HebraiskTro.no


NEFILLIM VENDER TILBAKE

Del 4: Oldtidsmytologi, nefillim og profetier


Foredrag av Chuck Missler, transkribert og oversatt av Kris Guleng


Oldtidsmytologi


Ordet Tartarus fortjener en kommentar. Problemet med dette ordet er at det ikke opptrer noe annet sted i bibelen, men det oppstår i gresk litteratur. Det er den greske termen for ”den mørke lidelsesavgrunn”, det er ”mørkets avgrunn i den usynlige verden”. Det dukker opp f.eks. i Homers Illiaden: Der Tarsarus er så langt nedenfor Hades som jorden er under himmelen...” Så hvor er Tarsarus? Jeg vet ikke, og jeg ønsker ikke å finne ut av det!


Hvis du studerer klassisk gresk mytologi, kommer du borti Titanene, disse skapninger i legendene og mytene var delvis jordiske, og delvis himmelske. De gjorde opprør mot sin far Uranus, og etter en forlenget konkurranse ble de beseiret av Zevs og fordømt til hvor? Til Tartarus! Ser du en parallell som kommer frem her? Jeg skal foreslå for deg at oldtidslegendene til de gamle grekere inneholder sannheten og det som virkelig skjedde i fortiden, at der fantes disse merkelige skapninger, hybrider, som grekerne kalte Titaner. Vi ser Zevs og mange former, vi ser Atlas og Herkules. Atlas og Herkules fra gresk mytologi var hva vi kaller på hebraisk ”nefillim”. Avkom av inngifting mellom en ”gud” og en kvinne.


Disse legendene vi ser i Sumerisk kultur, i Assyrisk, i Egyptisk, hos Incaene, Mayaene, Gilgamesh, den Persiske mytologien, og ganske sikkert i den greske mytologien som de fleste av oss i Vesten er kjent med. Også i India, Bolivia, Sydhavsøyene og de amerikanske indianerne. Hver enkelt av disse kulturene har legender om ”stjernefolket”, disse folkene som kom, disse ”guder” eller halvguder, kom og levde sammen med kvinner og produserte hybridavkom.


Jeg oppdaget fra en tilsynelatende ekspert i amerikansk-indiansk kultur at denne indianske gesten med å holde en hånd opp og si ”how”, det kommer fra Hollywood. Men hva denne praksisen tilsynelatende var når de møtte fremmede, var å holde opp sin hånd så de kunne telle fingre. De var terrorisert av det ”seksfingrede folket”. Hvis du går til ruinene i Chaca, New Mexico, en av utstillingene der av kjente piktografier, og blant disse piktografier finner du de fryktede seksfingrede som en del av dette.


Pawnee Indianerne har en bakgrunnshistorie, - husker du Buffalo Bill, hans egentlige navn var William Cody, han skrev sin biografi i 1920, en meget fargerik person, du kan få kjøpt boka hans, den er populær. Det er et interessant sitat i boka hans som sier: ”Mens vi var i sandhøydene, speidet etter Niobrara land, bragte Pawnee indianerne inn i leiren noen veldig store skjelettben, hvorav en av dem, kirurgen i ekspedisjonen, uttalte at dette var lårbenet av et menneske. Indianerne sa at benene var fra en rase av mennesker som for lenge siden hadde levd i det landet.


De sa at disse menneskene var tre ganger så stor som en mann på daværende tidspunkt, at de var så raske og sterke at de kunne løpe ved siden av en buffalo, og mens han tok dyret i den ene armen kunne rive av et bein og spise det mens han løp.” (Colonel Wm. F. Cody, 1920) Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om dette, jeg tror ikke han var bekymret for UFO og slike ting, men det er en interessant henspeiling til de indianske legender.


I Ashur, snakket de om den flyvende guden Ashur. Du kan se bilde av ham i mange av de gamle monumentene av en mann med en bue, som ligner på Nimrod, kanskje. Når du går igjennom Egypt, f.eks. graven til Ramses II, vil du legge merke til et bilde over disse skriftene, og igjen ser du en flyvende tallerken. Igjen og igjen og igjen når du går igjennom Egypt. Du ser opp på bilder over monumentene og ser alltid en flyvende tallerken, noen ganger med en slange involvert. Noen ganger ser du en person involvert med disse og du kan sågar finne en tallerken som blir transportert fra sted til sted. Så det virker som det er mer enn bare et symbol for et gudebilde som de tilba.


