HebraiskTro.no


NEFILLIM VENDER TILBAKE

Del 3: Kornsirkler, Enok og Noas dager


Foredrag av Chuck Missler, transkribert og oversatt av Kris Guleng


Hendelsen i Rendlesham-skogen


Akkurat som vi har Roswell i USA, så har de i England den kjente hendelsen i Rendlesham-skogen. Dette er ganske interessant. Det skjedde den 26. og 27. des. 1980, dette er en skog like ved en amerikansk flybase og en kongelig flybase, i Woodbridge i Suffolk, England. Og i den skogen, landet det to ganger – to kvelder på rad, en UFO. Den ble sett to kvelder etter hverandre, den ble sporet på radar av mange militiære områder rundt der, mange mennesker var involvert.


De rullet ut sterke lys for utendørsprosjekter, de hadde alt satt opp hvor det landet, det var tillsynelatende planlagt på et vis. Dette ble rapportert av varabasesjef Charles I. Halt i et skriv som ble klassifisert på begge sider av Atlanteren, men en kopi kom til å lekke ut. Så akkurat da vi har vårt Roswell-mysterium, så snakker de i England om Rendlesham-skogen. Mange mennesker var innblandet, bl.a. militære folk, og ut av dette har det kommet alle mulige slags historier.


Mange er redd for å bare snakke om det, akkurat som det er bisarre historier om Roswell, er det mye mer bisarre historier om Rendlesham-skogen. Vel, de gode nyheter er at den britiske regjering har sagt at filen for det som hendte i Rendlesham-skogen skal bli frigitt. De beveger seg mot en holdning å frigi informasjon, og disse filene, som angivelig bare har vært sett av rundt 20 mennesker, frem til en frigivelse. Så vi beveger oss nærmere en dag da noen av disse mysterier vil bli åpenbart.


Kornsirkler


Vi kan ikke snakke om UFOer og slike ting uten å gå inn i det som har å gjøre med kornsirkler. Den nylige filmen ”Signs” (Tegn) med Mel Gibson, er et eksempel på det. Hva er det med kornsirkler? Mange av oss har hørt at de er utviklet av bløffmakere, ”pranks with planks”, bløffmakere med planker, er slik de fleste ser på dem. Jeg tenker de fleste av dere har sett varierte mønstre som oppstår i åkere, ikke bare i England, men over hele jorden.


De har dukket opp mer og mer, det finnes websteder som bare registrerer de varierte stilene, det er tusenvis av dem, forresten. Der er mønstre, ikke alle er runde, heller. Og selvsagt, mange folk assosierer dette med UFOer. Folk som observerer dette påstår det har vært sett UFOer over åkrene kvelden før kornsirklene har blitt oppdaget, og slike ting. Så det virker som det er, i det minste i manges tanker, en assosiasjon mellom dem.


I 1991 kom to eldre kunstnere, Doug Bower og Dave Chorley, frem og tilsto at de hadde forfalsket hundrevis av sirkler og de demonstrerte sin teknikk, de brukte tau og planker, under journalisters overvåkning. Og hvis dette var alt, ville vi antakelig bare slå dette bort som en tilfeldig nyhet. Og sant nok fremstår det som om denne formen for formgivning står for de fleste av de tusenvis som nå dukker opp over hele verden. Ikke bare i England, men også i USA. Men la meg si det rett ut, det forklarer ikke dem alle. Det er også en gruppe forskere, som har studert dette meget nøye og er skremt og forbløffet over hva de finner i noen av disse sirklene. Der er artikler i fagblader innen vitenskapelige tidsskrifter som har slått fast at ikke alle har blitt laget av bløffmakere med planker.


F.eks. biofysiker William C. Levengood, fra Pinelandia biofysiske laboratorium i Mitchigan. Han har undersøkt planter og jord fra 250 kornformasjoner, utvalgt tilfeldig fra syv land. Prøvene og kontrollene ble foretatt av den Massachusett-baserte BLT forskergruppen, ledet av Nancy Talbott. Levengood, som har utgitt over 50 artikler i vitenskapelige tidsskrifter, har dokumentert talløse forandringer i plantene fra disse formasjonene.


