HebraiskTro.no


OLDTIDS UFO-HISTORIE OG DET MODERNE FENOMEN

Del 2: Observasjoner i moderne tid


Av Dr. Mark Eastman, transkribert og oversatt av Kris Guleng

La oss komme til den moderne tidsalder. Vi er selvsagt her i Roswell New Mexico i 1997, for å snakke om UFOer i forbindelse med 50-års markeringen av det som mange tror var en UFO som krasjlandet her i Roswell. Vel, det ser ut til at den moderne tidsperiode for UFOer faktisk begynte etpar uker tidligere.


24. juni, 1947, så Kenneth Arnold 9 ‘flygende tallerkener’ i nærheten av Yakima, Washington. Det ble vidt reportert i pressen. Arnold ble omfattende latterliggjort av folk i media og til slutt sa han etter denne erfaringen at han ville ikke rapportert "en flygende ti-etasjes bygning", hvis han så det, fordi han ble latterliggjort av så mange mennesker. Og selvsagt, i juli 1947 krasjet et eller annet i Roswell New Mexico. Og jeg har ingen idé om hva det var...


Men hovedsaken omkring Roswell var at det begynte i en tidsalder av hemmelighetskremmeri hos myndighetene. Hvis det bare var en ballong, hvorfor er der kropper? Og hvorfor var det en enorm hemmeligholdelse fra regjeringens side som er blitt opprettholdt til denne dag? Det er interessant at den seneste historien myndighetene har kommet med, er idéen om at de var forsøksdukker kastet fra en ballong, noe som ikke begynte før i 1953. Men dekkhistorien ble skapt for å bortforklare at det fantes kropper og et eller annet slags fartøy. Så hva som enn krasjet i Roswell i 1947, så er hovedpoenget at dette satte i gang en tidsalder med intens regjeringshemmeligholdelse av UFO-fenomenet.


Den virkelig store begivenhet rundt denne tiden var i Washington D.C.: "19. juli, 1953, kl. 11.40 ble 7 UFOer plukket opp på en langdistanseradar ved Luftrute-trafikkens kontroll, brukt for lufttrafikk rundt Washington D.C. Objektet ble også plukket opp av radar på flyplassen The Washington National Airport." Nærkontakten ble fullt ut dokumentert av Edward Rupelt, den tidligere direktøren for prosjektet ‘blått insekt’. Kort tid etter oppdagelsen suste to av objektene avgårde i en fart på ca 7000 US-miles i timen, en hastighet fullstendig umulig for et fartøy på den tiden.


Lufttrafikk-kontollørene fra alle episodene bekrefter ikke bare UFOenes eksistens, men også deres raske forsvinning. Flere ganger gjennom natten bekreftet kommersielle piloter målene som uvanlig lys. Den påfølgende helgen 16. juli, kl. 10.30 oppdaget kotrollører ved flyplassen The Washington National Airport sakte bevegende UFOer som reiste mot Andrews Airforce Base.


En time senere, ca kl. 11.30, sendte embedsmenn ved den nærliggende Newcastle County Airforce Base avgårde to F94 avskjæringsjagerfly. Visuell- og radarkontakt ble gjort og historien var store nyheter i Washington D.C. Men i det lange løp identifiserte de ikke hva disse fartøyene besto av.


- Washington Time Herald, 20. juli 1953, sa i sine overskrifter: "Jetfly på jakt etter 'tallerkener'. Avskjærlingsjagerfly jakter på lys på D.C.-himmelen."


- The Washington Post: "Flammende objekt flyr raskere enn jetfly over hovedstaden".


  1. -The Evening Star: "Eksperter fremskynder studier da objekter på himlene er rapportert igjen. Air Force (Luftvernets) eksperter fortsetter sin utforskning." Så noe stort åpenbart skjedde og de har aldri forklart det. Det ble stille oversett og tildekket av regjeringen, selv om de hadde en pressekonferanse der de prøvde å bortforklare lysene over Washington.


