HebraiskTro.no


MESFO - MESSIANSK FORENING NORGE


Av Kris Guleng og Åsmund Knutson AuklandFORMÅL


 1. 1.Være en samlende interesse-organisasjon for alle messiansk troende i Norge.

 2. 2.Bidra til å utbedre kontaktnettet mellom isolerte individer og husgrupper i landet.

 3. 3.Fremme en sann og positiv forståelse av den messianske tro, de hebraiske røtter.

 4. 4.Bygge broer til kristne og jøder i gjensidig respekt.MEDLEMSKRITERIER


 1. 1.Samtykke til trospunkter og medlemskriterier.

 2. 2.Forplikte seg til godt samarbeid, ikke religiøse krangler og kjepphester, respektere at vi er enige om at vi er uenige i enkelte saker. Ikke fordømme eller øve press på andre basert på religiøst fundament.

 3. 3.Ikke motarbeide eller skade foreningen.

 4. 4.Skille mellom hva foreningen står for og hva man selv står for, ikke representere foreningen med eget private syn.

 5. 5.Fullt likeverd mellom kvinner og menn, lik talerett og rett til verv.SEKRETARIATET


Foreningens grunnleggelse foregår i et sekretariat på fem personer, her i alfabetisk rekkefølge:

Aukland, Åsmund Knutson

Devay-Foris, Robert Daniel

Goldman, Ann Debora

Guleng, Kris

Tørklep, Rut HelenTROSPUNKTER


 1. 1.Vi tror at det er én Gud: «Hør, Israel: יהוה JHVH Eloheinu, JHVH er én.»

 2. 2.Vi tror at Bibelen er JHVHs Ord, og består av både det gamle og det nye testamentet.

 3. 3.Vi tror at JHVH åpenbarte sin kjærlighet og frelse gjennom Jeshua (Jesus).

 4. 4.Vi tror at Jeshua (Jesus) er Israels Messias, som var lovet for Israel og for hele verden.

 5. 5.Vi tror at de 10 bud i 2Mos. 20 og forordningene for kosthold i 3Mos. 11 og for sabbaten og høytidene i 3Mos. 23, er gitt av JHVH og at vi skal holde dem også i vår tid.

 6. 6.Vi tror på gjenreisningen av landet Israel og på samlingen av de tolv stammene i Israel til deres fedrearv der Messias Jeshua skal herske over alle nasjoner.

 7. 7.Vi tror at kirken ikke har erstattet Israel, men at både jøder og hedningefolkene sammen har del i JHVHs store plan og formål.HØYTIDENE


Vi feirer JHVHs høytider.

Det er 7 store høytider og 2 mindre høytider, samt hviledagen ukentlig shabbat.


Vårhalvåret:

Pesach

De Usyrede brøds høytid

Førstegrøden

ShavuotHøsthalvåret:

Shofarblåsingens høytid

Den Store Forsoningsdagen

Løvhyttefesten

De mindre høytider:

Purim

Hannukkah


Ukentlig høytid:

Shabbat