Mest dramatisk var i stor grad langstrakte planteknoker, altså knoker langs stilken, og utvidede hulrom forårsaket av oppvarmingen av den indre fuktigheten fordi de hadde vært utsatt for intens utblåsning av strålinger. Det er den eneste måten de kan forklare dette på. Frø som er tatt fra plantene og gjort til spirer i laboratoriet viste betydelige forandringer i veksten sammenlignet med kontrollplantene. Og dette fortsetter og fortsetter. (Physiologia Plantarum International Journal of the European Societies of Plant Physiology, 1994).


De fant en brun glasur over plantene som var rent jern som hadde blitt innebygd i plantene mens jernet fremdeles var smeltet. Ørsmå jernkuler ble også funnet i jordsmonnet omkring plantene. (W. C. Levengood og J. A. Burke, Journal of Scientific Exploration, 1995). I 1999 undersøkte den britiske etterforskeren Ronald Ashby denne glasuren gjennom optiske og scannings elektronmikroskoper. Han fastslo at intens varme hadde vært involvert, omtrent 2.700 grader Fahrenheit, som selvsagt ville ødelagt planten. Hundrevis av plante- og jordprøver ble innsamlet fra en 7-sirklet formasjon i byggkorn i Edmonton, Canada. Plantene hadde både forlengede knoker og utvidede hulrom, og jordsmonnet inneholdt de underlige jernkulene. Kontrollene viste ingen av disse forandringene.


Ekspert på mineraler Sampath Iyengar, material-teknologisk laboratorium i California, undersøkte bestemte varme-sensitive leiremineraler i disse jordsmonnene mens han brukte strålediffraksjon og scanner elektron-mikroskoper. Han oppdaget en økning i graden av krystallinitet i sirkelmineralene. Statistiker Ravi Raghavan fastslo at 95 % statistisk vesentlig konfidensnivå i disse funnene. De har ingen formening om hva som forårsaker det. Det er åpenbart at dette ikke var en eller annen utpønsket bløff. Forbløffende var det direkte samsvaret mellom knokkel-lengdens økning i plantene, og den økede krystallisasjonen i jordmineralene, hvilket indikerer en felles energikilde for begge effektene.


Likevel kunne ikke forskerne forklare hvordan dette kunne være mulig; temperaturen som var påkrevd for å endre jordkrystalliniteten ville vært mellom 1.500 og 1.800 grader Fahrenheit. Dette ville ødelegge plantene. Så hvordan forekommer dette? De vet ikke. Men der er tidsskrifter og forskere som kjemper med kornsirkelgåten, ikke kornsirkler generelt, men de som viser seg å være ”ekte”, ikke forfalskningene.  Og det er problemet i ethvert forskningsfelt som dette, du har så mye ”støy” at det er vanskelig å finne ”signalet”.


I Noas dager


La oss komme til den egentlige kjerne i alt dette; hva er det Bibelske synet? Vi skal snakke om Noas dager. Jesus ga fire disipler en konfidensiell gjennomgang omkring hans annet komme. Fire disipler spør ham om hans gjenkomst. Jesus detaljerer fastsatte hendelser som skulle skje før han kommer tilbake. Og hans svar til dem er så viktig at det er rapportert i tre av fire evangelier; Matteus 24;25, Markus 13, og Lukas 21:22.


Han åpner og avslutter denne gjennomgangen med en gjentatt formaning: ”Se til at ingen forfører dere.” (Matt. 24:4). Du vil se at det er gjennomgangstemaet i hele presentasjonen. Vi har her å gjøre med de åndelige forhold og forsøket som fienden vil gjøre for å forføre oss. Men midt i gjennomgangen, i vers 37, har Jesus en veldig underlig bemerkning: ”Men som det var i Noas dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.”


