HebraiskTro.no


JESHUA FRA 1MOSEBOK TIL JOH. ÅPENBARING, del 13 B


Foredrag av Eddie Chumney, transkribert og oversatt av Mati JochananDragen og Farao; Verdens nasjoner = dyrets system = Dragen/Farao og hans hær

Den fremtidige forløsningen lignes med forløsningen fra Egypt

 

Hos 2:15-16: ”Fra da av skal Jeg gi henne hennes vingårder, og Akor-dalen skal bli til en håpets dør. Der skal hun igjen synge, som i sin ungdoms dager, som på den dagen da hun kom opp fra landet Egypt.”


Det ordet som er de fleste norske oversettelser oversetter med 'sitt ja' er 've·'a·ne·tah' (Strongs nr. 6030). Ordet betyr ikke, å 'gi sitt ja'. Ordet betyr spesifikt 'å synge' eller å 'rope ut (ved sang)'. Vi ser at det er dette det betyr i konteksten. De skal synge slik som i sin ungdoms dager, som da de kom ut av Egypt. En kan oversette det med, 'gir sitt ja', men her er dette 'ja-et en sang, de synger, slik de gjorde etter at de ble fridd fra Farao og hans hær, de sang Moses’ sang.


Ordet Akor-dalen betyr bokstavelig, oversatt fra hebraisk til norsk, 'trengslenes dal, en dal med problemer eller vanskelighetenes dal'. Akor betyr 'anstrengelse, bekymre, bekymring, belastning, besvær, besvære, blokkering, bry, elendighet, engste, hindring, nød, plage, problem, påkjenning, trøbbel, vanskelighet'. Så der har du det! Dette har altså med trengsel å gjøre, Jakobs trengselstid. Hva er det som skjer med Akor-dalen? Akor-dalen går fra å være Akor (trengsel) til å være 'håpets dør'. Trengsel blir til håp.

 

Også i Mika lignes den fremtidige forløsningen med utgangen fra Egypt. Mika 7:15: ”Som i de dager da du kom ut av landet Egypt, skal Jeg vise dem undere.”


Videre har vi bl.a. Jes 11:16: ”Der skal det være en ryddet vei for resten av Hans folk, som blir tilbake fra Assyria, slik det var for Israel den dagen han drog opp fra landet Egypt.”

 

Det skal være en ryddet vei, sier Jesaja, på lignende vis som da Israel ble forløst ut av Egypt. Som utfrielsen av Egypt skulle utfrielsen fra Assyria være. Det som har skjedd, er det som skal skje. Det som var, er det som skal bli. Det er intet nytt under solen. Herren søker det som hører fortiden til. Herren har forkynt avslutningen fra begynnelsen av.


Vi ser altså at det igjen, enda en gang, på ny, skjer etter mønsteret; slik som da de drog opp fra landet Egypt. Ut fra disse prinsippene kan vi forstå hvordan det vil bli i våre dager. Vi kan forstå hvordan dette igjen skal skje i disse siste dager, som vi nå lever i. Vi vil se at JHVH vil gjøre med Israel (som vi er innpodet i) som Han gjorde i begynnelsen. Og vi vet at Han er den samme til evig tid. Han forandrer Seg ikke!


2Mos 3:18-19: ”Da skal de høre på din røst, og du skal gå inn, du og Israels eldste, til kongen i Egypt. Du skal si til ham: Herren, hebreernes Gud, har møtt oss. Nå ber vi om at du vil la oss dra tre dagsreiser ut i ørkenen, så vi kan ofre til Herren vår Gud. Men jeg vet at kongen i Egypt ikke vil la dere dra, nei, ikke engang ved en mektig hånd.”


Ser vi på den bibelske historien forstår vi at farao ikke ville tillate Israel å reise ut av Egypt. Dette kan også ses på som en profeti om at Babylon vil nekte Efraim og Juda (Israels tolv stammer) å returnere til sitt land.

 

Babylon nekter Efraim og Juda å reise

 

Jer 50:4: I de dager og på den tiden, sier Herren, skal Israels barn komme, de og Judas barn sammen. Gråtende skal de gå og søke Herren sin Gud.”


