HebraiskTro.no


EVANGELIET I 1MOSEBOK


Av Chuck Missler, oversatt av Kris GulengVi bruker ofte det kjente uttrykket Evangeliet,

eller De Gode Nyheter. Hvor er det første stedet

det dukker opp i Bibelen? Svaret vil kanskje

overraske deg.


Et integrert budskap


Det er en stor oppdagelse at Bibelen er et helt system av budskap: det er ikke bare 66 bøker skrevet av 40 forfattere over tusener av år. Bibelen er en integrert helhet som bærer bevis for overnaturlig oppbygning i hver detalj.


De jødiske rabbiene har en eiendommelig måte å uttrykke denne bestemte ideen på: de sier at de kommer ikke til å forstå Skriftene før Messias kommer. Men når han kommer, vil han ikke bare tolke hver enkelt del av budskapet, han vil tolke selve ordene; Han vil sågar tolke selve bokstavene; ja han vil faktisk tolke mellomrommet mellom bokstavene!


Da jeg hørte dette første gang, avslo jeg det simpelthen som fargerik overdrivelse. Inntil jeg på nytt leste Matteus 5:17-18: "Tro ikke at jeg har kommet for å oppheve loven og profetene; jeg har ikke kommet for å oppheve, men for å fullbyrde. For sannelig sier jeg dere, til himmel og jord forgår skal ikke (en jot eller) en tøddel på noen måte forsvinne fra loven, før alt er fullbyrdet." (En jot og en tøddel er det hebraiske motstykket til vår prikk over i-en og tverrstreken over en t).


Et eksempel


Et glimrende eksempel på dette kan man se i 1Mosebok kap. 5, der vi har slektsregisteret fra Adam til Noa. Dette er et av de kapitler som vi ofte synes å skumlese kjapt mens vi leser gjennom 1Mosebok, det er jo bare slektsregisteret fra Adam til Noa. Men Gud belønner alltid en ivrig søker. La oss undersøke dette kapittelet nærmere. I vår Bibel leser vi de hebraiske navnene. Hva betyr egentlig disse navnene på norsk?


Et studium av opprinnelige røtter


Betydningen av ordentlige navn kan bli en vanskelig oppgave å finne ut av, siden en direkte oversettelse ofte ikke er tilgjengelig med en gang. Til og med et alminnelig hebraisk leksikon kan vise seg å være skuffende. Et studium av de opprinnelige røttene, imidlertid, kan gi noen fascinerende innsikter. La oss ta et eksempel.


(Et forbehold: mange studiehjelpemidler, som et alminnelig leksikon, kan vise seg å være heller overfladisk når det gjelder skikkelige substantiv/navneord. I tillegg til det, meninger som gjelder betydningen av opprinnelige røtter er ikke fri for kontroversialitet og varierte fortolkninger).


Vannflommens dom


Metusalem kommer fra ‘muth’, en rot som betyr ‘død’, og fra ‘shalach’, som betyr å bringe, gi eller sende frem. Navnet Metusalem betyr ‘hans død skal bringe’. Methusalems far ble gitt en profeti om den kommende store vannflommen, og ble tydeligvis fortalt at så lenge hans sønn var i live, ville vannflommens dom bli holdt tilbake; men så snart han døde, ville flommen komme. (Kan du tenke deg å fostre opp et barn på den måten? Hver gang gutten ble forkjøla, må jo hele nabolaget ha fått panikk!) Og, sant nok, det året Metusalem døde, kom vannflommen. Det er interessant at Metusalems liv i realiteten var et symbol på Guds nåde ved å komme den kommende vannflomsdommen i forkjøpet. Derfor passer det godt at hans levetid er den eldste i Bibelen, når man snakker om rekkevidden av Guds nåde.


De andre navnene


Hvis det er slik tydelighet i Metusalems navn, la oss undersøke de andre navnene for å se hva som ligger bak dem.


Adam: Adams navn betyr ‘menneske’. Som det første menneske, virker det enkelt nok.


Seth: Adams sønn ble kalt Seth, som betyr ‘utnevnt/anvist’. Eva sa "For Gud har gitt (utnevnt) meg en annen sønn istedet for Abel, som Kain slaktet."


Enosh: Sets sønn ble kalt Enosh, som betyr ‘dødelig, svak, eller elendig’. Det er fra roten ‘anash’, å bli uhelbredelig, brukt om et sår, sorg, smerte, sykdom eller ondskap. Det var i Enosh' dager at menneskene begynte å vanhellige Guds navn.


Kenan: Enosh' sønn ble kalt Kenan, som kan bety ‘sorg, sørgesang/klagesang’. (Den presise betydning er på en måte vanskelig å gripe; noen studiehåndbøker antar desverre at Kenan er synonymt med Cainan.) Balaam, som kikket ned fra Moabs høyder, lager et ordspill av Kenittenes navn når han profeterer deres ødeleggelse. Vi har ikke noen egentlig idè om hvorfor disse navnene ble valgt for deres barn. Ofte kan de ha hentydet til omstendigheter omkring deres fødsel, osv.


Mahalalel: Kenans sønn var Mahalalel, fra Mahalal som betyr ‘velsignet eller lovprist’, og El, navnet på Gud. Derfor betyr Mahalalel ‘den velsignede Gud’. Ofte inkluderte hebraiske navn El, Guds navn, som i Dan-i-el, ‘Gud er min dommer’.