Hva han kanskje henspeilet til i konteksten her, er ganske enkelt at det vil være ”akkurat som det pleier å være”, akkurat som det ”pleide være” inntil Noa bygget arken, så vil det være som det ”pleier” frem til Han kommer. Og de fleste mennesker leser disse versene og antar at det var dette han mente. Det handler om at han bare kommer som en overraskelse. Og likevel er det mange fagfolk som fra konteksten av denne detaljen i avsnittet har på følelsen at Jesus gir oss et hint om noe dypere. Og vi vil ikke forstå hva han snakker om uten at vi forstår hvordan Noas dager var. Så vi skal prøve å finne ut hva Jesus egentlig mente. Så som Noas dager var, skal det være når Menneskesønnen kommer...


Det du virkelig trenger å gjøre for å få tak i dette med UFOer, er merkelig nok å gjøre din hjemmelekse i 1. Mosebok 6. Jeg ber deg merke deg de første to versene, og være oppmerksom på at de to første versene er to enkelsetninger. Mange mennesker snubler fordi de ikke forstår at dette er en sammenhengende, enkel setning. Og du vil forstå hvorfor. 1. Mos. 6, vers 1: ”Da menneskene begynte å bli mange ut over jorden, og de fikk døtre, skjedde det: Guds sønner (Bene HaElohim) så menneskenes døtre, at de var vakre. Blant dem tok de seg hustruer, dem de selv valgte.”


Spørsmålet nå er det merkelige uttrykket ”Guds sønner”. Det kan bety hva som helst for oss, la oss finne ut hva teksten egentlig betyr på hebraisk. (Legg merke til at Hebraisk går fra høyre til venstre. Alle språk går mot Jerusalem. Nasjoner som er øst for Jerusalem går fra høyre til venstre, Hebraisk, arabisk, sanskrit, osv. Nasjoner som ligger vest for Jerusalem, går fra venstre til høyre, latin, gresk, tysk, osv.) ”Bene HaElohim” – Guds sønner, er en term som alltid blir brukt om en som er skapt direkte av Gud.


Adam var skapt direkte av Gud. Du og jeg, i det naturlige, er ikke. Vi er Adams sønner. Det er vårt problem, det er dette Romerbrevet i bibelen handler om. ”Men så mange som tok imot Ham, til dem har han gitt makten til å bli Guds sønner.” Termen har teknisk betydning, i Det Nye såvel som i Det Gamle Testamentet. I det Gamle Testamentet er denne termen på hebraisk i Job 1:6, 2:1, 38:7. Det er alltid brukt om engler, for de er skapt direkte av Gud. I det Nye Testamentet også, Lukas 20:36. Også i Enoks bok.


1. Mosebok 6 og Enoks bok


Ikke misforstå min bruk av dette som sitat her. Enoks bok var veldig populær fra det 2. århundre f. kr. og det 2. århundre etter. Det er ikke en inspirert bok, jeg ville ikke behandle den slik, men den er nyttig for å forstå språkbruken og grammatikken på den tiden. Og det er helt klart at denne termen er brukt også der for å referere til engler, den omhandler dette en hel del.


Septuaginta er den oversettelsen fra hebraiske skrifter som gikk fra hebraisk til gresk. Hvis du var en jøde som levde rundt det 2. århundre f.kr. så var det påtvungede, allment brukte, språket verden over – gresk. Takket være Alexander den Store og de som kom etter ham. Det var det vanlige språket. Hvis du var en jøde, i forretningsdrift eller hvor som helst på jorda, måtte du snakke gresk for å overleve. Du kan ha kjent hebraisk for religiøse hensikter. Men hebraisk var for jødene på den tiden hva latin er for katolikker i dag, i utgangspunktet et språk til religiøse formål. Så en av de tingene hvis du var jøde på den tiden, var at du ville likt å ha et eksemplar av det vi kaller Det Gamle Testamentet (Tanack) på gresk, slik at du kunne lese det.