Da boken vår ble utgitt (om denne engleteorien), fikk jeg telefonoppringninger fra ledere i noen av de kristne forlagene som var sinte, ikke på meg, men på sin bakgrunn i teologistudiet. De  hadde aldri blitt undervist om engleversjonen. Det er urovekkende. Du er kanskje ikke enig i det, men det skulle likevel bli undervist som en av de alternative synsmåter.


Teorien om Sets sønner


Det som de fleste har undervist i, og du vil finne det i mange bibelhåndbøker, er den såkalte ”Sets sønner”-versjonen. Idéen om at ”Guds sønner” egentlig refererer til lederskapet i Sets slektslinje. ”Adams døtre” betyr egentlig Kains døtre, ikke Set. Og den ”synd” som begås her er at man ikke oppnår å opprettholde adskillelse. Men det forklarer ikke hvordan avkommet av disse unionene resulterte i disse merkelige skapningene Nefillim.


Hele dette synet om den såkalte ”Sets linje” oppsto i det 5. århundre i den tidlige kirke. Celsus og Julian Kjetteren brukte tradisjonell tro for å angripe kristendommen. Denne troen som jeg har vist deg ble undervist av de gamle rabbier i Det Gamle Testamentets periode og også undervist av den tidlige kirke frem til det 5. århundre. Julius Africanus viste til Set-teorien som et mer komfortabelt syn, folk synes det er mindre skummelt. Cyril av Alexandria brukte den for å imøtegå den ortodokse stillingen.


Augustin dukket opp, som var en dyptpløyende innflytelse og han gjorde mange store ting, han tok seg av en mengde kjettere. Men han omfavnet Set-teorien derfor ble den ortodoks. Så dette synet holdt stand inn i middelalderen. Det er ikke før du går tilbake til teksten og gjør hjemmeleksa di, at du begynner å forstå at teorien om Set-linjen har absolutt ingen støtte i Skriften.


”Guds sønner” er aldri brukt om troende i Det Gamle Testamentet, det er tilbakevist. Set var ikke Gud; Kain var ikke Adam, Guds sønner er ikke Sets sønner og Adams døtre var ikke bare Kains døtre. Hvis du gjenkjenner de første to versene i en setning så blir mye av dette veldig opplagt. Og hvis det er ”menneskenes døtre”, hvor er da ”Elohims (Guds) døtre”? Det er ”Elohims (Guds) sønner”, men hvor er da ”Elohims døtre”? Det gir ikke noen mening. Den grammatiske antitese er ignorert, jeg går ikke inn på det.


Denne idéen om adskillelse oppstår ikke før kap. 11 i 1. Mosebok, ikke i kapittel 6. Det er 5 kapitler senere vi har om Babel og alt det der. Adskillelsen er innført på Isak og hans etterkommere, ikke på Ismael og de andre. Det var Isak og Jakob som ble fortalt å holde seg adskilt fra hverandre. Det ble ikke påført Set og Kain, det har blitt tilbakevist. 1. Mos. 6:12 sier faktisk at ”alt kjød var fordervet”, så idéen om at slektslinjen til Set var de gode folka og at slektslinja til Kain var de onde folka har blitt tilbakevist, det er ikke det dette handler om. Antydningen om Sets guddommelighet er imøtegått. Hvorfor var bare Enok og Noas åtte (Noah og tre sønner med koner) spart? Var de de eneste gode folka? Det var Guds nåde, selvfølgelig.


De ”tok seg koner” slik de ”valgte selv” impliserer tvangsordninger her. Hvis Sets etterkommere var så gode folk, hvorfor omkom de i flommen? Det var tilfeldigvis Enok, Sets sønn, som satte i gang oppstand imot Gud, de fleste er ikke klar over dette på grunn av feiloversettelser. 1. Mos. 4:26 skulle si: ”Da begynte menneskene å verdsliggjøre Herrens navn”. Slik sier Onkelos Targum, Jonathans Targum, de fleste hebraiske rabbiene Kimchi, Rachi, Jerome, Maimonides, Mischna-kommentaren, 1168 e.kr.


