HebraiskTro.no


OVER HELE EUROPA SLUKKES LYSENE LANGSOMT


Av Geert Wilders, oversatt av Kris Guleng


Takk til leder og medlemmer av retten.


Over hele Europa slukkes lysene langsomt.


Over hele kontinentet, der vår kultur blomstret, og der mennesker skapte frihet, velstand og sivilisasjon, slukkes lysene. Vestens fundament er under angrep over alt. Over hele Europa fungerer eliten som beskyttere av en ideologi som er hengitt til å ødelegge oss for fjorten århundrer.


En ideologi som har oppstått fra ørkenen og som kan produsere utelukkende ørkener, fordi den ikke gir mennesker frihet. Den islamittiske Mozart, den islamittiske Gerard Reve (en nederlandsk forfatter), den islamittiske Bill Gates; de eksisterer ikke, fordi uten frihet, finnes ingen kreativitet.


Alt i meg tror at islams ideologi er spesielt beheftet med drap og undertrykkelse, og kan bare produsere samfunn som er bakvendt og utarmet. Overraskende nok, så ønsker ikke eliten å høre noen kritikk av denne ideologien.


Min rettergang er ikke en isolert hendelse. Bare dårer tror at det er det. Over hele Europa fører den multikulturelle elite full krig mot sin befolkning. Deres mål er å fortsette masse-immigrasjonens strategi som til slutt vil resultere i et islamsk Europa, et Europa uten frihet: Eurabia.


Over hele Europa slukkes lysene.


Den som enn måtte tenke eller tale individuelt, står i fare. Frihets-elskende borgere som kritiserer islam, eller sågar bare antyder at der er et forhold mellom islam og kriminalitet eller æresdrap, må lide, og blir truet, forfulgt og kriminalisert. De som forteller sannheten er i fare.


Over hele Europa slukkes lysene.


Over alt er det Orwellske tankepoliti i arbeid på jakt etter tanke-kriminalitet alle steder, og kaster befolkningen tilbake innenfor de rammer hvor det er lov å tenke. Leder og medlemmer av retten:


Denne rettssaken handler ikke om meg. Den handler om noe mye større. Ytringsfrihet er ikke en eiendel for de som tilfeldigvis tilhører eliten i et land. Det er en rettighet man ikke kan bli fratatt, vårt nederlandske folks fødselsrett.


I århundrer har kamper blitt kjempet for den, og nå blir den ofret for å tilfredsstille en totalitær ideologi. Fremtidige generasjoner vil se tilbake på denne rettssaken og lure på hvem som hadde rett. Hvem forsvarte friheten og hvem ønsket å bli kvitt den.


Over hele Europa slukkes lysene.


Vår frihet blir begrenset overalt, så jeg gjentar hva jeg sa her i fjor: Det er ikke bare et fritt folks privilegium, men også deres plikt, å snakke ut imot en ideologi som truer friheten. Derfor er det en rettighet og en plikt – og derfor er det også min plikt som et medlem av det nederlandske parlamentet – å si sannheten om den onde ideologien som kalles islam.


Jeg håper at ytringsfriheten vil fremstå triumferende fra denne rettssaken. Jeg håper ikke bare at jeg skal bli frikjent, men spesielt at ytringsfriheten vil fortsette å eksistere i Nederland og i Europa.Kilde:

YouTube - Geert Wilders: The Lights Are Going Out All Over Europe (english subs)

Dette er et rettssinnlegg av den nederlandsk politikeren Geert Wilders, som har blitt tiltalt for å fornærme islam gjennom å gi et sannferdig portrett av denne ideologien i filmen ‘Fitna’.


Filmen har utløst et ras av dødstrusler mot ham, og han må ha kontinuerlig beskyttelse. Han skisserer her ytringsfrihetens kår i dagens multikulturelle Europa.