HebraiskTro.no


KEREM HATEIMANIM I TEL AVIV


Av Roy Otto DyrliBildene i dag er fra det jemenittiske kvarteret i Tel Aviv og fra markedet Shuk HaCarmel. Shuken ligger i Carmel gaten, derav navnet. Bak kvarteret og jemenittene skjuler det seg en bibelsk profeti, som kan få den mest garvede skeptiker til å heve brynene.


Mellom juni 1949 og september 1950 foregikk en operasjon som i ettertid er blitt kalt Operation Magic Carpet. I denne operasjonen brakte en luftbro 49 000 jøder tilbake til Israel fra Jemen, Aden, Saudi-Arabia og Djibouti. Operation Magic Carpet er et feilaktig senere navn på en hemmelig operasjon som på hebraisk het Operasjon Ørnens vinger (כנפי נשרים , Kanfei Nesharim).


Operasjonen hadde sitt navn fra fra Jes 40, 31;

Men de som venter på Herren, får ny kraft;

de løfter vingene som ørnen,

de løper og blir ikke utmattet,

de går og blir ikke trette.”


Operasjonsnavnet passet godt, da Jemenittene ble hentet med den gangen toppmoderne DC-3 Dakota og DC-4 Skymaster fly. (se bildene) Mange av dem som kom gående langveis fra hadde aldri sett et fly, og absolutt ingen av dem hadde noen gang sittet i et.


Ofte hører vi det hevdet fra religiøst hold at sionistene i all hovedsak var ateister og kommunister. Vi får også høre at de i det alt vesentlige ikke trodde på Tanach, jødenes navn for det vi kaller GT. Likevel valgte de altså en henvisning til Jesaja (Yeshiahu) som navn på operasjonen. På et tidspunkt gikk operasjonen til og med under navnet ‘Messias komme’.


«Hold dem ikke tilbake!»


Men det stopper ikke her: Skjult i operasjonskoden finner vi nok en henvisning til Jesaja, denne gang til kapittel 43:


Vær ikke redd, for jeg er med deg!

Jeg vil hente din ætt fra øst

og samle dere fra vest.

Til land i nord vil jeg si: «Gi dem fra deg!»

og til land i sør: «Hold dem ikke tilbake!»

Hent mine sønner langt bortefra,

mine døtre fra jordens ende,

alle som er kalt med mitt navn,

alle dem jeg har skapt,

ja, dannet og formet til min ære.”


Ordet som blir brukt for sør i vers 6 er Teiman, på hebraisk skrevet תֵּימָן. Det vanlige ordet for sør er DROM - דרום , og Google Translate oversetter Teiman til Jemen. Teiman ble også brukt som navn på Jemen av den berømte rabbineren Moshe ben Maimon (Rambam) i אגרת תימן, Iggeret Teiman, ‘Brevet til Yemen’, skrevet ca 1172.


Det måtte virkelige forhandlinger til før Jemen gikk med på å la 45 000 av landets antatte 46 000 jøder reise. Det er derfor grunnlag for å hevde at Jesaias 2800 år gamle profeti gikk bokstavlig i oppfyllelse.


Jemenittene danner i dag en egen gruppe i Israel, på linje med Etiopiske, Sefadiske (spanske), Mitzraim (østens eller egyptiske) og Askenasi (tyske) jøder. Jødene har som vers 5 profeterer vendt tilbake fra øst, vest, nord og sør, og også fra Jemen!


Kerem HaTeimanim (Hebrew: כֶּרֶם התֵּימָנִים) er nabolaget i Tel Aviv der Jemenittene fra Operasjon ‘På ørnens vinger’ ble bosatt. Nabolaget ligger ved The Carmel Market og stopper ved Allenby str. Navnet betyr Jemenittenes vingård, og området omtales også som The Yemenite Quarter. Og i Jemen; der var det i 2013 bare 250 jøder igjen.Illustrasjonene:

  1. 1.Der Allenby krysser King George str starter Kerem HaTeiman, eller jemenitens kvarter. Her starter også markedet som går ned Carmel gaten, rett frem til høyre.

  2. 2.DC-3 Dakota henter jemenittiske jøder under operasjon ‘Ørnens vinger’.

  3. 3.Jemenittiske jøder i kø for å bli med en DC-4 Skymaster under det som til dato var historiens største folkeflyttinger med fly.

  4. 4.Jemenitt-jøder på sitt livs første flytur i 1949.

  5. 5.Fra Kerem HaTeiman i Tel Aviv, det jemenittiske kvarteret.

  6. 6.Shuk HaCarmel markedet er en del av det jemenittiske kvarteret og ligger som navnet sier på Carmel gaten.

  7. 7.Vareutvalget i shuken, særlig på mat, er enormt!

  8. 8.For de som blir tørste eller akutt sultne, finnes det alltid en løsning. Fra Allenby str.Når det igjen er shabbat, senker stillheten seg med et brak. Folk flest avslutter nå ukas arbeid og går over til viktigere sysler som unger eller rett og slett en middagslur.