Disse UFOene som var tallerkenlignende fartøyer som reiste med en hastighet på 7000 miles i timen, forsøkte de å bortforklare dem som værfenomener. Det eneste problemet jeg vet om i så måte er at det finnes ingen skyer jeg kjenner til som kan reise 7000 US-miles i timen! Likevel rapporterte folk som var i kontrollrommet, at de signalene som ble sent tilbake av radarutstyret virkelig ikke kunne skyldes omstilling i været, skystormer eller lignende.


I 1961, kom et institutt med en rapport om en studie som ble bestilt av Nasa etpar år i forveien. Instituttet ble spurte om de kunne undersøke hvordan oppdagelse av utenomjordiske vesener, intelligent E.T. livsform i universet, ville virke på befolkningen. Og instituttet så på hvordan Amerika var sammensatt på den tiden og kom tilbake med sin anbefaling i 1961 som påsto at hvis Nasa oppdaget bevis for høyt utviklet utenomjordisk livsform noe sted, burde de ikke slippe ut informasjon, fordi de sa at det ville forårsake samfunnets sammenbrudd. Folk ville gå fra sans og samlig, er i bunn og grunn det de sa.


Jeg gir bare høydepunktene av noen av de aktuelle tilfellene. Et av de beste, kanskje det beste, dokumenterte tilfelle i historien, begynte i Mexico City 11 juli, 1991. Dette var en dag med total solformørkelse over det sentrale Mexico. På den dagen videofilmet og/eller fotograferte 17 forskjellige individer uavhengig av hverandre i flere forskjellige byer UFOer nedenfor den formørkede solen.


De fleste av dem forsto ikke at de så det før de spilte videotapene tilbake. Tapene har blitt vidt kringkastet i Mexicos media, i det mexikanske motstykket til ‘60 Minutes’, kalt ‘60 Minutos’. De gjorde historier om denne hendelsen og har fortsatt å gjøre noen historier. Hymie Messant som var produsent og regissør, en av folka bak ‘60 Minutos’ har gjort et antall historier om UFOer over Mexico City.


Den virkelig store hendelsen i Mexico City skjedde 1. januar, 1993, første nyttårsdag på høylys formiddag. Omtrent kl. 2.51 om ettermiddagen til kl. 6.00 på kvelden, ble en serie av 3-4 sølvfargede UFOer fotografert og videotapet, over Mexici City-himmelen. Jeg tror Mexico City er den største byen i verden, befolkningsmessig.


Midt på lyse dagen flyter og danser tallerkener mens de gjør luftakrobatikk over byen. Fjernsynsstasjoner avbrøt sine oppsatte programmer for å vise hendelsen. Folk stanset bilene sine i hovedgaten av Mexico City og sto og stirret på objektene.


Avisene rapporterte neste dag overskrifter med fotografier av folk som står i gatene og kikker på UFOene, politifolk, militært personell, som stanser og går ut av bilene, og står der og stirrer på sølvtallerknene som svevet over den sentrale delen av Mexico City 1. januar, 1993. Og likevel, hørte vi noe om det her i landet (USA)? Nei, ikke en ting! Fullstendig stillhet.


Det ble dekket av radiostasjoner og fjernsynsstasjoner i dagevis. Det var byens store samtaletema. Faktisk hevder folk at UFO-obsesrvasjoner har blitt så vanlige i Mexico at folk bare gjesper... og sier - "Å, der er det en UFO, send over burritoen, kjære".... Dere skjønner? Folk er ikke imponert lenger. "Kjære, så du det utenomjordiske stråleskipet som svevde over bakgården?" ... "Jada, det gjorde jeg, - og hva så?"....


Så UFOer har blitt utrolig fremtredende i himlene over Mexico City, innspilt på video av dusinvis av mennesker den dagen, av TV-stasjoner som sågar avbrøt dagsprogrammet den dagen. Hendelsen varte omtrent 4-5 timer. Likevel ble det ikke rapportert i De Forente Stater.