”Kains døtre” er ikke noen delmengde av ”Adams døtre”, det finnes ikke noe grunnlag for det. Og kanaanittene var ikke nødvendigvis gudløse (1. Mos. 4:18). Jeg har alltid lurt på i 1. Mos. 4, hvorfor de har Kains ættetavle, for de skulle jo alle omkomme i flommen. En årsak er, hvis du leser navnene, vil du finne Guds navn i dem. Kain ødela for seg selv, han drepte sin bror, ja, men han oppdro barn og barnebarn til å tilbe Gud. Han var en gudhengiven mann, navnene deres avslører det. Så idéen om at Kains etterkommere var onde er imøtegått og gjendrevet av moderne teologer. Og hvorfor bare Kains døtre, var Sets døtre så lite tiltrekkende?


Og dødsstøtet for denne teorien er det unaturlige avkommet, hva var nefillim da? De var overnaturlig avkom: ”De navngjetne menn”, Gibborim. Var det bare x-kromosomer hos Setittene? Det er ikke fortalt om noen ”navngjetne kvinner”. Hva gjorde Noas ættetavle så karakteristisk?


Teorien om falne engler


Engleteorien var den tradisjonelle rabbinske teorien i det Gamle Testamente (Tanack). Og Enoks bok (2. århundre f.kr.) er bare et eksempel på deres trossysten som understreker dette. De Tolv Patriarkers Testamente, disse er ikke inspirerte bøker, men de reflekterer tenkningen på den tiden. Josephus Flavius forsto helt klart dette. Og Septuaginta sier det rett ut.


Kirkefedrene i de første tre århundrer: Filo av Alexandria, Justin Martyr, Irenaeus, Athenagoras, Tertulliam, Lactantius, Amrose, Julian. Alle underviste i engleteorien. Moderne fagfolk anerkjenner engleteorien: G. H. Pember, M. R. DeHaan, C. H. McIntosh, F. Delitzsch, A. C. Gaebelein, A. W. Pink, Donald Barnhouse, Henry Morris, Merril F. Unger, Arnold Fruchtenbaum, Hal Lindsey, Chuck Smith.


Etter syndflommen og profetiske tema


Det er et annet spørsmål, mens jeg går inn i dette, ikke bare for dette studiet. Det er viktig for oss å forstå at nefillim ikke var begrenset til tiden før flommen. Vi vet ikke hvordan de ble til, men det fantes nefillim etter flommen da Moses sendte inn de tolv stammer. I 4. Mosebok står det; ”de møtte nefillim i landet”.


Hvem bygget de eldgamle monumentene? Pyramidene? Den store pyramiden i Giza? Stonehenge i England? Refaim-sirkelen på Golan? På Golanhøydene er det et uutforsket monument oppdaget som kalles Gilgal Refaim. Hvem er Refaittene? Refaim-sirklene er fem sirkler inkludert 20-tonns steiner (diameter på 155 m.), datert til ca 3000 f.kr. Bygget på et flatt platå; bare synlig ovenfra, merkelig. Og 10 us-miles fra Asteroth-Kamaim (1. Mos. 14:5, Josva 12:4, 1. Krøn. 6:71). Der er noen andre også, hvis du flyr over området (B’teiha ruinene).


Poenget jeg ønsker å få igjennom er at det skremte meg å forstå at dette er ikke bare et studium i Gammeltestamentlig historie. Det er essensielt å forstå, hvis du skal forstå din bibel, for å forstå profetier. Du må forstå at der var nefillim etter flommen. 1. Mos. 6:4 sier: der var nefillim i de dager og ...”også etter dette”... Man får et hint om det akkurat der.


