HebraiskTro.no


OPPTAKTEN TIL UTVANDRINGEN FRA EGYPT

2. Nisan og jødisk tradisjon


Av Roy Otto Dyrli


Bileams begrunnelse var at Moses, som en av Abrahams etterkommere, kom til å forsøke å overta makten i Egypt. Jasher forteller om hvordan en engel grep inn og reddet Moses. Når Moses vokser opp får han høre historien, og legger ifølge Jasher Bileam for hat. Bileam må rømme til Kush (våre dagers Sudan), men kommer tilbake til Faraos hoff etter at Moses har måttet rømme til Midians land (i dag Saudi-Arabia).


Når Moses etter 40 år i Midjans land kommer tilbake for å møte Farao, er Bileam fortsatt en av Faraos rådgivere, og prøver å gi Farao råd om hvordan Moses skal utmanøvreres.


Jashers bok har i leksikalske verk vært stemplet som en forfalskning fra middelalderen. Det merkelige er at rabbinere bruker den når historien skal gjengis selv i dagens aviser. De ser på boken og tradisjonen som både ekte og sann, men ikke inspirert.


I samme kategori havner Jubeleerboka og Seder Olam. Disse bøkene gir et vell av detaljer som ikke er med i Bibelen, og sammen med Enoks bok (sitert i Judas brev) forutsettes stoffet i disse bøkene kjent av leseren flere steder i Bibelen.


Når vi som vestlige moderne mennesker leser Mosebøkene, såvel som andre deler av Bibelen, og ikke forstå hva som skjer, hva Gud gjør og hvorfor han gjør det, henger det derfor ofte på at vi ikke kjenner den hebraiske bakgrunnslitteraturen.


Dette er bøker som i kristen sammenheng ofte har vært borte siden oldtiden. Hele 11 bøker nevnt i GT som bakgrunnsliteratur, bibelsk anbefalte, men delvis ikkebibelske bøker.


Disse er:

1. Boken om Herrens kriger - 4. Mos 21,14

2. Jashers bok, på norsk ‘Den rettskafnes bok’ - Jos 10,13, 2. Sam 1,18

3. Jehus, Hananis sønns krønike - 2. Krø 20,34

4. Kongenes historiebok - 2. Krø 24,27

5. Salomos krønike - 1. Kong 11,41

6. Seeren Gads krønike - 1. Krø 29, 29

7. Profeten Natans krønike - 1. Krø 29, 29, 2. Krø 9,29

8. Profeten Iddos historiebok - 2. Krø 13,22

9. Akia fra Silo's spådomsbok - 2. Krø 9,29

10. Seeren Jedis syn om Jeroboam, Nebats sønn. 2. Krø 9,29

  1. 11.Seeren Samuels krønike -1. Krø 29, 29


Flere av disse bøkene kan være innarbeidet i, eller identiske med, våre Bibelske bøker, en antakelse som bygger på navnelikheten, og hva bøkene ut fra tittelen synes å fortelle.


5 av bøkene har vært ansett som tapt; Gad, Natan, Akai, Jedih og Iddo. Men undernes tid er ikke over og Seeren Gad foreligger nå i engelsk utgave. For engelsk språklige ligger det ute flere foredrag på Youtube som går igjennom det utvalg av kapitler i boken. Lenke til omtale av Boka legges ut under.


Siste men ikke mist må Josefus nevnes. Mange arkeologer, egyptologer og Bibelforskere hevder med jevne mellomrom at det ikke finnes spor av historien om Josef, Moses og utvandringen i Egypt.


Den romerske historikeren Flavius Joserfus var jøde og er en av olditdens store historikere. Han er kjent for bøkene Den jødiske krigen (75 e kr), Den jødiske oldtidshistorien (94 e kr) og Mot Apion (97 e kr), alle sammen skrevet i Roma i årene etter Jerusalems ødeleggelse (70 e kr).


I ‘Mot Apion’ angriper Josefus til hellensk-egyptiske historikeren Apion for Apions angrep på den jødiske religionen. Ifølge Josefus serverer Apion en uriktig historie om utvandringen sett fra Egyptisk perspektiv. Josefus angriper Apions kilde Manetho, og det er her vi får et problem. Kilden er ikke bevart. Det er likevel klart at både Josefus og Apion ser på Moses som en historisk personer, meningsutvekslingen gjelder i hovedsak hvilken versjon som er den riktige.


Det opplyste området på bildet viser hvor Israels område Gosen lå.

Avares er funnet, og ansees som en av deres byer.

Moses var en av stormennene i Egypt frem til det øyeblikket han slo ihjel en egypter. Jashers bok, som er en del av jødisk tradisjon, men ikke en del av kanon, forteller om hvordan magikeren Bileam, som var Faraos rådgiver, hadde prøvd å få Moses drept alt som treåring.