'I de dager og på den tiden' er en referanse til Herrens dag. Jeremia kapittel 50 er i konteksten skrevet med tanke på de siste dager, dvs. at dette angår Herrens dag. Da ser vi at Israel og Juda skal komme sammen. De skal søke JHVH sin Elohim på Herrens dag. I konteksten ser vi også at det er under trengselen Israels hus og Judas hus forenes. Videre i Jer 50:33 leser vi at JHVH Zebaot, deres forløser, vil gi landet hvile. Og i vers 46 ser vi at dommer er falt over Babylon.

 

Jer 50:33: ”Så sier hærskarenes Herre: Israels barn er undertrykt, sammen med Judas barn. Alle de som tok dem til fange, har holdt dem fast. De nekter å la dem fare. Deres Forløser er sterk, hærskarenes Herre er Hans navn. Han skal sannelig føre deres sak, for at Han kan gi landet hvile, men skake dem som bor i Babylon.”


Jer 50:46: Ved ropet «Babylon er tatt!» skjelver jorden, og skriket høres blant folkeslagene.”


Husker du hva Åpenbaringen sier?

Falt, falt er Babylon den store, skjøgen blant folkeslagene”.

 

Åp 18:2: Han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd og et bur for hver uren og forhatt fugl!”


Ta deg gjerne tid til å sammenligne Jer 50 med Åp 18, og andre parallelle skriftsteder angående dette. Parallellene er slående.

 

Når vi leser om Babylon og det babylonske system i Åpenbaringen, hva kan vi sammenligne dette med i dag, på vår tid? (Vi vet at det Babylon det snakkes om i Åpenbaring har med fremtiden å gjøre, eller våre dager å gjøre). Vi kan sammenligne det med alle de nasjoner som gjør opprør mot det profetiske ord angående gjenforeningen og samlingen av Judas og Israels hus. (De som strider mot Zion; Zion-kontroversen). Siden de ikke tror på Jeshua som Messias, fordi de ikke kjenner Ham, av den grunn vil de heller ikke ha respekt for Hans folk.

 

Vi kan sammenligne Babylon med de som er fiendtlige mot Israel, Jakobs hus. Vi kan sammenligne det med de som er fiendtlige mot deg og meg, pga. av den tro, og den Elohim, du og jeg representerer. Vi representerer, sammen med det bokstavelig Israels folk, JHVH og troen på at Messias kommer igjen. På den tid da hele verden opplever at Israel gjenforenes, vil det oppstå en voldsom motstand mot dette. Verdens nasjoner kommer til å gjøre hva de kan for å forhindre at dette skjer.

 

Vi kan si at alle som ikke respekterer JHVH Elohim og Hans verdier, de er en del av Babylon, Dragen, Dyret og dets system. Det finnes et religiøst babylonsk system… et økonomisk babylonsk system. Det finnes et bokstavelig babylonsk land/rike som hadde sitt sete i Irak, men det finnes også et annet babylonsk land/rike i dag.

 

Byrden mot Babylon

 

Vedrørende Babylon sier Jes 13:1: Byrden mot Babylon (Babel), som Jesaja, Amos’ sønn, så.

Jes 13:6: ”Jamre dere, for Herrens dag er nær! Den kommer som en ødeleggelse fra Den Allmektige.” Vers 19-20: ”Med Babylon, det herligste blant rikene, kaldeernes stolte prakt, skal det gå som da Gud styrtet Sodoma og Gomorra.  Den skal aldri mer bli bebodd, og fra slekt til slekt skal ingen slå seg ned i den. Der skal heller ikke araberen slå opp telt, og ingen hyrde skal la sine dyr få hvile der.” (Les gjerne alt i kontekst, sammen med kap. 14, det samme gjelder alle versreferanser som gjøres i undervisningen).


I endetiden ser vi at det finnes et 'vesen', et system, kalt Babylon. Videre ser vi at dette fremtidige Babylon kalles for 'rikenes herlighet', dvs. et Babylon som verdens nasjoner er stolte av, et system de setter sin lit til og har ærefrykt for. Men vi ser at dette Babylon skal styrtes slik som Sodoma og Gomorra.