Og på grunn av dette, under Ptolemeus, så finansierte de en oversettelse av de hebraiske skriftene til gresk (begynte rundt 285 f.kr. til rundt 270 f.kr.) Resultatet av dette arbeidsproduktet, det var de sytti topp lærde som gjorde oversettelsesarbeidet, og det tok rundt 15 år, og resultatet av det har vi nå kopier av. Dette er kjent som Septuaginta-oversettelsen av Det Gamle Testamentet. Det gir oss fordel av greskspråkets presisjon på enkelte av disse sakene. Så det er en veldig mektig ressurs for fagfolk. Septuaginta gjør det også helt tydelig at det handler om engler her.


1. Mos. 6 sier: ”Da menneskene begynte å bli mange ut over jorden, og de fikk døtre, skjedde det: Guds sønner så menneskenes døtre, at de var vakre. Blant dem tok de seg hustruer, dem de selv valgte.” (1. Mos. 6:1-2) Ordet Guds sønner, en direkte skapninger, en term for engler, som så menneskenes døtre. Forresten, hva det egentlig står i den hebraiske, er ”Benoth Adam” – Adams døtre. Jeg nevner dette fordi der har vært pønsket ut noen merkelig tolkninger av disse versene som ikke har noen støtte i Skriften. Vi skal snakke om det, for du vil støte borti det. Dette er merkelige ting, enda merkeligere enn de fleste skjønner.


Nefilim - hva er det?


Når du kommer til vers 4 i 1. Mos. 6, står det: ”Det var kjemper (nefillim) på jorden i de dager, og også senere, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn. Dette var de mektige menn som var fra gammel tid, de navngjetne menn.” (1. Mos. 6:4) Hva dette verset ser ut til å indikere er at disse nefillim var avkommet etter en merkelig sammensmeltning; Guds sønner, engler, i henhold til den hebraiske presisjon her, som gikk inn til menneskenes døtre, Adams døtre, og de ga dem barn. Det er disse barna som er nefillim. Hva i all verden er nefillim?


Ordet ”nefillim” er et nøkkelord. Det betyr ”de falne”. Det kommer fra ordet ”nephal”, som betyr å falle, bli kastet ned for å falle bort, å svikte”. En nefillim er en sviker, på en måte. Det som beskrives her, og det er veldig vanskelig for mange mennesker å absorbere, dette beskriver falne engler. Disse er ikke de gode englene, husk da Satan falt, fulgte det med ham en tredjedel av englene. Ikke alle, men en gruppe av dem valgte tilsynelatende å prøve å skape en hybrid rase.


Jeg kjenner ikke teknologien, men du ser, engler kan ikke formere seg, englene er evighetsskapninger. Reproduksjon er en prosess for de dødelige. Samtidig har Satan et problem; en tredjedel av englene falt sammen med ham, så han har underlegenheten av tre mot en i en krig som kommer. Han må finne en måte å styrke seg selv på. Kanskje? Dette er en formodning.


Etterkommerne etter nefillim er også kalt ”HaGibborim”: ”de mektige”. Der forvirring kommer inn er når de hebraiske versene ble oversatt til gresk Septuaginta, ordet de brukte for nefillim ble ”gigantes”. Det høres ut som ”kjemper”, og det viser seg at de var kjemper, men det er ikke hva ordet betyr. ”Gigantes” kommer fra ”gigas” som betyr ”jordfødt”. Så på hebraisk kalles de ”de falne”, på gresk kalles de ”jordfødt”. La oss huske dette.


La oss gå litt videre til vers 9: ”Dette er Noas slektsbok. Noa var en rettferdig mann, han var ulastelig blant sine samtidige (sine generasjoner, sine slektsledd). Noa vandret med Gud.” (1. Mos. 6:9) Skremmende vers, vi har alle lest det. Men de fleste av oss legger kanskje ikke merke til hva det egentlig står der. ”Noa var en rettferdig mann og perfekt i sine generasjoner” (eng. ordlyd). Hva betyr dette? Ordet ”perfekt” på hebraisk er ”tamiym” og betyr ”uten lyte, hel, frisk, uten flekk, uklanderlig”. Hva dette verset later til å indikere, er at Noas slektstavle var feilfri.


