HebraiskTro.no


TRE TING OM ISLAM DU IKKE VISSTE


Av TheWhiteRoses på youtube, transkribert og oversatt av Kris Guleng
De fleste mennesker utsetter seg selv bare for den informasjon som harmonerer med deres eget verdensbilde. Det er ubehagelig å gjøre noe annet. Likevel ønsker vi å gi deg overraskende informasjon om islam. Vi nøder deg også til å se lenger enn til vanlig media, og hvis du har tid til det, les Koranen selv. Vi begynner med å presentere for deg tre ting du sannsynligvis ikke visste om islam.


1. Islam har ikke blitt kapret.


At islam har blitt kapret er hva ikke-muslimer antar, fordi de antar at alle religioner er like. Grunnen til at ikke-muslimer så lett blir forvirret, er fordi de fleste av oss ikke forstår forskjellen mellom Koranen og enhver annen religiøs bok vi kjenner til. Den kristne bibel er en samling av skrifter fra forskjellige forfattere, skrevet noen ganger med hundrevis av års mellomrom, med lignelser, råd og drømmer, alt samlet sammen til én bok. Det samme gjelder den jødiske Torah. Til og med de av oss i vesten som er hverken kristne eller jøder, har likevel kjennskap nok til disse religionene til å vite dette, og derfor tror vi det samme gjelder for Koranen.


Men koranen er bare én bok, skrevet av én mann, i hans egen levetid. Den er ment å bli tatt helt bokstavelig og er ikke full av symbolisme eller vage lignelser. Den består for det meste av direkte krav. Selvsagt inneholder Koranen motstridende uttalelser, akkurat som andre religiøse bøker. Men Koranen selv sørger for at leseren får en måte å vite hva han skal gjøre med motstridelsen. Det er forklart i Koranen at når to utsagn motsier hverandre, vil det som er skrevet senest overstyre det som var skrevet tidligere. De fleste vestlige mennesker er ikke klar over at de fredelige, tolerante utsagnene, ble skrevet tidlig i Muhammeds profetiske karriere. I følge koranen, har disse versene blitt ugyldiggjort og erstattet av senere, mere voldelige, mindre tolerante vers.


Så når de fleste i vesten hører jihadister sitere voldelige sekvenser fra Koranen, og så hører fredelige muslimer som siterer fredelige sekvenser, så tolker de det på samme måte som hvis noen siterte fra Bibelen eller Torahen. De tenker for seg selv, å ja, det må være mange forskjellige og motstridende sitater, slik det er i andre religiøse bøker, slik at muslimer kan plukke og velge hva de selv vil og rettferdiggjøre hvilke handlinger de ønsker å ha. Men Koranen er slett ikke slik. Det går ikke an å plukke og velge. Den sier svært tydelig, og uten noen usikkerhet, at en muslim ikke må forandre eller ignorere noen del av dens veldig klare og direkte budskap, ellers vil de brenne i flammepinsler for alltid.


  1. 2. Å strebe etter en verdensomspennede sharia-lovgivning er en religiøs plikt.


Mange mennesker forstår ikke hvor politisk orientert islam er i sin kjerne. Det er faktisk slik at islam er ikke så mye en ‘religion’ som det er en ‘religiøs ideologi’. Den inkluderer et autorativt gjeldende krav og en høyst spesifikk juridisk og politisk plan for hele samfunnet: Sharia. Det er ikke noe skille mellom det religiøse og det politiske islam. Det er heller slik at islam og sharia utgjør til sammen en totalitær måte å ordne samfunnet på ethvert nivå. Rituell tilbedelse, transaksjoner og kontrakter, moral og manerer, trospunkter og avstraffelser.


I Koranen gjør Allah det helt klart at menneskelagde måter å styre en stat på, (slik som demokratiet) og ytringsfrihet (som å kritisere koranen) er styggedommer og må elimineres. Den moderne formuleringen ‘krypende sharia’, er brukt for å beskrive den langsomme, overlagte, metodiske tilnærming til islamsk lov innen ikke-muslimske land. Offisielle sharia-rettssaler er allerede virksomme i England. De håndterer saker som rangerer fra skilsmisse og finansielle konflikter til vold i hjemmet. Forsøk på å innføre sharia i det juridiske systemet i Tyskland, Sverige og andre Europeiske land er i gang.


