HebraiskTro.no


JESHUA FØDT UNDER LØVHYTTEFESTEN


Av Kris GulengDet er mange messianske jøder som mener at Jeshua ble født under Løvhyttefesten (sukkot). Det er etter beregningene mest sannsynlig, og jeg velger å tro at dette stemmer. Vår Frelser "teltet" (tabernackled) sammen med oss da han kom første gang, og han skal "telte" sammen med oss når han kommer tilbake.


Sammenkoblingen mellom Jeshuas fødsel i en Løvhytte under enkle kår, og hans tilbakekomst som Konge og verdensdommer, er meget sterk. Det knytter sammen himmel og jord i en og samme person. Messias Tjeneren og Messias Kongen, begge knyttet til Sukkot; den høye og hellige som bøyer seg ned til enkle jordiske kår fordi han elsker menneskene høyere enn sitt eget liv.


Davids falne hytte skal gjenreises, vi skal sammen gå inn i tusen år med fred over hele jorden, og sentrum skal atter en gang være Jerusalem. Hele JHVHs hebreerfolk skal samles, de som enda ikke er oppdaget, skal bli det, og kanskje er vi selv knyttet med hemmelige bånd til folket og landet våre hjerter og sinn elsker. Det blir en spennende tid og vi får være med.