HebraiskTro.no


OLDTIDS UFO-HISTORIE OG DET MODERNE FENOMEN

Del 3: Fysiske bevis og indikasjoner


Av Dr. Mark Eastman, transkribert og oversatt av Kris Guleng

Vi har sett UFOens historie, noen av de senere og noen av de eldgamle beskrivelser av UFOer. La oss nå snakke om de fysiske bevisene. Dette har blitt studert omfattende av mange forskere. I.D.E. Thomas, igjen en kristen, skriver i sin bok "The Omega Conspiracy" (Omegakonspirasjonen) på side 201 og oppsummerer med dette:


"Disse romfartøyene har blitt sporet på radar, skutt på av jagerfly, fotografert hundre ganger, og har etterlatt udiskutabelt bevis for deres landing på bakken. Totalt sett, 15 millioner amerikanere, inklusiv en tidligere amerikansk president, påstår at de har sett dem. Bevisene er slik at Marcia Seligson kunne skrive i The New West Magazine at det er en oppsamling av materiale som veier nok til å begrave den tøffeste skeptiker."


Dr. J. Allen Hynek, styreformann i departementet for astronomi ved North Western University: "Da jeg først ble involvert i dette feltet, var jeg delvis skeptisk mot mennesker som sa de hadde sett UFOer ved flere anledninger og totalt vantro overfor de som påsto de hadde blitt tatt ombord i en. Men jeg har måttet forandre mening." ("The UFO Experience - A Scientific Inquiry", 1972).


"Det er ikke lenger mulig å feie bort hele dette emnet. Det minner meg om den tiden da Galileo prøvde å få folk til å se at solen hadde flekker. De ville si at solen er et symbol på Gud, og Gud er perfekt; derfor er solen perfekt; derfor kan den ikke ha flekker; derfor er det ikke noe poeng i å sjekke det." (Dr. J. Allen Hynek, Newsweek Magazine, 11. nov, 1977)


Dette er den måten mange mennesker er på. Faktisk er det mange kristne som ikke ønsker å håndtere dette emnet, fordi det er et plagsomt tema. De vil heller foretrekke å bruke strutseteknikken, grave et hull, stikke hodet ned, legge på jord igjen og håpe at det vil forsvinne og at de ikke vil forstyrre oss. 


Men mange mennesker som har studert det, - jeg snakker ikke om merkelige, sprø folk som løper rundt med "Spok-ører" eller gjør en "Klingonsk" håndhilsen og sier "Måtte kraften være med deg", - jeg snakker om vitenskapsfolk! Meget velutdannede forskere har studert dette omfattende og har faktisk konkludert med at UFOer er i sannhet et virkelig fenomen.


I løpet av 40- og 50-årene trodde de fleste mennesker at UFOer var bare "mutter & skruer"-farkoster fra en annen planet, et annet stjernesystem. Det var den holdningen som vedvarte. Men i de siste par årtier har forskere tatt et virkelig seriøst blikk på UFO-fenomenet og har kommet til heller forbløffende konklusjoner. De har lagt merte til at UFOer oppfører seg på måter som ikke kan forklares hvis disse var fysiske skip.


UFOer legger for dagen overnaturlig fysikk, som f.eks.:


- Materialiserer seg (går fra å være usynlig til å bli synlig) og dematerialiserer seg (går fra å være synlig til å bli usynlig) foran folks øyne. De er der og så er de borte! Det handler ikke om å fly bort, det handler om å bli usynlig, gå i oppløsning, direkte foran mennesker.


- De har blitt registrert å skifte form, å "morfe", direkte foran vitner.


- Mange forflytter seg i en hastighet på 20.000 US-miles i timen eller raskere. Et romskip når det lander, kommer inn ved rundt 17 US-miles i timen, og det begynner å brenne. Det er derfor de må sette teglstein på bunnen fordi friksjonen blir så intens at det forårsaker fysiske objekter å brenne opp. Og selv om UFOer er i stand til å reise ved utrolig fart, i henhold til registrering på radar og andre metoder, og brenner de likevel ikke opp! Det antyder for mange at de ikke er fysiske objekter.


Mange har også blitt sett å utføre rettvinklede vendinger ved hastiget opp til 15.000 US-miles i timen. La oss si at du og jeg i ettermiddag setter oss i en bil, og kommer opp i 15.000 miles i timen, og så bestemmer du deg for å gjøre en 90 graders rettvinklet vending... Du og jeg ville bli subatomiske partikler. Du ville ikke være i stand til å gjenkjenne, ikke engang tannregistrering ville hjelpe. Og likevel har UFO blitt sett å gjøre en reise i disse typer fart og samtidig gjøre rettvinklede vendinger.