 

Farao, et bilde på Satan

 

Den farao vi leser om i 2Mos 1 og utover, er et bilde på Satan, motstanderen. Esek 29:3: ”Tal og si: Så sier Herren Gud: Se, Jeg er imot deg, Farao, Egypts konge, det store sjøuhyret som ligger midt i sine elver. Du har sagt: «Min elv er min egen. Jeg har laget den til meg selv.»”


Sammenlign med Åpenbaringen 12:9: ”Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.”


Ordet som brukes på hebraisk og som oversettes til norsk med, 'det store sjøuhyret' er Strongs nr. 8577. Dette betyr ikke 'sjøuhyre', men ”drage”. (Bruk gjerne sidene: http://biblehub.com)


  1. -Opprinnelig ord: תַּנִּין

  2. -Translitterasjon: tannin

  3. -Fonetisk uttale: (tan-neen’)


'Tannin' skal oversettes med drage. I de forskjellige oversettelser, oversettes det ofte med 'sjøuhyre', men også noen ganger med 'drage'. Det sistnevnte er riktig. På moderne norsk kunne vi oversatt det med, 'dinosaur'. Før 1841 fantes ikke ordet dinosaur i de engelske eller norske ordbøkene, da brukte de bare ordet drage. Etter 1841, ved oppdagelsen av disse store dyrene som vi i dag kaller dinosaurer, ble ordet 'drage forandret og erstattet med ordet 'dinosaur'. Ordet tannim/tannin betyr egentlig en 'stor, gigantisk firfisle'. Det mest riktige er å oversette det med 'drage' eller til og med 'dinosaur'. Dette ordet betegner altså et enormt beist eller monster.

 

Derfor kan vi oversette Esek 29:3 mer riktig slik: ”Tal og si: Så sier Herren Gud: Se, Jeg er imot deg, Farao, Egypts konge, den store dragen som ligger midt i sine elver. Du har sagt: «Min elv er min egen. Jeg har laget den til meg selv.»”


Og Åp 12:9: ”Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.”


Siden det hebraiske ordet 'tannin/tannim' tilsvarer det greske ordet 'drakón', kan vi se at det som sies i Åp 12:9, har fellestrekk med Esek 29:3. I Åp 12:9 brukes 'drakón' som betyr drage. På gresk er dette Strongs nr. 1404. På norsk oversettes dette med det norske ordet 'drage'.

Strong nr. 1404:


  1. -Opprinnelig Ord: δράκων, οντος, ὁ

  2. -Translitterasjon: drakón

  3. -Fonetisk uttale: (drak'-own)

  4. -Definisjon: en drage eller stor slange; ofte brukt som synonymord for Satan.


Vi ser altså at Egypts farao blir kalt 'den store dragen'. Vi ser at farao lignes med 'en stor drage' eller 'et stort sjøuhyre (et gigantisk beist)'.

 

(Faktisk i 1Mos 1 oversettes dette ordet 'tannin/tannim' med 'de store sjødyrene' som Gud skapte. Men vi vet at dette er drager eller dinosaurer. Gud skapte dinosaurene eller dragene. I dag vet vi også at det eksisterte dinosaurer, både før (størst antall, levningene de oppdager i dag av dinosaurene er de som ble begravd under flomkatastrofen) og etter (mindre antall) flomkatastrofen. Men når de oversatte dette fra gammelt av, valgte de å oversette det med de store sjødyrene eller andre ord (de tenkte vel, slik som det også tenkes i dag, 'hvordan kan Bibelen, og de som skrev bøkene, vite om drager/dinosaurer?').

 

Uansett, vi ser at satan eller djevelen lignes med den store dragen, og farao likeså. Vi ser at satan blir kalt 'en stor drage' og farao blir kalt 'en stor drage'. Derfor kan vi si at farao er et bilde på satan. Vi ser videre at et bibelsk, hebraisk navn på dette 'sjøuhyret' eller 'dragen' er Leviatan.