I 1. Mos. 14:15 oppdager vi at det er fire sorter, minst; Refaim, Emim, Horim, Zamsummim. At Josva ble befalt å utslette hver eneste mann, kvinne og barn! Du verden, det høres ut som folkemord. Det var det. Det er det samme som tidligere, det er bare ikke en flom denne gangen, det er en lokal situasjon. Arba, Anak og hans 7 sønner (Anakimene), de er omtalt ikke bare i Bibelen, men også i Egypt. De møtte dem i Kanaan. (4. Mos. 13:33)


Da de 12 speiderne kom tilbake, hadde Josva og Kaleb de gode nyhetene, de andre 10 sa: ”Hør, det er nefillim i det landet!” Det er ordet de brukte. Der var kjemper. ”Vi var som gresshopper sammenlignet med dem”. Det er vel ikke en overdrivelse? De hadde grunn til å være skrekkslagen! Tydeligvis hadde Josva og Kaleb tro til Gud, ”Gud er på vår side, la oss dra.” Det er lett å se ned på de andre karene, men vi trenger å forstå at de virkelig hadde grunn til å være varsomme.


I Tanack møter vi Og, Kongen av Basan (5. Mos. 3:11 og Josva 12) Han er kjempenes konge, refaittene. Goliat og hans fire brødre, det er derfor David plukket opp fem steiner da han krysset elven. Hvorfor det? Han var klar for alle fem av de typene der. (2. Sam. 21:16-22, 1. Krøn. 20:4-8). En av de tingene du kan gjøre, er å gå gjennom hele Bibelen og studere Satans strategier for å motarbeide Guds plan. Og når Gud indikerer at Hans frelsesplan skal komme fra kvinnens ætt, begynner Satan å angripe Adams linje i 1. Mos. 6, med disse nefillim og Guds respons med flommen.


I 1. Mos. 12:20 fortelles om da Gud kalte Abraham. Da Abraham utvelges, formidler Gud mer presist hvordan hans plan er tenkt å være, det tillater Satan å fokusere sitt angrep. Abraham blir fokus for Satans ugjerninger:


- hungersnøden i 1. Mos. 50,

- drapene på den mannlige linje i 2. Mos. 1

- faraos forfølgelse i 2. Mos. 14

- befolkningen av Kanaan i 1. Mos. 12:6.


Når Gud kaller Abraham i 1. Mos. 17 og forteller ham at han skal reise derfra og at hans etterkommere vil komme fire århundrer senere, det gir satan fire århundrer på å legge ned et minefelt. Og det er hva vi egentlig har med å gjøre her, når det er refaitter i landet.


- Imot Davids linje i 2. Sam. 7, angrep på Davids linje.

- Jehoram dreper sine brødre i 2. Krøn. 21,

- Araberne slaktet alle, unntatt Ahazariah,

- Ataliah dreper alle, unntatt Joash, 2. Krøn. 22,

- Hezekiah blir angrepet, Jes. 36:38

- Hamans forsøk, Ester 3.


Hver gang det er forsøk på å utslette hele den kongelige linje, klarer en tjener å gjemme bort et barn, noe som alltid kommer igjennom. Når du kommer til den persiske perioden, prøvde Haman å utradere alle jødene. Det er Satans strategi for å motarbeide Guds plan. Hadde det ikke vært for Mordekai og Ester, kan det se ut til at han ville ha lykkes i det. Strategier i Det Nye Testamente:


- Josefs frykt da Maria ble gravid, Matt. 1

- Herodes’ forsøk når han dreper alle babyene, Matt. 2,

- I Nazareth når Jesus bruker Jesaia 61 som fullmakt for sin tjeneste, vil de kaste ham utfor fjellet, Luk 4,

- To stormer på havet, kanskje overnaturlige, Mark. 4, Luk. 8,

- Korset

- Oppsummert i Åpenbaringsboken 12.


Hovedpoenget med alt dette er at satan ikke er ferdig enda! Og at kanskje UFOene er forutsagt her. Det er en gåte. Hva har Golanhøydene, Hebron og Gazastripen til felles? De er i nyhetene hele tiden, ikke sant? Dette er de områdene der Josva ikke greide å utrydde refaittene (Josva 15:14) Refaim betyr ”de vandrende døde”. Jes. 16:14 sier de ikke kan gjenoppstå fra de døde. Disse er merkelige skapninger.


