HebraiskTro.no


FASTEDAG OG STARTEN PÅ DIRE STRAITS


Av Roy Otto Dyrli
Dagen markerer starten på en 3 ukers sørgeperiode som går frem til Tisha b’Av, den 9. dagen i måneden Av. Denne perioden er på engelsk kalt Dire Straits. På norsk kan vi kanskje kalle det ‘den vanskelige perioden’.


Tisha b’Av er den store ulykkesdagen i jødisk historie, mens dagen frem til solnedgang også er årsdagen for da Moses ifølge tradisjonen kom ned av fjellet og knuste steintavlene med de 10 bud da han så dansen rundt gullkalven.


Historien rundt Jerusalems fall og det 1. tempelets ødeleggelse fant sted 587 år før vår tidsregning og er omtalt flere steder i Bibelen. Vi finner historiene parallelt i 2. Kongebok 25, i 2. Krønikebok 36 og i profeten Jeremias 39 kapittel. I tillegg finne vi både hendelsen og bortføringen profetert i Jeremias 21, 24, 27, 28, 29, 32, 34 og 38. Går vi til de deutero-kanoniske (eller apokryfe) bøkene, finner vi Jeremias brev til de bortførte i Babylon. Hendelsen er også omtalt i Baruk, en annen av bøkene som ikke har blitt med inn i vår Bibel.


Vi står dermed overfor en av oldtids-historiens mest omtalte hendelser, og selv om vi ikke kan vise til ruinene av Tempelet, har man under utgravinger av kong Davids slott funnet seglet til en annen Baruk, mannen som trolig var skriveren for profeten Jeremias.


Dette kan være greit å ha med seg når man fra tid til annen ser palestinernes forsøk på å omskrive historien. Ingen folk i verden kan skilte med en bedre dokumentert historie enn jødene.

Dagen, den 17. i måneden Tamus, er dagen kong Nebukadnesars (634 – 562 f kr) babylonske hær slo den første bresjen i muren rundt Jerusalem etter et halvt års beleiring. Dagen fra solnedgang til neste solnedgang er av de årlige fastedagene for jødene.