 

Farao lignes med Leviatan

 

Salme 74:12-14: ”For Gud er min Konge fra eldgamle dager, Han gir frelse midt i landet. Du kløvde havet med Din styrke. Du knuste hodene på dragen(e) i vannene(Vannene brukes fordi Egypt hadde mange elver). Du knuste Leviatans hoder i småbiter, og gav den som mat til folket i ørkenen.”


Salme 74:12–14 er en referanse til 2 Mos 15:4-6: Faraos vogner og hans hær har Han kastet i havet. Hans ypperste befalingsmenn sank i Rødehavet. De store dypene dekket over dem. De gikk til bunns som en stein.  Din høyre hånd, Herre, har vist seg herlig i kraft. Din høyre hånd, Herre, har knust fienden.”


Vi ser at farao og hans hær, i Salme 74, er Leviatan (farao) og hans drager (hæren/befalingsmennene). Videre at farao er et bilde på dyret, dragen og dets system, og at Åpenbaringen 12 snakker om dette. Vi ser at det er slik ut fra Skriftens helhet, skrift forklarer skrift. I Åpenbarings-boken ser vi at det snakkes om Dragen, dyret og dets system i kapitlene 12 og 13.

 

Farao er et bilde på den falske messias

 

Åp 13:1: ”Så stod jeg på sanden ved havet. Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og på hornene hadde det ti kroner, og på hodene hadde det et bespottelig navn.”


Esek 29:3: ”Tal og si: Så sier Herren Gud: Se, Jeg er imot deg, Farao, Egypts konge, den store dragen som ligger midt i sine elver. Du har sagt: Min elv er min egen. Jeg har laget den til meg selv.”


Salme 74:13: ”Du kløvde havet med Din styrke. Du knuste hodene på dragen(e) i vannene.”(Ordet drage står i den hebraiske teksten i flertall)


Derfor, ut fra dette, ser vi at farao er en slags drage som er i havet, og at navnet på denne dragen i Bibelen kalles for Leviatan. Leviatan har mange med seg, derav mange hoder. I Åp 13:1 ser vi at et dyr stiger opp fra havet. Vi vet at farao og hans hær druknet i Rødehavet. Her sies det altså at han skal reise seg igjen, opp av havet. I Skriften og i Torahen ser vi at 'et dyr/villdyr/beist' er et uttrykk for nasjoner som er fiendtlige mot Israel. Gå til 5 Mos 7.


Israels fiender kalles for 'markens beist/villdyr'

 

5 Mos 7:16: ”Du skal fortære alle de folkene Herren din Gud overgir til deg. Ditt øye skal ikke ha noen barmhjertighet med dem. Du skal heller ikke tjene gudene deres, for det vil bli en snare for deg.”


5 Mos 7:22: ”Litt etter litt skal Herren din Gud drive disse folkeslagene bort fra ditt ansikt. Du skal ikke klare å fortære dem på én gang, så det ikke skal bli for mange villdyr på marken rundt deg.”


De fiendtlige nasjonene lignes med villdyrene på marken. Rovlystne og glupske villdyr som truer Israel fra alle kanter. Men det sies her at Israel skal drive disse folkeslagene bort, litt etter litt, ”så det ikke skal bli for mange villdyr på marken rundt deg.” Villdyrene på marken, altså. Det er derfor nasjonene som hersker over Israel i eksil, i Daniels bok, beskrives som dyr.

 

I  5Mos 28:64 leser vi: ”Så skal Herren spre deg blant alle folkene, fra den ene enden av jorden til den andre, og der skal du tjene andre guder, som verken du eller dine fedre har kjent, tre og stein.”


Esek 34:5: ”Slik ble de spredt fordi de var uten hyrde. De ble til føde for alle markens ville dyr (verdens nasjoner) da de ble spredt utover.”


Vi ser at det sies at JHVH vil spre Israels barn blant alle nasjoner. Videre ser vi at nasjonene lignes med ville dyr på marken. Israel er i eksil og spredt blant markens ville dyr. Vi ser at disse markens dyr nærer seg på Israels barn som rovlystne dyr. Vi har sett at farao lignes med en drage i havet, men som reiser seg. Og alternativt i Bibelen kalles han for Leviatan (som har mange hoder).