Det er interessant når du studerer disse festningene som de ikke klarte å beseire. Legg merke til at de samme områdene er de territorier som kalles Vestbredden, som er gjenstand for uenighet i dag. Jeg synes det er fascinerende. Josvas etterkommere klarte ikke å håndtere disse tingene og de plager dem like til i dag. Golan ble kalt Basan og da Jesus hang på korset, i Salme 22:13 sier han en underlig sak: ”Mange okser har omkretset meg. Basans sterke har omringet meg.” Jeg har ingen idé om hva det betyr. Men jeg antar at han ikke snakker om kyr. Jeg tror han snakker om en form for demonisk undertrykkelse som er involvert, en henspeiling til refaim.


La oss snakke litt om englenes natur, fordi det er egentlig roten i dette problemet. I Bibelen fremstår de alltid i menneskelig form. I Sodoma og Gomorra var de homoseksuelle innbyggerne etter dem, det forteller oss noe, jeg ønsker ikke å bli for grafisk her. Ved oppstandelsen og himmelfarten er det etpar engler og de er som menn. De snakket, de tok mennesker i hånden, de spiste måltider med dem! De er i stand til direkte fysisk kamp, ”Forbigangen” (pesach) i Egypt var ved en Dødsengel. Slaktingen av de 185.000 syrere. De gifter seg ikke i himmelen.


Jeg lager en kontrast her, demonene i det Nye Testamentet er ikke som dette. De er tilsynelatende kraftløse unntatt i den grad de kan innta en persons kropp. De er ikke som engler. Skill mellom falne engler, de onde, og demonene. Demonene er tilsynelatende kroppsløse ånder som leter etter å innta en kropp, men engler har ikke det problemet. De kan tilsynelatende materialisere seg, gjennom hele Skriften virker det slik.


Vi vet at de ikke gifter seg. Det spørsmålet alle har, er dette: ”kan engler ha seksuell omgang? Skriften sier jo nei til det”. Nei, den sier ikke det. Jesus sier: ”For i oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort, men de er som Guds engler i himmelen.” (Matt. 22:30, Mark. 12:25) Han snakker om at vi i oppstandelseskroppene ikke har sex, da er vi udødelige. Da er det ingen formering, og ingen formeringssak. Han snakker her om Guds engler i himmelen. Jeg ville ikke spekulere over teknologien som er tilgjengelig for engler som faller, og det er hva det handler om her.


Det er et underlig ord som blir oversett av lærde generelt. Jeg har deltatt på noen oversettelsessaker på dette bestemte emnet. Det er et ord kalt ”oiketerion”, ”bolig”, og det refererer til kroppen som et oppholdssted for ånden. Det opptrer bare to ganger i Skriften og det er veldig interessant der det gjør det. Det opptrer i Judas brev 6 og det er et ord som beskriver at de falne englene hadde ”avkledd seg”. Og i 2. Kor. 5:2 henspeiles til å bli ”kledd i”. Det er det samme ordet, jeg tror det er en teknisk term som har blitt oversett.


Judas 6-7 sier: ”Og de englene som ikke tok vare på sin myndighet, men forlot sin egen bolig, dem har han bundet i evige lenker under mørke til dommen på den store dag.” Ordet ”bolig” er ”oiketerion”, de kledde av seg den kropp de hadde fått for å gi etter for denne synden i 1. Mos. 6. I 2. Kor. 5:1-2 forteller Paulus at ”For vi vet at om vårt jordiske hus, dette teltet, brytes ned, har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er laget med hender, evig i himlene. For mens vi er i dette jordiske huset, sukker og lengter vi etter å bli ikledd/overkledd vår bolig som er fra himmelen.” Ordet som er oversatt med ”hus” her er ”oiketerion”. Det som disse englene forlot, er det som vi ser frem til, den formen for kledning, om du vil.Kilde:

Chuck Missler Return Of The Nephilim, UFO's, Aliens & Bible - YouTube

http://www.khouse.org/

Dette er del 4 av et foredrag av bibellærer Chuck Missler. Han trekker en ledetråd fra Bibelens kapittel om Nefillim til dagens UFO-fenomener.


Med forankring i Bibel og vitenskap gir han noen fakta og refleksjoner omkring et av vår tids aller mest uforløste spørsmål: Finnes det liv utenfor vår planet?