HebraiskTro.no


ER HEBRAISK TRO LOVISK TRELLDOM?


Av Kris Guleng


Hva er legalisme? Det er den ubibelske idéen om at man kan frelse seg selv gjennom rettferdige gjerninger. Det kan man ikke. Ingen mennesker har noensinne kunnet frelse seg selv ved egne gjerninger. Hverken i Det Gamle eller Det Nye Testamente. Aldri. Det har aldri vært bibelsk frelsesvei for noen, heller ikke for jødene i GT. Det er basert på misforståelse av begrepene for frelse fordi man ikke forstår premissene for nåde i Torahen, nemlig soningsblodet.


Da Paulus skrev Galaterbrevet, forklarte han nettopp hvorfor legalisme ikke fungerer som frelsesvei. Dette var ikke noe han fant opp der og da. Han bygget på den læren han allerede kjente så godt fra GT/Tanack (den eneste bibel som eksisterte på dette tidspunktet). Han bygget på de hebraiske røtters egen bibel alene. Han fikk ikke en 'ny innsikt' i frelse ved tro alene. Han bygget all sin lære på Torahen! Han var rabbinsk teolog og hadde lært Torahen utenat fra han var barn. All lære i NT er basert på Torahen og resten av GT.


Det typiske for mange kristne å misforstå, når det gjelder HRM, er at det å holde shabbat er 'lovisk', mens det å holde søndag ikke er det. Hvilken illusjon. Ingen av delene er lovisk, så lenge man ikke tror at man blir frelst av å holde det. Det ville i så fall være presis like 'lovisk' å holde søndag som å holde shabbat. Den eneste forskjellen er hvilken dag det gjelder. Søndagen funger jo også som en fredfull hviledag! Ingen forskjell. Shabbat er en lyst og en glede, ikke noen form for 'trelldom'!


Tilsvarende kan man si om Herrens bibelske høytider. Det er da ikke noe mer 'trelldom' å holde disse høytidene som Herren selv har innstiftet, enn å holde jul! De fleste kristne gleder seg til jul, ønsker å opphøye Jesus Kristus og hans komme til jord som menneske, glede seg sammen med familie og venner, spise god mat og feire et høydepunkt på årets syklus.


Akkurat slik er det også når HRM feirer Pesach eller Yom Kippur. Ingen forskjell i det hele tatt. Ingen av delene kan frelse uansett! Man gjør det fordi det er lærerikt, glederikt, givende, og til randen fylt av fred og nærvær fra himmelens Gud som innstiftet det. Man trenger da ikke holde det på samme måte som jødene gjør det, hvis man ikke vil. Poenget er at man har glede i å minnes det som Gud vil at vi skal minnes, etter hans Ord.


Og når det gjelder matloven, så er jo dette basert på sunnhet. Vårt samfunn blir mer og mer oppmerksom på hvordan folkesykdommene og livsstilsykdommene ødelegger folks helse. Det skrives om slike ting i mediene hver eneste dag. Allergier, matintoleranse, osv. krever at mange må leve på et bestemt kosthold for å holde seg frisk. Jeg har allergier og kan ikke spise visse typer mat.


Dette er ikke noe annerledes enn å frivillig følge bruksanvisningen i Torahen for hvordan kroppen holder seg sunn og frisk. Ufattelig at dette er noe problemområde i det hele tatt. Vi snakker ikke om å gjøre det med reglementet fra Talmud, f.eks. ulike typer kjøkkenredskaper for mat med melk og kjøtt, f.eks. slik ortodokse jøder praktiserer. Dette er tilleggslover som stammer fra muntlig lov, som er menneskebud. Messiansktroende lever ikke etter dette. Å holde Torahens matlov gir heller ingen frelse, og det er ingen i HRM som går rundt og tror det.


Jeg har lyttet til dyktig bibelundervisning fra et stort og variert antall lærere blant messiansk-jødiske lærere og HRM-lærere de siste 7 årene. Samtlige av dem skiller markant mellom skriftlig lov, Torah, og muntlig lov, Talmud. Og samtlige av dem hevder at rettferdiggjørelse og frelse skjer basert på nåde ved soningsblod, mottatt i tro alene. Jeg har ikke oppdaget noen avvik fra denne læren. Og samtlige forklarer utmerket hva Paulus, rabbi Shaul, skriver i lys av den Torahen han elsket og holdt, akkurat som Jeshua gjorde.


At man ønsker å holde Torahen (så langt det er realistisk å gjøre i vår tid), gjør man jo fordi det er et frivillig valg og en lyst, fordi man elsker Jesus og vil lyde han og bli i hans ord og lære ("Den som elsker meg holder mine bud", sier han), ikke fordi man tror at man blir frelst av det! Ingen gjerninger kan frelse. Men vi vet at Jesus sier at ikke den minste prikk av Torahen skal forgå før alt har skjedd. Og det har det ikke enda.


Det er fortsatt en mengde uoppfylte profetier i Torahen som ikke har skjedd, nedfelt i nettopp høytidene, ergo er kjennskap til disse en forutsetning for å forstå bibelsk profeti også for vår egen levetid. Jesus sier at Torahen står fast til evig tid. Til evig tid. Den kan aldri oppheves.


Den pakten som du og jeg, som hedningetroende, er podet inn i, er Torahen. De fem Mosebøker er pakts-kontrakten. Du avgjør selv hva du vil gjøre med ditt liv, vi har full trosfrihet, heldigvis. Men jeg avgjør også selv hva jeg vil gjøre med mitt liv og hvordan jeg vil leve min tro. Og jeg har aldri i mine levedager trodd at jeg kan frelse meg selv ved å holde shabbat eller unnlate å spise svin og reker.


Det eksisterer ikke noe 'lovisk eller trelldom' med HRM/messiansk tro, det er den sanneste, mest autentiske, formidling av Guds Ord som har sett dagens lys siden apostlenes egen levetid i det 1. århundre. Les denne artikkelen som i enkelhet besvarer en del av de klassiske misforståelser som mange kristne har om HRM: 15 myter om messiansk troDette er kanskje den mest utbredte og grove misforståelse som verserer i diverse kristne fora om HRM (Hebrew Roots Movement). Jeg møter den til stadighet og vil prøve å oppklare saken kort her.


Det er viktig at det ikke blir spredt flere løgner om denne retningen enn det som allerede skjer på nettet. Det eksisterer ingenting i denne trosretningen som kommer i nærheten av å handle om 'loviskhet og trelldom'. Det er fullstendig feil.


HRM ivaretar den originale urkristendommen fra Jeshua og apostlene, og deres lære. Det er Jeshuas lære som danner bunnen i all sunn bibelsk tro. Jeshua og disiplene var jøder og det er deres tro vi bygger på. Det som er typisk av misforståelser handler om at HRM angivelig promoterer legalisme. Sannheten er stikk motsatt.