HebraiskTro.no


YOM TERUA - ROSH HA SHANA


Av Roy Otto Dyrli

Et engelsk ordtak vil hjelpe oss på når vi prøver å skjønne hva som foregår:

Repent - Redeemed - Rejoice. På norsk blir dette: Angre - Frikjøpt - Glede.


Vi ble kanskje ikke mye klokere av det, men det hjelper når vi kobler det til de aktuelle høytidene:


Angeren er knyttet til Rosh HaShana, som i Moseloven kalles Yom Teruah. Oversatt til engelsk ‘Day of the trumpets’, og kanskje ‘Basunenes dag’ på norsk? Teruah betyr egentlig rop, så ‘Det høye rop’ er også en mulig norsk oversettelse.


Vi blir frikjøpt på Yom Kuppur - Den store forsoningsdagen.


Succot - Løvhyttefesten, er feiringen og gleden over å være frelst.


Alle disse høytidene peker tilbake på utgangen fra Egypt, men det er også et profetisk innhold i dem. Rosh HaShana er nyttårsdagen, og starter i år (2016) søndag kveld 2. oktober ved solnedgang. Gå gjerne ut å se om du kan se nymånen synke i havet rett etter solnedgang. Det er nemlig tegnet levittene i Jerusalem så etter. Igjennom den foregående måneden Elul har jødene bedt om tilgivelse for sine synder.


Dette er viktig fordi når Yom Teruah kommer, blir retten satt i himmelen. I 10 dager vil himmelens bøker være åpne, og de vil bli gransket for å finne ut hvem som fortsatt skal være i livets bok, og hvem som vil bli strøket. Når bøkene lukkes på Yom Kippur, vil hvert menneskes skjebne være avgjort.


Jødene faster og ber derfor fra dagen etter Rosh HaShana og frem til og med Yom Kippur, som er en dag for full faste, både når det gjelder mat og drikke. Jødisk tradisjon forbinder følgende hendelser med Yom Teruah:


- Adams fødselsdag

- Jacobs kamp/trengsel

- Dagen for det vekkende basunstøt, den siste basun.

- Yom HaDin: dommedag/åpningen av bøkene/ åpningen av portene

- Yom HaKiddushin: bryllupsdagen til Messias

- Yom HaMelch: kroningsdagen til Messias

  1. -Yom HaKeseh: Den skjulte dagen


Dagen er knyttet til nymånen, den første dagen i Tishri. Denne dagen ble fastsatt ved observasjon fra tempelet. Tempelvaktene speidet vestover for å se nymånen. Når de så nymånen ville de gå til ypperstepresten og varsle at de hadde sett nymånen.


Ypperstepresten trengte to vitner, og når han hadde dette, ville han gi ordre om at det skulle blåses i shofarene neste morgen for å starte feiringen av nyttår. Dette innledet samtidig Rosh HaShana, nyttårsdagen, som også er kalt Yom Teruah, Det høye ropets dag.


Det blir blåst 100 ganger i shofarene på denne dagen, og det sies at Satan skjelver når han hører lyden av shofarene. Starten av dagen kunne variere med så mye som to døgn, da man var avhengig av en visuell observasjon av nymånen. Dette var viktig fordi ingen skulle vite når denne dagen kom. Den kalles derfor for ‘den skjulte dagen’, selv ikke Satan skulle vite nøyaktig når dagen kom. Som kristne kjenner vi nå igjen dagen fra NT; Dette er ‘dagen og timen ingen kjenner’.


Dagen blir feiret i to dager, og er derfor også kjent som ‘den lange dagen’. I den 2. tempelperioden bodde det store flertallet av jøder i Babylon, og man måtte ha tid til å bringe budet til dem om at nymånen var sett. Dette ble gjort ved å brenne varder. Dagen er en av årets 7 bevegelige sabbater, og feires med epler og honning, og en fisk, der vi får beskjed om å være hodet og ikke halen.


Om dette var alt? På ingen måte. Det var bare alt det er plass til her. Dette er et stort tema, og dessverre lite tilgjengelig på norsk. For interesserte som forstår engelsk er dette lettere, da kan man enkelt søke opp lange utlegginger. For alle oss andre holder det å si at, med unntak av fastedagene, blir dette en kjempefest. Det gjelder å glemme vekta!


SHANA TOVAH OG CHAG SAMEACH
Høstens høytider er et område som vi i vår norske kristne tradisjon vet lite eller ingenting om. Vårens høytider, påske og pinse, har vi til en viss grad innarbeidet i kirkeåret, mens høstens høytider er totalt fraværende.