- De forårsaker heller ikke en viss eksplosjonsaktig lyd når flyets fart er raskere enn lydens fart. Det ville man forvente for et fysisk objekt.


- Og de gjør også en ufattelig rask, plutselig oppstart og stopping, også umulig for fysiske objekter. Hvis du og jeg skulle reise i 65 US-miles i timen, og vi gjorde en stopp fra 65 til 0 fot, ville vi være døde. Jeg mener vi ville være gjenkjennelige, tannregisteret kunne være et hjelpemiddel, men vi ville være døde. Likevel gjør UFOer disse ekstremt raske starter og stopper helt umulig for fysiske objekter.


- UFOer har blitt sett å smelte sammen eller å dele seg i flere enn ett objekt. Oppbrytning til flere UFOer, har blitt sett, eller mange UFOer som smelter sammen til ett enkelt objekt. Denne adferden har plaget mange forskere, og de har kommentert det utfyllende i løpet av de siste 20 årene.


"Bevis som er igjen på landingsplasser etterlater lite rom for at UFOer er tunge, tykke objekter når de blir adressert. Likevel, under flyvning krever deres spektakulære avganger, plutselige stopp, og rettvinklede vendinger i høy hastighet, at de er praktisk talt masseløse." (Fysiker James Campbell, SCP Journal 1977 s. 14)


John Keel, en annen herre som har forsket på UFOer i omtrent 4 årtier, har sagt dette: "Det statistiske som jeg har trukket ut indikerer at flygende tallerkener ikke er stabile maskiner som krever drivstoff, vedlikehold, eller logistisk støtte. De er, i all sannsynlighet, forvandling av form og energi og eksisterer ikke på samme måte som denne boken eksisterer. De er ikke permanente konstruksjoner av materie." (John Keel, "Operation Trojan Horse", 1973, s. 182)


Jacques Vallée skrev dette, like etter at han listet opp i sin bok et antall observasjoner, om UFOenes uvanlige fysikk: "Betrakt hva disse observasjonene har til felles. I hvert tilfelle forsvant ikke det såkalte romskipet ved å bevege seg avgårde, selv ikke ved høy hastighet. Det ble bare borte på stedet, eller det svant sakte bort, og noen ganger etterlot seg en hvitaktig sky... Noen ganger også fremskaffet lyden av en eksplosjon. I andre tilfeller, har UFOer blitt rapportert å komme ned på bakken. Jeg trenger neppe påpeke at denne adferden er motstridende i forhold til hva fysiske objekter gjør og helt umulig å etterligne med vår nåværende romskip-teknologi." (Jacques Vallée, "Dimensions", 1988, s. 231-232)


Jacques Le Maitre snakket også om den uvanlige fysikken hos UFOer: "Vi kan konsekvent konkludere med at det er umulig å tolke UFO-fenomenet i betydningen materielle romskip slik vi oppfatter det siste, dvs. på en slik måte at de består av et produsert, selv-propellerende maskineri som beholder sin materielle natur og sin mekaniske struktur for å reise fra ett solsystem til et annen ved å reise gjennom avstanden som deler disse systemene i et Einsteinsk Continuum." (Fysiker Jacques Le Maitre, "Flying Saucer Review, vol. 15, s. 23) Han mener rommet. Med andre ord; disse er ikke fysiske skip som kommer hit fra en annen planet et eller annet sted. De oppfører seg som et overnaturlig interdimensjonalt fenomen.


J. Allen Hynek sa dette da han snakket om UFOenes overnaturlige fysikk:

"... En annen spesialitet er den påståtte evne til visse UFOer til å gå i oppløsning, dematerialisere seg... Der er ganske mange rapporterte tilfeller der to tydelig forskjellige UFOer svever på en klar himmel, løper sammen og etterhvert smelter sammen, til ett objekt..." (J. Allen Hynek, UFO Reports, aug. 1976) Hynek, igjen, var en skeptiker, han trodde ikke på UFOer. Han trodde det befant seg i hodet til en skrullete utgruppe da han begynte å studere disse fenomenene.


Jacques Vallée oppsummerer det og stiller dette spørsmålet:

"Hvis det ikke er romskip, hva annet kan UFOer være? Hva slags rammeverk for forskning kan gjøre rede for de fysiske virkemekanismene, for samfunnspåvirkningen og for tilstedeværelsen av de som er ombord, og for de tilsynelatende absurde, drømmeaktige elementene i deres oppførsel?


... Hvordan kan vi forklare at fenomenet gjør seg selv synlig overfor landlig befolkning, men unngår direkte kontakt, velger i stedet å levere sitt budskap i bisarre bortførelser i høyst merkelig begivenheter?