Mens sharia allerede har sin fot i døren i forbindelse med mindre konflikter som arv og vold i hjemmet, skulle det være av interesse for deg at sharia krever at folk som drikker alkohol og som gambler skal piskes, tillater ektemenn å slå sine hustruer, tillater en fornærmet anklager å få eksakt juridisk hevn, bokstavelig talt ‘øye for øye’. Krav om at en tyv må få kuttet av en hånd, krav om at homoseksuelle må henrettes, krav om at ugifte som driver hor må piskes, og utro ektefeller må stenes til døde. Krever døden for både muslimsk og ikke-muslimsk kritikk av Muhammed, Koranen og til og med sharialoven selv. Krever at kjettere skal drepes. Krever pågående, aggressiv og urettferdig jihad.


Som det er skrevet i Koranen, så er sharia Allah’s lov. Enhver annen regjeringsform er en synd. Det er enhver muslims plikt å fortsette å streve inntil alle regjeringer har blir konvertert til sharialoven.


  1. 3. Muslimer har tillatelse til å bedra ikke-muslimer hvis det hjelper islam.


For ikke-muslimer er dette prinsippet, som kalles taqiyya, et annet overraskende konsept av islam. Mens de fleste andre religioner snakker om sannferdighet som en dyd, så maner Koranen muslimer til å lyve overfor ikke-muslimer om deres tro og deres politiske ambisjoner, for å beskytte og spre islam. Det er mange eksempler på dagens islamske ledere som sier én ting på engelsk for den vestlige presse, bare for å si noe helt annet til deres egne etterfølgere på arabisk noen få dager senere.


Å føre fienden bak lyset er alltid nyttig i krig, og islam er i krig med den ikke-muslimske verden, inntil hele verden følger sharia-loven. Alle ikke-muslimer som bor i ikke-muslimske land er derfor fiender. Derfor er det å føre vestlige mennesker bak lyset fullstendig akseptert, sågar oppmuntret til, hvis det kan fremskynde det mål å spre islam. Som et nylig eksempel, var den islamske amerikanske hjelpeorganisasjon tilsynelatende i gang med å samle inn penger til foreldreløse barn, men egentlig ga de istedet pengene til terrorister. De bedro godhjertede vestlige ‘vantro’ til å gi penger til organisasjoner som aktivt dreper vestlige ‘vantro’. Gjør dine egne undersøkelser, dette er ikke et enkeltstående tilfelle.


Islam, som en fredsreligion; muslimske organisasjoner over hele verden erklærer ofte at islam er en fredsreligion, men hva betyr egentlig dette? Det virker enkelt for en muslim å sitere et fredelig vers fra den tidlige delen av Koranen, mens man følger prinsippet for taqiyya, mens man neglisjerer å nevne det faktum at det har blitt offisiellt ugyldiggjort av senere mer voldelige vers.


I følge koranen, vil verden få fred bare når islam og sharia regjerer i hvert land, og aldri før det. Det er grunnen til at enhver muslim kan oppriktig si at islam er en fredsreligion. Hvis noen av disse punktene overrasket deg, da er det helt sikker mye mer du fremdeles ikke vet. Dette temaet vil påvirke deg i den nærmeste fremtid, så bruk muligheten til å informere deg selv , før det gjør det.Kilde:

Three things you (probably) don't know about islam - YouTube

For hver mening eller tro en person måtte ha, vil det være en annen person som akkurat like sterkt går imot den ideen. Begge sider hevder vanligvis at de sitter med de beste argumentene, de virkelige fakta og det korrekte verdensbilde. Og ironisk nok, anser begge sider den andre å være indoktrinert, blind for det åpenbare, og direkte dum.