Jared: Mahalalels sønn ble kalt Jared, fra verbet ‘yaradh’, som betyr ‘skal komme ned’.


Enok: Jareds sønn ble kalt Enok, som betyr ‘undervisning eller opphav’. Han var den første av fire generasjoner av undervisere. Den eldste nedtegnede profeti ble faktisk gitt av Enok, som overraskende nok handler om Jesu annet komme (selv om det er sitert i Judas bok i Det Nye Testamente): Enok, den syvende fra Adam profeterte om disse da han sa "Se Herren kommer med ti tusener av sine hellige for å holde dom over alle, for å refse alle ugudelige blant dem for alle deres ugudelige gjerninger som de har begått på ugudelig vis, og for alle de harde ord som de ugudelige synderne har talt imot Ham." (Judas 14:15)


Metusalem: Enok var faren til Metusalem, som vi allerede har nevnt. Enok vandret med Gud etter at han fikk Metusalem. Det ser ut til at Enok mottok profetien om den store flommen, og ble fortalt at så lenge hans sønn var i live, ville flomdommen bli holdt tilbake. Det året Metusalem døde, kom flommen. Enok, såklart, døde aldri; han ble overført (eller, hvis du vil unnskylde mitt uttrykk, bortrykket). Det er slik Metusalem kunne bli den eldste mann i Bibelen, likevel døde han før hans far!


Lamek: Metusalems sønn ble kalt Lamek, en rot som fremdeles er synlig i det engelske ordet ‘lament’ (klage) eller ‘lamentation’ (klagesang). Lamek antyder ‘desperasjon’. (Dette navnet er også forbundet til Lamek i Kains linje som i vanvare drepte sin sønn Tubal-kain i en jaktulykke.)


Noa: Lamek, såklart, er faren til Noa, som utledes fra ‘nacham’, - ‘å bringe fred eller trøst’, slik Lamek selv forklarer i 1Mosebok 5:29.


Den sammensatte liste


La oss sette sammen det hele:


Hebraisk:


Adam

Seth

Enosh

Kenan

Mahalelel

Jared

Enok

Metusalem

Lamek

Noa


Dette er heller bemerkelsesverdig:

Mennesket (er) anvist dødelig sorg; (men) den velsignede Gud skal komme ned og undervise (at) Hans død skal bringe (den) fortvilte hvile/trøst.


Her er evangeliet gjemt innimellom slektsregisteret i 1Mosebok! (Du vil aldri overbevise meg om at en gruppe jødiske rabbier konspirerte for å gjemme det kristne evangeliet akkurat her i slektstavla i deres høyt aktede Tora!)


Bevis på intelligent opphav


Implikasjonene i denne oppdagelsen er mer vidtomfattende enn det som er klart ved første øyekast. Det demonstrerer at i de tidligste kapitler av 1Mosebok, hadde Gud allerede lagt ut sin frelsesplan for menneskets forlegenhet. Det er en kjærlighetshistorie, skrevet i blod på et trekors som ble reist i Judea for nesten 2000 år siden. Bibelen er et integrert system av budskap, et produkt av overnaturlig sammensetning. Hvert nummer, hvert plasserte navn, hver detalj, hver jot og tøddel er der for at vi skal lære av det, oppdage det, og bli forbløffet. I sannhet, Gud er en fantastisk Gud.


Det er forbløffende å oppdage hvor mange bibelske kontroverser som synes å forsvinne hvis man bare anerkjenner den enhet som ligger i disse 66 bøkenes integritet, skrevet av 40 forfattere over tusener av år. Det er bemerkelsesverdig hvor mange spissfindige oppdagelser som ligger bakenfor hver minste detalj i teksten. Noen av disse blir straks åpenbare ved litt studium; noen er mer tekniske og krever spesielle former for hjelp.


Mange av disse oppdagelser er beskrevet i vår lydbok ‘Beyond coincidence’ (Hinsides tilfeldighet). Det er også mange høydepunkter i vår lydbok ‘The Creator beyond time and space’ (Skaperen hinsides tid og rom). Se bakenfor hver detalj; der er oppdagelser å gjøre! Gud belønner alltid den grundige søker. Hvilke andre budskap ligger gjemt bak navnene i Bibelen? Finn det ut.Kilde:

1) Eastman, Mark, and Missler, Chuck, The Creator Beyond Time and Space, Costa Mesa CA, 1995.

2) Jones, Alfred, Dictionary of Old Testament Proper Names, Kregel Publications,Grand Rapids MI,1990

3) Kaplan, Rabbi Aryeh, The Living Torah, Maznaim Publishing Corporation, Jerusalem, 1981.

4) Pink, Arthur W., Gleanings in Genesis, Moody Bible Institute, Chicago IL, 1922.

5) Missler, Chuck, Beyond Coincidence (audio book), Koinonia House, Coeur d Alene ID, 83816, 1994.

6) Rosenbaum, M., and Silbermann, A., Pentateuch with Onkelos's Translation (into Aramaic) and Rashis Commentary, Silbermann Family Publishers, Jerusalem, 1973.

7) Stedman, Ray C., The Beginnings, Word Books, Waco TX, 1978.

  1. 8)Norsk King James Bibelen Guds Ord, Bibelforlaget 1997.

  2. 9)A Hidden Message: The Gospel in Genesis - Chuck Missler - Koinonia House

Norsk:


Menneske

anvist

dødelig

sorg

den velsignede Gud

skal komme ned

skal undervise

hans død skal bringe

den fortvilte

hvile, eller trøst