... Den teori som foreslår seg selv, når vi analyserer og gjenanalyserer de kreftene som utspiller seg, går hinsides det begrep at disse ganske enkelt er teknologiske farkoster produsert av en fremskreden rase på en annen planet. I stedet tror jeg at UFO-fenomenet representerer bevis for andre dimensjoner hinsides tid og rom....


... UFOene kommer muligens ikke fra det ordinære rommet, men fra et multivers (flerfoldig univers) som er rundt oss på alle kanter, og som vi strinakket har nektet å overveie den forstyrrende realiteten av, til tross for bevisene tilgjengelig for oss i århundrer."


... En slik teori er påkrevet for å kunne forklare både de moderne tilfellene og "Magonias historie". Han sier: "Bortførelsene og den fysiske komponent medfører at jeg tror der er et system rundt oss som går hinsides tid og hinsides rom. Andre forskere har kommet til den samme konklusjonen." (Jacques Vallée, "Dimensions", 1988, s. 252-253)


Nå har Vallée ikke blitt godt mottatt av mange vitenskapsfolk. Fordi Vallée, og menn som ham som har kommet til denne konklusjonen, åpner opp den svært forstyrrende mulighet at UFOer og deres beboere ikke kommer fra en annen planet, men fra en annen dimensjon. Og den muligheten åpner opp for muligheten om at vi har å gjøre med en åndelig, muligvis demonisk verden, i motsetning til enkle utenomjordiske fra en annen planet.


Gordon Creighton, direktør for "The Flying Saucer Review Publication (Britisk magasin om "Flyvende tallerkener"), skrev en stillingstagende uttalelse som sa dette: "Der synes å være ingen bevis hittil på at noen av disse farkostene eller vesener har opprinnelse fra det ytre rom. Hele fenomenet involverer en haug av kjennnetegn som står i konflikt til moderne vitenskap, og mange forskere tror nå at mer enn en form for vesen kan være innblandet, noen av dem opprinnelig fra det ytre rom og noen av dem fra en 'interdimensjonell' natur, og derved muligvis fra noen ukjente aspekter av vår egen verden." (Gordon Creighton, FSR offentlig uttalelse om ståsted, 1996)


Med andre ord, de kan være blant oss, men vi kan ikke være i stand til å oppfatte dem fordi de er i en annen dimensjon, hvilket er presis tilfelle med det vi vet om engler og demoners natur osv.


Og Jacques Vallée spør til slutt: "Jeg lurer på hvorfor det er slik at 'beboerne' av UFOene oppfører seg så mye likt borgere av eventyr og alver og eldgammel folklore? Hvorfor er det bildet vi kan forme av deres verden så mye nærmere det middelalderske Magonia-konseptet, det magiske landet over skyene, enn til en beskrivelse av et utenomjordisk planetarisk miljø?" (Jacques Vallée, "Messengers of Deception", s. 8)


UFOer utgjør en enorm religiøs form i dag. Vi har mange mennesker i dag her i Roswell som håper på at ET vil ta kontakt og er klare til å tilbe ET. Vi så i filmen "Independance Day" mennesker som sto på toppen av en bygning i L.A.: "Ta meg, strål meg opp"...


Den 6. januar 1997, annonserte en israelsk fysiker til sine etterfølgere at UFOer og utenomjordiske kom til å ta kontakt med folk i Israel, jeg tror i nærheten av Haifa eller Tel Aviv, og hun oppmuntret sine etterfølgere til å komme ut om natten. De kom ut, tusener av mennesker, det ble rapportert i nyhetene, sto og ventet hele natten for at ET skulle komme ned. De hadde plakater på hebraisk som sa: "Ta meg hjem, strål meg opp"... Og de sto der ute hele natten mens de ventet på å ta imot disse vesenene.


De kom aldri. Et fly fløy over på et tidspunkt. Da de så lysene, ble folk helt ivrig og sprø, og da de skjønte at det bare var et fly, begynte de å gråte. Men poenget er at mennesker er villig til, og gleder seg til, å møte disse ET-vesener. De er sett på som våre frelsere. De har løst, de har overkommet den type problemer som menneskene står overfor, og hvis vi bare kunne få deres kunnskap, kan de frelse oss fra våre forlegne tilstander.


Og Jacques Vallée har sannelig stilt spørsmålet:

"Hvorfor er det slik at UFOer har blitt en ny religiøs form?"Kilde:

http://socioecohistory.wordpress.com/2009/08/25/dr-mark-eastman-ancient-ufo-history-and-the-modern-phenomenon/

Mark Eastman - Alien Encounters 3 - YouTube

Dette er tredje del i en tre-delt forelesning av Dr. Mark Eastman ved "Alien Encounters Conference" i Roswell, USA. (Konferanse om kontakt med utenomjordiske vesener)