HebraiskTro.no


MODERNE PROFETER - EKTE ELLER FALSKE?

Del 2: Joseph Smith og Mormonerne


Av Roy Otto Dyrli

I tillegg til det gamle og nye testamentet i Bibelen, er Mormons bok et annet testamente om Jesus Kristus. Den inneholder historier fra gamle profeter, som gir en redegjørelse for Guds forhold til folket på det amerikanske kontinentet. For De Siste Dagers Hellige står den ved siden av Bibelens gamle og nye testamente som hellig skriftsteder."


Menigheten fremholder også at Joseph Smith var en profet, så hva profeterte han?


"Det vil bli en krig mellom de nordlige statene og de sørlige statene som begynner i Sør-Carolina; De sørlige statene vil be Storbritannia om hjelp; og at etter dette vil krigen bli 'utøst over alle nasjoner'; og at 'slaver skal stå opp mot sine herrer, de skal være trent og disiplinert for krig'." (Skrevet 25. desember 1832)


Slaveriet var en verkebyll i amerikansk politikk helt fra revolusjonens dager. Kompromisset med slaver sør for Mason–Dixon line og ingen slaver nord for denne linjen, var en trussel ikke bare mot slavene i sør og frie afroamerikanere i nord, men også mot fattige hvite arbeidere i hele landet.


Å forutse at dette kom til å lede til en krig, var dermed ingen stor bragd, denne krigen var ventet. Å kalkulere med at Storbritania ville komme sørstatene til hjelp, var et vanlig syn både før krigen og langt inn i borgerkrigen. Men de kom ikke. Heller ikke førte borgerkrigen ’til noen krig i alle nasjoner’. Borgerkrigen sluttet i 1865, og forholdene roet seg ned i USA.


Slavene stod ikke opp mot sine herrer i sør. I nord ble det etterhvert satt opp noen svarte regimenter med hvite offiserer, men disse var og ble en minoritet i hæren, og selv om de kjempet tappert i de slagene de var med i, kan ikke dette ansees som en oppfyllelse av Joseph Smiths opprinnelige profeti. Konklusjonen er at han feilet.


"Ikke mange år skal gå 'før de onde av denne generasjonen' vil bli feid av jordens overflate; og 'det er de som bor på jorden, hvis øine ikke skal lukkes i døden før de ser alt dette som jeg har talt, oppfylt'.” (Skrevet 4. januar 1833)


Også her har vi en feilslått profeti. Mens mormonerne peker på borgerkrigen som oppfyllelsen, kom denne først 28 år etter at dette ble sagt. Det var ikke 'Denne generasjon' som utkjempet krigen, det var den neste. Selv om tapstallene i krigen var høye, ca 600 000, kan vi likevel ikke snakke om at selv denne generasjonen ble feid fra jordens overflate. Mange i Joseph Smiths generasjon levde utvilsomt til borgerkrigen, men han kobler ikke borgerkrigen til dette synet.


“Zion bygget her: Lov om at hvis de hellige er lydige i å bygge et tempel, vil Sions by blomstre og bli strålende, og at Sion ikke kan 'bli flyttet' ut av sitt sted.” (2. august 1933)


Dette bygger jo egentlig på bibelsk profeti fra Jesaiah, som Smith fritt omskrev til å gjelde mormonernes prosjekt i Missouri. Prosjektet ble aldri fullført, istedet ble Mormonerne drevet ut av Missouri som følge av en politisk beslutning, Missouri executive order no 44. Nok en tabbe av Joseph Smith!


Missouri-seier: Tale gjennom Smith sier Gud om Missouri: "Jeg vil kjempe dine kamper ... ødeleggeren jeg har sendt for å ødelegge og utslette mine fiender, og om ikke mange år vil de ikke bli igjen for å gjøre min arv uren, og for å gjemme mitt navn på landene som jeg har innviet for å samle mine hellige.“ (Skrevet 22. juni 1934)


Igjen bruker Mormonerne borgerkrigen fra 1861-65 som bevis på at profetien ble oppfylt. Men Mormonene ble drevet ut av Missouri etter Mormoner-krigen i 1838, så hvis Gud hadde innviet Missouri til å samle sine hellige, gjorde han ikke mye for å hjelpe dem. Etter krigen i 1838 dro mormonerne nordover til Nauvoo, Illinois. Her ble Smith skutt og drept 27. juni 1844. Stort verre kunne det ikke gå for Smith, som ikke engang personlig hadde Herrens beskyttelse.


"Jeg profeterer nå at før ti år har gått, skal jordens dronninger komme og vise sin respekt til dette samfunnet" (Talt på et Hjelpeforeningsmøte. April 28, 1842) - Hvilket aldri skjedde.


“I 1843 fortalte Smith følgende: 'Jeg bad en gang om å kjenne tiden for Menneskesønnens komme, da jeg hørte en stemme gjenta følgende: Josef, min sønn, hvis du lever til du er 85 år gammel, skal du se Menneskesønnens ansikt, så la dette være tilstrekkelig og ikke bekymre meg mer om denne saken.


Jeg ble forlatt dermed uten å kunne bestemme om dette kommer til å referere til begynnelsen av årtusenet eller til noen tidligere oppfyllelse, eller om jeg skal dø og så se ansiktet hans. Jeg tror at Menneskesønnens komme ikke kommer til å komme før den tiden’."


Her har vi et problem: Joseph Smith ble skutt og drept som 39-åring. Stemmen som snakket til ham kan ikke ha vært klar over at det kom til å skje. Heller dårlig av en engel?


Vi kunne fortsatt, men velger å forlate Joseph Smith her. En profet må jo også tale i tråd med Bibelen, og mormonernes lære er alt annet enn bibelsk, men det er et annet tema. Her har vi valgt å konsentrere oss om hva Smith og andre ble vist i syn. Smith kunne selvfølgelig ta feil, men ikke englene som kom til ham.


Ikke engang folk som har blitt hjernevasket fra barneårene, tror at Smith var en profet. 


Smith var en bløffmaker fra begynnelse til slutt, og slutten kom som en følge at han hadde prøvd å gifte seg med flere kvinner i menigheten som allerede var gift. Etter diverse kontroverser havnet han i fengsel. Han døde da et oppbud kom til fengselet der han satt for å skyte ham.


Smith hadde en tidlig revolver, en såkalt pepperboks i fengselet, men det var ikke nok. Han tapte skuddvekslingen, og ble i døden sett på som en fanatiker av de lokale, og som en martyr av sine trosbrødre. Ingen av de mistenkte ble forøvrig dømt, først og fremst på grunn av manglende bevis.Illustrasjoner:

  1. 1.Det første fotografiet av Joseph Smith.

  2. 2.Drapet på Joseph Smith i 1844.


Josef Smith og de tidlige Mormonerne


Joseph Smith Jr. (1805 – 1844) er mannen bak Mormons bok. Han hevdet å funnet boken skrevet på gulltavler, men disse har senere forsvunnet, så vi må holde oss til det som faktisk foreligger.


Her er hva mormonerne sier om seg selv: “Mormons bok undergraver ikke Bibelen, tvert imot, den ekspanderer, forlenger og opphøyer den.”