HebraiskTro.no


HVEM SKAPTE VERDEN?


Av Kris GulengVidere står det om fullbyrdelsen av skaperverket i løpet av seks dager. Han talte med sitt forunderlige Ord hver dag og det ble slik Ordet hans lød.


Den åndelige virkeligheten består av mange dimensjoner på en gang. For dette skaperordet er også en person. Ut av Guds munn strømmer altså et levende vesen som kalles Ordet. Hvem er dette levende Ordet og vesenet som Gud skapte alt ved?


Joh. 1:1-5, 9-10, 11:

"1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til 4 i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.


9 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. ... 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet."


Det ligger et mysterium gjemt i disse setningene. Verden har blitt til ved Jeshua og uten ham har ikke noe blitt til. Det er Jeshua som er den Gud som skapte med sitt Ord. Eller skal vi si det slik at Far skapte alt gjennom sin Sønn Jeshua? Hvordan vi enn ser på dette, får vi vite her at Jeshua er en del av Gud som selv har skaperkraften i seg ved å være selve skaper-Ordet.


Forunderlige ting males ut i disse versene. Overnaturlige begreper vi ikke med vår hjerne så lett kan forstå. Likevel er det like virkelig som at vi finnes i dag. Vi er her fordi Jeshua talte oss til virkelighet. Han er Ordet vi er sprunget ut fra. Vi er levende fordi han er skaper-Livet som ingen død kan utslette og skaper-Lyset som intet mørke kan sluke.


Vers 16 og 18:

"16 Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. 17 For Torahen ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er."


Sønnen har vist oss hvem Gud er, og han er selv også Gud. Det er fordi Jeshua er Menneskesønnen i Guds favn at han skapte oss til mennesker - i sitt bilde. Jeshua er avbildningen av JHVH Gud, og vi er avbildningen av Jeshua Menneskesønnen.


I jødiske begreper kalles Torahen for Ordet. Johannes stadfester her forståelsen om at det er Torahen som forteller hvem Messias vil være. Hvis en gitt Messias-kandidat ikke bekrefter Mose Torah i ett og alt, vil han være en falsk Messias.


Torahen ble et menneske født av jorden. I vers 17 knyttes Torahen sammen med den inkarnerte Jeshua. Den nåde som Torahen forkynner i hele sin rikholdige detaljbeskrevne soningstjeneste ble til et menneske som ga sitt eget liv som soning for Israel og alle andre folkeslag som kommer til tro på Israels fullbyrdede soningstjeneste ved Messias Jeshua.


Den høyeste profet i bibelen nest etter Jeshua, er Moses. Guds tilgivelse for synd blir forkynt og praktisert i Torahen som en forløper og anvisning til Jeshuas død og oppstandelse. Nåden og sannheten i Torahen er bilde på Jeshua som skulle rope fra korset: "Det er fullbragt!" Soningstjenesten hadde nådd sitt høydepunkt.


Hebr. 1:1-3:

"1 Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. 2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.


3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige Ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye."


Hebr. 3:2-6:

"2 Han (Jeshua) var trofast mot den som innsatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus. 3 Men Jesus ble verdig til å få større ære enn Moses, slik den som bygger et hus, får større ære enn huset. 4 Et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud er den som har bygd alt.


5 Moses var trofast som tjener i hele Guds hus, for å vitne om det som en gang skulle forkynnes. 6 Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av."


Det er Jeshua som skapte oss. Han er Torahen. Moses var trofast i den enestående tjenesten han fikk. Ordet skapte verden, Ordet ble skrevet ned av Moses i Torahen, den Torah som så ble inkarnert som et menneske; Jeshua Messias. Ringen er sluttet. JVHV er én.Kilde:

https://bibel.no/Nettbibelen


Når vi leser skapelsesfortellingen i 1Mosebok, står det at Gud skapte alt ved å byde det frem ved sitt Ord. Han sa og det skjedde.


1Mos 1:1-3:

"1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3 Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys."