VED PÅSKEMÅLTIDET


Av Roy Otto Dyrli
Så tok han en kalk, bad takkebønnen og sa: ‘Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.’


Så tok han et brød, takket, brøt det, gav dem og sa: ‘Dette er mitt legeme, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.’ Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere.”


Jødene vil under en påskefeiring lese 4 velsignelser for vinene, en for hvert glass. Disse velsignelsene kommer på faste tider under påskemåltidet.


Når Jesus i Lukas tar kalken etter måltidet er det han sier en parallell til den 3. velsignelsen; “Jeg vil frikjøpe deg med en utstrakt arm”. Etter dette reiser de seg og går til Getsemane. Det er ingen spor av den 4. koppen i evangeliene, men Jesu ord om at han “ikke vil aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet” blir forstått som en henvisning til Succot - Løvhyttefesten. Mange har ment at den 4. velsignelsen ikke ble lest, fordi den tilhører gjenopprettingen ved Jesu annet komme.


Her er velsignelsene som leses, en for hvert vinglass, under påskemåltidet:


Koppen for helligjørelse - basert på Guds løfte:


Jeg vil bringe deg ut fra Egytens byrder


Koppen for dom og utfrielse - basert på Guds løfte:: “Jeg vil utfri deg fra deres slaveri


Koppen for frikjøping - basert på Guds løfte: “Jeg vil frikjøpe deg med en utstrakt arm


Koppen for takk og gjenoppretting - basert på Guds løfte: “Jeg gjøre dere til mitt folk, og jeg vil be deres Gud”.


I Johannes 15 taler Jesus under nattverden om vinens symbolske betydning;


”Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.


Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner.


Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Når dere bærer mye frukt, blir min Far forherliget, og da er dere mine disipler.


Paulus tar opp historien i Korinterbrevet: I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: ‘Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!’


Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: ‘Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg!’ For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.” 1. Kor 11,23


Til denne dag, og senest i går kveld, gjentas de jødiske velsignelsene som en del av påskeritualet overalt der jødene samles. Paulus sier i Romerne 11:


"Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand: En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:


Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob, og dette er den pakt jeg vil slutte med dem, når jeg tar bort deres synder.


På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud – for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse. Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige.


På samme måte har de nå vært ulydige, men den miskunn dere har fått, skal føre til at de nå får miskunn. Gud la alle under ulydigheten for å kunne miskunne seg over alle."


Bildene er fra påskefeiring i Israel. 1000 mennesker var samlet for å lese om utgangen fra Egypt og spise påskemåltidet. Dette er starten på de usyrede brøds høytid, og for de som er bekymret over alkohol, flasken ved programmet er alkoholfri.


Høytidene innholder både en historie som nå er 3470 år gammel og en profeti om fremtiden. Profetiene som er knyttet til påske og pinse er alt oppfylt. Stadig flere jøder får øynene opp for det siste aspektet. Israel har i dag 30 000 jøder som tror at Jesus er Messias, og det er en dobling det siste tiåret. Det kommer ikke til å stoppe der...

”Da tiden var inne, gikk Jesus til bords sammen med apostlene. Og han sa til dem: ‘Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltidet med dere før jeg lider. For jeg sier dere: Aldri skal jeg spise det mer før det har fått sin fullendelse i Guds rike.’