HebraiskTro.no


LØVHYTTEFESTEN I JERUSALEM


Av Roy Otto DyrliLøvhyttefesten er en av tre store feiringer der hele Israel måtte komme til Jerusalem. De to andre er påske og pinse. Påsken markerte starten for innhøsting av bygg, pinse markerte starten for innhøstingen av hvete.


På samme måten er også løvhyttefesten en feiring av innhøstingen, men nå er det slutten på frukt og vinhøsten som blir feiret. Årets avling er i hus, og alle skulle komme til Jerusalem for å feire dette.


Jerusalem ble dermed overfylt, men her kommer skikken med å bygge løvhytter inn også som en praktisk løsning.


Josefus skriver at 2 500 000 mennesker ville komme til Jerusalem under denne høytiden. Fra hele Middelhavsområdet seilte jødene inn til Israel for å delta. Vi må også regne med at jøder fra Babylon fra tid til annen tok reisen over land for å være tilstede ved høytidene.


Nettene er fortsatt relativt varme her, og en overnatting i det fri er på ingen måte noe problem. Fullmånen sørget også for at kvelder og netter er opplyste, noe som var viktig i en verden uten elektrisk strøm.


Løvhyttefesten er feiringen over å være frikjøpt og tilgitt, og festen er det 3. i rekken av fester i denne 7. måneden.


Festene har på engelsk fått ordspråket’repent - redeemed - rejoice’, knyttet til henholdsvis Yom Teruah, Yom Kippur og Succot. På norsk knyttes dermed anger over syndene til Basunene dag, frikjøping og tilgivelse til Den store forsoningsdagen, og festen over å være frelst til Løvhyttefesten, eller Succot, ‘løvhyttene’, som festen heter på hebraisk.


Løvhyttefesten er den festen der Salomos tempel ble innviet. Mens basunene hjallet og levittene sang kom ilden ned fra himmelen og fortærte offeret på alteret. Shechina, Herrens ånd fylte Herrens hus, og gjorde det umulig for prestene å gå inn der.


I løpet av festen ville 70 okser bli slaktet for nasjonene.


Vi vet fra 1Mosebok at 70 nasjoner er regnet opp som etterkommere etter Noah. Vi vet også fra profetene at en dag vil alle folkeslag komme til Jerusalem for å feire løvhyttefesten. Det er fristende å si at dette alt har startet. Fra Ben Gurion har landet de siste dagene blitt fylt opp med både jøder og andre fra hvert hjørne av kloden. I dagene som kommer vil Jerusalem igjen være overfylt med mennesker.


Chag sameach, lykkelig høytid, fra Jerusalem.Illustrasjonene:

  1. 1.Ved fullmåne styrer starten på to av de jødiske høytidene: Påske om våren og Løvhyggefesten om høsten. I kveld er det fullmåne.

  2. 2.Religiøse jøder vasker hendene før de går til Vestmuren for å be. I bakgrunnen står årets ‘Løvhytte’ ferdig oppsatt.

  3. 3.Ved fullmåne starter løvhyttefesten, og selv om månen her ser rund ut, var det her to dager igjen.I kveld er det fullmåne og den 15. dagen i måneden Tishri.


Da starter løvhyttefesten og den første dagen er den nest siste av årets bevegelige sabbater.