La oss gå over til astronauters vitneutsagn. Det viser seg at der er 13 astronauter, minst, som har offentlig uttalt eller skrevet at de tror og/eller har sett UFOer. En av dem, Apollo 14 astronaut Ed Mitchell, ble i april 1996 intervjuet på Dateline NBC. Han uttalte at han trodde på UFOer og at den amerikanske regjering dekket over Roswell-hendelsen.


I intervjuet sa han: "Jeg har ingen førstehånds erfaringer, men jeg har hatt muligheten til å møte mennesker fra tre land som i embeds medfør påstår å ha hatt førstehånds kontaktopplevelser... med utenomjordiske vesener... Jeg er overbevist om at der er liv gjennom hele universet. Det er bare et spørsmål om hvor utviklet..."


Gordon Cooper, også en meget kjent astronaut møtte embedsmenn i FN i 1978 i en underkommité for å diskutere sitt møte med UFOer. Han skrev i et brev til De Forente Nasjoner der han uttalte at han trodde at UFOer var virkelige og han oppmuntret dem til å bemidle forskning i dette emnet som han følte var potensielt en trussel mot landet.


Brian O'Leary som var en av astronautene som ble planlagt å være med i en Mars-ekspedisjon, som til slutt ble avblåst, også han har skrevet omfattende om sin tro på UFOer. Og John Blaha også.


John Blaha, som var kommandør for rompendlingen Discovery den 24. mars, 1989, ble faktisk plukket opp på en hemmelig radiokanal. Han uttalte etter å ha sett noe: "Houston, dette er Discovery. Vi har fremdeles det utenomjordiske romskipet under oppsyn." Nasa sa selvfølgelig da dette kom ut han ikke snakket om en UFO, han snakket om en russisk romstasjon eller noe lignende. Men de kaller ikke den russiske romstasjonene et "utenomjordisk" fartøy eller romskip. Så de benektet at han snakket om en UFO.


Men mange Nasa-astronauter har virkelig sett UFOer. I juni 1996 annonserte den japanske regjering at de ville bemidle et UFO museum med det de sa var gjenstander fra UFOer! Og selvsagt, 6. august, 1996, annonserte Nasa at der finnes bevis for mikroskopisk utenomjordisk liv på planeten Mars, som de påsto ble funnet på en meteoritt.


Det siste året har det vært mye aktivitet som har skjedd med hensyn til den meteoritthistorien. Mange steder, California Universitetet, San Diego, Hawaii Universitetet og andre, har faktisk uttalt at bevisene de fant er betydningsløse og ikke indikerer bevis for liv. Det var sannsynligvis bare forurensning. Debatten fortsetter likevel i dag.


Det var selvsagt store nyheter i avisene. Mange mennesker uttalte at det var den største oppdagelse i det 20. århundre, kanskje i historien. Andre uttalte at oppdagelsen av utenomjordisk liv på planeten Mars var en enorm trussel mot vårt kristne verdensbilde. Og jeg hørte folk uttale ting som - "hvis liv er oppdaget andre steder vil det utgjøre en enorm utfordring for den kristne tro".


La oss snakke om noen av de senere fremstående observasjonene. En av de nylige observasjoner begynte i Israel, i september 1996. Ved 14-tiden tirsdag den 17. sept. ble det full trafikkstans på hovedveien i Ramat Aviv, en del av Tel Aviv, da bilistene gikk ut av bilene sine for å se en UFO sveve nær Tel Aviv. Fotografier ble tatt, folk ble intervjuet, og fler og fler hendelser inntraff i de påfølgende ukene med hensyn til UFO observasjonene. Fremdeles i dag, hvis du følger med på disse nyhetene kan du fremdeles få episodiske observasjoner. En av observasjonene over Israel, var i den sørlige del av Israel nær den Egyptiske grense, ble bevitnet av angivelig 5000 mennesker en kveld.


