HebraiskTro.no


ROSH KODESH - 1. Nisan eller Aviv


Av Roy Otto Dyrli
Vi tar f. eks for gitt at påsken havner på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Den dagen er et resultat av en avstemning på kirkemøte i Nicea. Vedtaket ble i stor grad ikke fulgt av de østlige kirkene, de fortsatte å feire påskemåltidet på den dagen det falt, ved solnedgang 15. Nisan.


Men her er det mere, og det skal jeg prøve å komme tilbake til.

For i kveld får det være nok med det enkle budskapet, pashat.

Det sies blant jøder at den enkle forståelsen alltid gjelder.


Det betyr ikke at det ikke kan hint i teksten (remes) eller drashim (budskap man oppdager ved å studere flere tekster). Det kan til og med ligge både skjulte og kodede budskap i teksten. Det er da viktig å holde fast med at det man måtte finne ikke kan være i strid med den enkle rett frem forståelsen av teksten.


Messias skal åpenbare enda ett nivå- remez ha remezim- Hint på hintene - og vi ser at det er akkurat det Yeshua gjør. Men til så lenge, vi har 14 dager igjen i kveld, kan vi lese den enkle teksten rett frem uten noen kromspring. Her er den fra 2. Mos 12:


"Herren sa til Moses og Aron mens de var i Egypt: 2 Denne måneden skal være nyttårsmåneden for dere. Dere skal regne den for den første måneden i året. 3 Si til hele Israels menighet: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett for hver husstand!


5 Det må være et årsgammelt, lyteløst værlam. Istedenfor et lam kan dere også ta et kje. 6 Dere skal ta vare på det til den fjortende dagen i denne måneden. Da skal hele Israels menighet slakte det straks etter at solen er gått ned. 7 Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og dørbjelken i de husene hvor de spiser det.


8 Og kjøttet skal de spise samme natten; de skal steke det på ilden og spise det med usyret brød og bitre urter. 9 Dere må ikke spise det rått og ikke koke det i vann, men steke det over ilden, med hode, føtter og innvoller. 10 Heller ikke skal dere la noe bli tilbake til morgenen. Det som er igjen da, skal dere brenne opp.


11 Når dere spiser det, må dere ha belte om livet, sko på føttene og stav i hånden, og dere skal spise det i hast! Det er påskehelg for Herren. 12 For samme natt vil jeg gå gjennom Egypt og slå i hjel alle førstefødte i landet, både av folk og fe; og over alle gudene i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren.


13 Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt. 14 Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Da skal dere holde helg og høytid for Herren. En evig ordning skal det være for dere å feire den i slekt etter slekt."

Den 1. nisan/aviv går vi inn i det religiøse nye året. Nymånen viser seg rett før solnedgang. Pesach/Passover er til minne om utgangen av Egypt for det hebraiske folket.


Feiringen er en typologisk profeti, dvs at Israel spillte ut et skuespill som ikke bare skulle redde dem selv, men vise frem mot senere hendelser i folkets historie. Som kristne ser vi dette klart i påskeevangeliet, tror vi. Det er imidlertid mange detaljer vi går glipp av.