Dette kommer frem like etter versene som snakker om disse merkelige beskjeftigelser der disse falne engler har skapt en underlig form for hybrid – men Noa var feilfri i sine slektsledd, og det er en av grunnene til at Gud valgte Noa og hans tre sønner og deres hustruer til å starte på nytt igjen. Hensikten med flommen var ikke bare at det var synd på jorden, det var det, og det er understreket. Men hvis synd bringer en flom, bør vi heller skaffe oss noen livbelter... Nei, det er noe langt dypere som foregår, noe mye mer alvorlig, et problem som Gud løste og det er den Satans-strategien som besto i å forurense den menneskelige rase.


Forresten, dette synet som jeg presenterer for dere, er noen ganger kalt ”engleteorien i 1. Mos. 6”. Dette blir ikke undervist i de fleste seminarer og jeg kommer tilbake til det om et øyeblikk. Men hvis dette synet er korrekt slik jeg har foreslått, vil det bli bekreftet i Det Nye Testamente. Minst to ganger, og det er det.


Sodoma og Gomorra


Når du kommer til Judas brev, så gjør han en henspeiling til denne bestemte begivenheten. Han skriver: ”Og de englene som ikke tok vare på, men forlot sin egen bolig, dem har han bundet i evige lenker under mørke til dommen på den store dag. Slik var det med Sodoma og Gomorra og byene rundt dem. På samme måte gav de seg over til seksuell umoral og la seg etter fremmed kjød, disse er gitt som eksempel, og de lider under straffen i evig ild. (Judas brev v. 6 og 7) Judas snakker om dommen over de onde og han nevner blant disse ting disse englene som syndet den gangen i 1. Mos. 6, som ”ikke beholdt sin første bolig”. Disse englene som deltok i 1. Mos. 6 er lenket mens de venter på en spesiell dom.


Judas legger til noe annet her. Han gjør en sammenligning mellom syndene i Sodoma og Gomorra og syndene til disse englene, med henblikk på at de gjorde det som var unaturlig. ”Slik som Sodoma og Gomorra...” Han bruker dette som et tilleggseksempel ved å sammenligne med englene. Englene gikk etter fremmed kjød, det samme gjorde de i Sodoma og Gomorra. Er du med? Det er en bekreftelse, i Judas brev. De ”forlot sin bolig” og ”gikk etter fremmed kjød” er henspeilingen her.


La oss gå til 2. Peter 2:4-6, der Peter sier: ”For så sant Gud ikke sparte de engler som syndet, men kastet dem ned i avgrunnen og overgav dem til mørkets lenker, for at de skulle være i forvaring til dommen. Og så sant han ikke sparte den gamle verden, men bevarte Noa, en av åtte mennesker, rettferdighetens forkynner, og lot vannflommen komme over de ugudeliges verden, og så sant han gjorde byene Sodoma og Gomorra til aske og dømte dem til ødeleggelse og gjorde dem til eksempel for dem som senere kom til å leve ugudelig.” Peter gjør etpar ting her. Igjen denne henspeilingen til englene som syndet, han knytter den begivenheten til Noas dager. Han ikke bare bekrefter 1. Mos. 6, han gir også en link til Noas dager.Kilde:

Chuck Missler Return Of The Nephilim, UFO's, Aliens & Bible - YouTube

http://www.khouse.org/

Dette er del 3 av et foredrag av bibellærer Chuck Missler. Han trekker en ledetråd fra Bibelens kapittel om Nefillim til dagens UFO-fenomener.


Med forankring i Bibel og vitenskap gir han noen fakta og refleksjoner omkring et av vår tids aller mest uforløste spørsmål: Finnes det liv utenfor vår planet?