Den israelske journalisten Iris Almagor, som skriver for "European Periodical UFO Reality" (Europeisk periodisk UFO virkelighet), skrev i mars 1997 en artikkel om dette, der hun uttalte: "En bølge av enestående tilsynekomster av UFOer på himmelen over Israel har oppvekket UFO-entusiaster og mange tusen av andre folk som har vært vitne til uforglemmelige observasjoner. Den oppsamlede hop av rapporter i de seneste ukene etterlater intet rom for tvil i sinnet til mange om at UFOer har invadert planeten jorden!" Media i Israel kaller Israel-hendelsen "Den Store Invasjonen".


Den 23. november, 1996, rapporterte CNN og Reuters, og mange andre nyhetsbyråer om en stor "sigarformet" UFO som ble sendt på TV i 10 minutter i Korea. Hendelsen ble omfattende dekket i den internasjonale og sågar i den Amerikanske presse, hvilket var en stor overraskelse for folk flest.


I desember 1996 rapporterte forskere fra Creighton Universitet om et objekt som de filmet flyvende i 1/100 av lysets hastighet i en høyde på 80 km. 1/100 av lysets hastighet, det er 1.860 US-miles per sekund! Det ble filmet og dette objektet gjorde en 90 graders vending, hvilket fikk dem til å si at "objektet måtte være uten masse." Fordi ingenting, hvis det var et fysisk objekt, kunne gjøre en slik manøver. Det ble rapportert i nyhetene, igjen på CNN og mange av de Amerikanske nyhetsmediene.


Og nylig, den 13. mars 1997, hadde vi selvsagt Phoenix-observasjonen. I følge to vitner i Phoenix en farkost beskrevet som en trekantvinklet UFO med 17 lys langs hovedkantene. Den ble sett over den sentrale delen av Arizona og reiste sakte gjennom staten. Noen beskrev den som omtrent en US-mile bred, mellom 3 fotballbaner og opp til en US-mile vid. Noen sa at det så ut som et fast objekt, andre sa at de trodde at de kunne se delvis igjennom objektet.


Det ble rapportert temmelig omfattende i media i Phoenix, men det var ikke før 18. og 19. juni, 1997, at Richard Price, en skribent for USA Today, skrev en artikkel som var på forsiden av USA Today om denne begivenheten. Og han sa: "Noe skjedde på himmelen over Arizona natten 13. mars, 1997. Ingen er sikker på hva det var, men tusener så det, dusinvis videofilmet det og folk over hele staten er fremdeles jaget av det... Vitner generelt er enige i tre ting...


For det første; - det var enormt. Den mest holdbare vurdering beskriver det som tre fotballbaner langt. Data-analyser av videoinnspillingene legger den ved 6000 feet, eller mer enn en US-mile. For det andre, den var lydløs. For det tredje, den beveget seg sakte over Phoenix, seilte i 30 US-miles i timen. Mange ganger svevde den på en plass på himmelen."


I følge lokale vitner, og i følge artikkelen selv ble 3 F16-fly gravd fram fra den nærmeste Luftvernbasen for å gå etter UFOen. Men når F16-flyene nærmet seg, forsvant den umiddelbart oppover, mens det gjorde en manøver som ikke noe fysisk farkost kunne gjort.


Den 19. juni, 1997, ble vitner intervjuet på CBS morgennyheter. En herre beskrev dette fartøyet, han sa: "Jeg var skeptisk før jeg så dette". Etterpå sa han at han trodde at det var et "utenomjordisk besøksskip som var interdimensjonalt!" Han sa, basert på oppførselen til denne Phoenix-hendelsen, at han trodde at det var en form for farkost fra hinsides vårt tid/rom-domene, en interdimensjonal eller i virkeligheten et overnaturlig vesen.Kilde:

http://socioecohistory.wordpress.com/2009/08/25/dr-mark-eastman-ancient-ufo-history-and-the-modern-phenomenon/

Mark Eastman - Alien Encounters 3 - YouTube

Dette er andre del i en tre-delt forelesning av Dr. Mark Eastman ved "Alien Encounters Conference" i Roswell, USA. (Konferanse om kontakt med utenomjordiske vesener)