HebraiskTro.no


KLASSISK FEILTOLKNING AV MATTEUS 5:17-18


Av Mati Jochanan


 


  

En liten forklaring av dette med oppheve og oppfylle:

 

Tenk deg et tomt beger. Når du fyller begeret med vann, da oppfyller du begeret eller fyller opp begeret. Dette er nøyaktig betydningen av å oppfylle, og det var nettopp dette Jeshua mente i Matt 5:17 når han sier "Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle." Dette er knyttet til å holde Guds bud. Om du holder Guds bud og lærer andre å holde Guds bud, da oppfyller du Toraen og andre oppfyller den. Dette betyr at du og andre blir opplært til ikke å bryte Guds bud.

 

Men om du tømmer ut vannet i begeret, da opphever du begeret, det blir tomt. Å oppheve betyr å tømme ut. Og det er dette Jeshua tenker på når han sier "Jeg er ikke kommet for å oppheve". Om du ikke holder Guds bud og ikke lærer andre Guds bud, da opphever du Toraen. Å oppheve betyr å ødelegge, bryte ned, gjøre tomt eller gjøre til intet.

 

Et jødisk uttrykk:


Det var en vanlig praksis å rope/si, Du opphever Toraen når en person lærte i strid med Moses. Og når det ble ropt/sagt, Du oppfyller Toraen, var dette ros for at forkynneren talte rett i henhold til Torah.

 

Begrepene å ‘oppfylle’ og ‘oppheve’ er også begreper som er vanlig i jødiske skrifter, slik som Mishna, Talmud og annen skriftlig jødisk litteratur. Dette er meget velkjent i jødisk tro, men tydeligvis ikke blant kristenheten.

 

Når vi da leser Matt 5:17-18 sammen med Matt 5:19 forstår vi med en gang hva som sies:

 

"Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike." (Matt 5:19)

 

OPPHEVE = Den som bryter et av de minste av disse bud (hebr. mitzvot) og lærer menneskene å gjøre det samme

 

OPFYLLE = Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

 

Da om du har dette på plass, kan du skjønne hva Jeshua sier i Matt 5:17-19:

 

"Tenk ikke at Jeg er kommet for å oppheve Toraen eller Nevim. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste ‘jud’ eller en eneste ‘tøddel’ av Toraen forsvinne før alt har skjedd. Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike." (Matt 5:17-19)

 

"For Sin rettferdighets skyld har JHVH velbehag i å opphøye Toraen og la den få ære." (Jes 42:21)

 

"Gresset tørker, blomsten visner, men vår Guds Ord står til evig tid." (Jes 40:8)

 

"For jeg har holdt fast på JHVHs veier, og har ikke veket bort fra min Gud i ondskap. For alle Hans dommer stod for meg, og jeg vek ikke av fra Hans lover." (2 Sam 22:22-23)

 

"Og nå, Israel, hør på de lovene og forskriftene som jeg lærer dere å holde, for at dere kan få leve og komme inn og ta i eie det landet som JHVH, deres fedres Gud, gir dere. Dere skal ikke legge noe til det ord jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra (= oppheve), så dere kan holde JHVH deres Guds bud (= oppfylle), dem jeg befaler dere." (5 Mos 4:1-2)

Et skriftsted som veldig ofte blir forvrengt av mange kristne, er Matt 5:17-18. Dette kommer av at det ikke forstås at Jeshua var jøde og talte i ‘jødisk tanke’, og fordi Matt 5:19 ikke tas med når Matt 5:17-18 siteres.


Problemet er at mange leser og tenker i sitt hode at ‘oppfylle = oppheve’. Mange tenker altså at å oppfylle betyr at det som er oppfylt ikke lenger står ved lag eller er gjeldende. Og dette er en veldig vanlig oppfatning blant mange troende. Det er dette jeg nå prøver å oppklare.