HebraiskTro.no


ALT ER DØDELIG, UNNTATT JØDEN


Av Mark Twain 1899, oversatt av Kris Guleng


Hans bidrag til verdens liste over store navn i litteraturen, vitenskapen, kunsten, musikken, finansverdenen, medisinen, og uforklarlige lærekapasitet, er også langt ute av proporsjoner i forhold til hans tallmessige svakhet. Han har utført en forbløffende kamp i denne verden, i alle tidsaldre; og har gjort det med sine hender bundet bak ryggen.


Han kunne vært forfengelig på egne vegne, og bli unnskyldt for det. Den egyptiske, den babylonske og den persiske rose, fylte planeten med helhetlig og enorm storhet, bare for å falme til drømmestoff og siden forsvant. Det greske og det romerske fulgte; og gjorde stort nummer av seg, og det er borte. Andre folk har dukket opp og holdt sin fakkel høyt en tid, men den brant ut, og solen har gått ned for dem eller har blitt helt borte.


Jøden så dem alle, beseiret dem alle, og er nå det som han alltid var, viser ingen dekadanse, intet aldersforfall, ingen svakhet fra sin side, ingen nedgang i energinivå, ingen tilsløring av hans våkne og pågående sinn.


Alt er dødelig, unntatt jøden; alle andre krefter forsvinner, men han består. Hva er hemmelighetene bak hans udødelighet?Kilde:

Mark Twain: All Things Are Mortal But The Jew | United with Israel

”Angående jødene”, Harper’s Magazine, 1899.

Se Mark Twains komplette essays, Doubleday s. 249, fra 1963.

Hvis statistikken er korrekt, så utgjør jødene kun en prosent av den menneskelige rase. Det anslår en vag tåkedott av stjernestøv fortapt i melkeveiens flammehav. Egentlig skulle jøden knapt vært hørt om, men han er hørt om, har alltid blitt hørt om.


Han er like prominent på planeten som en hvilken som helst annen folkegruppe, og hans betydning for handelslivet er langt hinsides proporsjoner målt opp imot hans størrelse.