HebraiskTro.no


TU B’AV PÅ FULLMÅNEDAGEN


Av Roy Otto Dyrli


Succot, løvhyttefesten, som starter 5 dager etter Yom Kippur, ble dermed festen for vinhøsten. På begge datoene, Tu B’Av og Yom Kippur, ville de ugifte jentene i Jerusalem bli kledd i hvite klær, før de gikk ut for å danse på vinmarkene. I det samme delen av Talmud står det at ingen helligdager var så fylt av glade for jødene som Tu B'Av og Yom Kippur.


Helligdagen feiret fruktofferet og veden som ble brakt inn til Temple. Josefus refererer til festen som Xylophory (‘Ved-bæringen’), noe som indikerer at man brakte brensel og materialer til Jerusalem i denne perioden.


Flere grunner til å feire på Tu B'Av er sitert i Talmud og kommentarene:


Mens jødene vandret i ørkenen i førti år, kunne kvinnelige foreldreløse uten brødrene bare gifte seg innenfor stammen, for å forhindre at farens arv til land i Israels land ble delt med andre stammer. På den 15. Av, i det førtiende året i ørkenen, ble dette forbudet opphevet.


I det samme året ble de siste av den generasjonen som bar synden fra speiderne, og som derfor hadde vært forbudt å gå inn i det lovede land, tillatt å komme levende inn i landet.


I førti år, før hver Tisha B'av, hadde israelittene gravd graver til seg selv, der de sov på Tisha B'Av; og hvert år hadde en del av dem død i løpet av natten. det 40’ende året gikk de 15 000 som hadde overlevd fra den første generasjonen for å sove i gravene, og våknet til sin store overraskelse neste dag.


Først trodde de at de hadde valgt feil dato, da de gjorde dette før de hadde nådde Tu B'Av. Først på Tu B’Av fikk de vite at de fikk lov til å leve.


Benjamins stamme fikk lov til å inngå ekteskap med de andre stammene etter hendelsen med konkubinen i Gibea.


Hugging av ved til høyalteret i Tempelet var på denne dagen ferdig for året.


De romerske okkupantene tillot på denne dagen begravelse av ofrene for massakren ved Bethar under Bar Kochba opprøret (ca 135 AD). Mirakuløst hadde legemene ikke blitt nedbrutt, til tross for eksponering for vær og vind i over et år.


(fritt etter blant annet:

Babylon Talmud, traktatet Ta'anit 30b-31a, Nehemja 10:35 og Dommernes kap 19-21)Illustrasjonene:

  1. 1.Tu b’Av er på ingen måte glemt i det moderne Israel, da er det fest over hele landet.

  2. 2. I dommertiden sto Tabernakelet i Shilo, i dagens Samaria. Frem til kong David tok Jerusalem, dvs fra ca 1400 f.kr. til ca 1000 f.kr. ble derfor offergavene bragt hit.

  3. 3. Dette er den 15. dagen i måneden Av, og markerer starten på frukt og vinhøsten.

  4. 4. Dette faller alltid på fullmånenatta.
«Tu b’av» er en gledens dag for alle kjærester, og her den historiske bakgrunnen for dagen:


Ifølge Mishna (den muntlige, nå nedskrevne loven) var Tu B'Av en gledens helligdag i Tempelets tid i Jerusalem. Dagen markerte starten på vinhøsten, mens Yom Kippur markerte slutten på vinhøsten.