HebraiskTro.no


ER TERROR MOT ISRAEL MER RETTFERDIG

ENN TERROR MOT NORGE?


Av Professor Alan Derschowitz, til norsk ved Per Antonsen,

Senter Mot Antisemittisme, 1.8.2011.

Terroren mot Norge, på den annen side, var basert på ‘en ideologi som sa at Norge, og især Arbeiderpartiet, svikter norsk kultur.’ Det er vanskelig å forestille seg at han ville fremsette en så provoserende påstand uten uttrykkelig godkjenning fra den norske regjering.

 

Jeg kan ikke huske mange andre eksempler på så mye sludder pakket inn i et så kort intervju.  For det første begynte terroren mot Israel lenge før der var noen ‘okkupasjon’. Det første større terroristangrep mot jøder som lenge hadde levd i Jerusalem og Hebron, begynte i 1929 da lederen for det palestinske folket, stormuftien av Jerusalem, beordret et religiøst motivert terroristangrep som drepte hundrevis av religiøse jøder – mange av dem gamle og noen ganske unge. Terror mot jøder fortsatte gjennom 1930-årene. Straks Israel var etablert som stat, men lenge før Vestbredden ble erobret, ble terror den fremste metoden for å angripe Israel over den jordanske, egyptiske og libanesiske grensen. Dersom okkupasjon er årsaken til terroren mot Israel, hva var da årsaken til all den terror som gikk forut for enhver okkupasjon?

 

Jeg ble ikke overrasket over å høre slikt ahistorisk trangsyn fra en norsk ambassadør. Norge er det mest antisemittiske og anti-israelske landet i Europa i dag. Jeg vet dette fordi jeg personlig opplevde begge deler under et nylig besøk og rundreise til universiteter. Ikke noe universitet ville invitere meg for å forelese med mindre jeg lovet ikke å diskutere Israel. Norge forbyr jødisk rituell slaktemetode, men tillater islamsk ritualslakt. Landets politiske og akademiske ledere kommer åpent med utsagn som krysser grensen fra antisionisme til antisemittisme, slik som da en tidligere norsk statsminister kritiserte Barak Obama for å ha ansatt en jøde som sin stabssjef. Ingen annen europeisk leder ville ha kunnet komme med et slikt utsagn og slippe unna med det. I Norge ble dette trangsynte utsagnet tatt vel imot, i likhet med tilsvarende utsagn fra en ledende akademiker.

 

Akkurat den sommerleiren som ble angrepet av en ensom terrorist var engasjert i en orgie av anti-israelsk hat dagen før skytingen. Men jeg kunne likevel ikke hevde at Norges antisemittisme ‘forårsaket’ den horrible terrorhandlingen mot norske ungdommer.

 

Årsakene til terrorisme har mange sider, men på bunnen har de en felles årsak, nemlig en tro på at vold er et passende svar på politikk som terroristen ikke er enig i. Den andre vanlige årsaken er at terrorisme ofte er blitt belønnet. Norge har, for eksempel, gjentagne ganger belønnet palestinsk terror mot Israel, mens man har straffet Israel for sine forsøk på å beskytte sine sivile. Mens man hevder å fordømme alle terrorhandlinger, har den norske regjering søkt å rettferdiggjøre palestinsk terrorisme for å ha en legitim årsak. Dette er klart en invitasjon til fortsatt terrorisme.

 

Det er viktig at verden aldri belønner terrorisme ved å støtte politikken til dem som bruker terror som alternativ til fornuftig debatt, diplomatisk løsning eller politisk kompromiss.

 

Jeg kjenner intet fornuftig menneske som har søkt å rettferdiggjøre terrorangrepene mot Norge. Der er likevel mange nordmenn som ikke bare rettferdiggjør terrorangrep mot Israel, men som også lovpriser dem, støtter dem, hjelper med å finansiere dem og legitimerer dem.

 

Verden må stå sammen om å fordømme og straffe alle terroristangrep mot uskyldige sivile, uansett motiv eller påstått årsak til terrorismen. Norge har som nasjon mislykkes i dette. Norge vil ha oss alle til å fordømme terroristangrep på sine sivile, noe vi alle bør gjøre, men Norge nekter å etterleve den samme regel.

 

Det kommer aldri noe godt ut av terrorisme, så ikke forvent at nordmennene kommer til å lære noen lekse fra angrepet på seg selv.  Som ambassadøren gjorde det klart i sitt uopplyste intervju: “De av oss som tror dette [at okkupasjonen er årsak til terror mot Israel] vil ikke endre oppfatning på grunn av angrepet i Oslo.”  De vil, med andre ord, fastholde sin trangsynte oppfatning om at Israel er årsaken til terroren som rettes mot landet, og at dersom Israel bare ville gjøre slutt på okkupasjonen (som landet tilbød seg å gjøre i 2000-2001 og igjen i 2007), så vil terroren ta slutt.  Selv Hamas, som Norge støtter på mange måter, har gjort det klart at de ikke vil avslutte sin terror så lenge Israel fortsetter å eksistere.  Hamas tror at Israels bare eksistens er årsaken til terroren mot landet.  Dette låter som utbruddene til den mannen som gjennomførte terror mot Norge.

 

Tiden er forlengst moden for nordmennene til å foreta en dyp selvransakelse omkring sin egen snuskete historie om medvirkning til alle former for trangsyn, fra antisemittiske nazister til antisemittisk Hamas. 


Der synes å være en rød tråd.Kilde:

Senter mot antisemittisme

I et intervju [i den israelske avisen Maariv] antydet Norges ambassadør til Israel for kort tid siden at terror mot Israel fra Hamas er mer rettferdig enn det nylige terrorangrepet mot Norge. Hans resonnement er at ‘vi nordmenn anser okkupasjonen for å være årsaken til terror mot Israel.’ Terror mot Israel er, med andre ord, Israels feil.