I Åp 13:1 ser vi at dyret som stiger opp, er Israels fiende, og fienden har mange hoder. Dette dyret og dets system, kommer til å kjempe mot Israels tolv stammer, for å forhindre at de returnerer til Israels land og gjenforenes. Israel kom ut av landet Egypt ved mektige tegn og under, og slik skal Israel komme tilbake til sitt land i de siste tider, ved mange tegn og under. Slik som det kom store dommer over Egypt, slik vil det i de siste tider komme store dommer over verden og dens nasjoner.

 

Vi ser at temaet angående tilbakekomsten av Israels barns stammer i de siste dager, vil skje som et skyggebilde av det som skjedde under utgangen av Egypt. Og vi ser også at farao er et bilde på motstanderen (Satan, Dragen, Dyret og dets system) i de siste dager, slik det er beskrevet i Åpenbaringen.

 

Farao representerer stolthet


Esek 29:3: ”Tal og si: Så sier Herren Gud: Se, Jeg er imot deg, Farao, Egypts konge, den store dragen som ligger midt i sine elver. Du har sagt: Min elv er min egen. Jeg har laget den til meg selv.”


Vi ser altså igjen at farao er en konge i elven, og at han kalles med dragens navn, Leviatan. Han er stoltheten selv, ”Min elv er min egen.” Han er også konge og far til alle stolthetens barn og søker det som er høyt (har makt). I Jobs bok beskrives Leviatan som et stort dyr, 'tannin', dragen.

 

Job 40:5: ”Kan du dra Leviatan opp med en krok eller senke tungen på den med en line?”


Job 40:23: ”Vil den slutte en pakt med deg, så den blir din tjener for alltid?


Job 41:25: ”Alt som er høyt ser den, den er jo konge over alle stolte barn(eller konge over alle stolthetens barn).


Farao lignes med dyret som Bibelen navngir som Leviatan. Han er stolt. Han er konge over alle stolte barn. Han er også et dyr, og alle markens dyr leker med ham, Job 40:15: ”Sannelig, fjellene bærer føde for den, og alle markens dyr leker der.”

 

I Job 40:23 blir det spurt: ”Vil den slutte en pakt med deg, så den blir din tjener for alltid?”.


Er det mulig at Israel kommer til å gjøre en pakt med ham, med dyret og dets system? Ja. Denne pakten vil da gå ut på å dele Israels land og byen Jerusalem. Men midt oppe i all denne delingen og striden (rundt Zion) vil Israels Elohim, JHVH, gripe inn. Han vil igjen gjøre store tegn og under, slik som ved utgangen av Egypt. Og under trengselen, ved store tegn, under og dommer, vil Han føre Israels folk tilbake til landet og gjenforene dem (Israels tolv stammer). Dette beskrives i Åp 7 og Åp 14 spesifikt. Vi lever nå i de dager da alt dette holder på å skje. JHVH Jeshuas gjenkomst er nær!

 

Til slutt, husk alltid ordene i 1 Joh 2:6: ”Den som sier at han blir i Ham, han skylder også selv å vandre slik som Han vandret.” .


Videre 1 Joh 3:1-3: ”Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Elohiims sønner! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham. Elskede, nå er vi Elohiims sønner. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham som Han er. Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren.”


Jeshua holdt budene, og det skal også vi gjøre!


Joh 14:15: ”Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.Kilde:

Yeshua from Genesis 2 Revelation #1 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #2 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #3 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #4 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #5 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #6 - YouTube


Hovedtemaet er Israels tolv stammer og hva Åpenbaringen sier angående dette. For å skjønne hva Åpenbaringen sier angående dette, må vi først legge et fundament som gjør forståelsen av Åpenbaringen lettere.


Hva sier Åpenbaringen angående samlingen og foreningen av de tolv Israels stammer? Hvordan er dette relatert til Jeshuas gjenkomst?