HebraiskTro.no


INTRODUKSJON TIL MESSIANSK TRO


Av Kris GulengDen kristne kirke har gjennom 2000 år av-jødisert det evangelium som egentlig er 100% jødisk i tillegg til å tilføre hedenske elementer uten bibelsk rot. Når jøder i vår tid tar imot troen på Yeshua, velger de å beholde sin hebraiske arv og bygger dermed sin tro på et dypere, bredere og sannere fundament, enn hva den kristne kirke noengang har gjort.


Når jøder kommer til tro på Yeshua, ønsker de derfor ikke å benevnes som "kristne", fordi denne betegnelsen innebærer så store avvik fra de hebraiske røtter. De kaller seg "Messianske jøder". Hvis man som ikke-jødisk kristen ønsker å slutte seg til denne formen for bibelforståelse, kaller vi oss for messiansk troende.

Messiansk tro blir også kalt «hebraiske røtter». Det er mange ulike retninger innen denne bevegelsen verden over, ikke alle har de samme synspunkter på alt. Men vi har noen generelle trospunkter som antakelig er et felles grunnlag for oss alle. Mange teologiske emner utover dette grunnlaget varierer. Derfor er det viktig at man ikke skjærer alle over en kam, men er åpen for disse forskjellene.


Generelle trospunkter


  1. 1.Vi tror at det er én Gud: «Hør, Israel: JHVH Eloheinu, JHVH er én.»

  2. 2.Vi tror at Bibelen er JHVHs Ord, og består av både det gamle og det nye testamentet.

  3. 3.Vi tror at JHVH åpenbarte sin kjærlighet og frelse gjennom Jeshua.

  4. 4.Vi tror at Jeshua er Israels Messias, som var lovet for Israel og for hele verden.

  5. 5.Vi tror at de 10 bud i 2Mos. 20 og forordningene for kosthold i 3Mos. 11 og for sabbaten og høytidene i 3Mos. 23, er gitt av JHVH og at vi skal holde dem også i vår tid.

  6. 6.Vi tror på gjenreisningen av landet Israel og på samlingen av de tolv stammene i Israel til deres fedrearv der Messias Jeshua skal herske over alle nasjoner.

  7. 7.Vi tror at kirken ikke har erstattet Israel, men at både jøder og hedningefolkene sammen har del i JHVHs store plan og formål.


De bibelske høytidene


Vi feirer JHVHs høytider. Det er 7 store høytider og 2 mindre høytider.


Vårhalvåret:

Pesach (Forbigang)

De Usyrede brøds høytid

Førstegrøden

Shavuot (Pinse)


Høsthalvåret:

Yom Teruah / Rosh HaShana (Shofarblåsingens høytid)

Yom Kippur (Den Store Forsoningsdagen)

Sukkot (Løvhyttefesten)


De mindre høytider:

Hannukkah (Lysfesten)

Purim


Ukentlig høytid:

Shabbat


Kort definisjon


Betegnelsen «messiansk» kommer fra det hebraiske Messias (på gresk Kristus), og er en samlebetegnelse for ulike retninger innen troen på Yeshua (Jesus) som jødenes Messias og verdens frelser, utelukkende basert på jødedommens premissgrunnlag.