HebraiskTro.no


HVORFOR VIL IKKE JØDER UTTALE NAVNET JHVH?


Av Åsmund Knutson Aukland

 


I de ti bud sier JHVH at vi ikke skal misbruke navnet JHVH men bruke det. For at vi skulle kunne misbruke navnet JHVH må vi nødvendigvis kunne uttale det. Abraham uttalte det. 1 Mos 3:15. Folk påkalte navnet JHVH før syndfloden. 1 Mos 4:26. Adam og Eva kjente navnet JHVH og holdt Sabbaten sammen med JHVH. 1 Mos 2:3-4.


Vi må aldri glemme navnet JHVH. Men noen tenker på å få oss til å glemme det. Jer 23:27. "Hver den som påkaller JHVHs navn skal bli frelst." Joel 3:5. Dette sies om endetiden, da hedningene samler seg mot JHVHs folk.


Da Juda stamme var i fangenskap i Babylon fikk de med seg endel vrangforestillinger derfra, og et annet alfabet enn forfedrene deres hadde. En av vrangforestillingene var at en ikke må uttale navnet JHVH. Det er en magisk hedensk ide at en ikke må uttale hellige navn. Og at gudene eller åndsmaktene kan bli vrede hvis en uttaler navnene deres. Derfor unngår de det og kaller Dem med dekknavn. 


En annen motivasjon for ikke å uttale navnet JHVH var at en ikke ønsket at andre enn de troende skulle kjenne navnet, fordi de kunne misbruke det. Og en tredje motivasjon var at de ikke ønsket å skille seg unødig ut fra sine omgivelser blant hedningene for på den måten å bli utsatt for mobbing og forfølgelse. 


Dette er høyst begripelig. Bare prøv å bruke navnet offentlig, så vil du snart oppdage at du blir upopulær. Også jeg unngår å bruke navnet JHVH hvis jeg er klar over at det vil støte noen eller bli gjenstand for ubehageligheter. Blant ortodokse jøder bruker jeg det ikke, for jeg vet at de ikke liker det, og derved ødelegger jeg den gode kontakten jeg gjerne vil ha med dem.


Overalt hører vi at det hebraiske alfabetet består av 22 konsonanter. Det er liksom opplest og vedtatt. Men de 22 bokstavene de nå har har samme navn som de 22 bokstavene de hadde før bortførelsen til Babylon. Det gamle alfabetet var det Paleo-Hebraiske eller Fønikiske alfabetet. Dette ble senere overtatt og litt endret av grekerne og romerne, i deres store bokstaver, og det er altså opphavet til våre store bokstaver. 


De fire bokstavene JHVH eller YHWH er ikke fire konsonanter, men fire vokaler.


Yod er I.

He er E men kan også uttales A.

Wav er U som uttales slik engelsk uttaler W og viuttaler O, sånn omtrent.


Derved er navnet IAUE eller IEUE.

JHVH sier i Bibelen at vi skal bruke hans navn og intet annet enn det. "Dette er mitt navn navn til evig tid, og så skal dere kalle meg fra slekt til slekt!" 2Mos 3:15-16.


For å kunne gjøre det må vi kunne uttale det, og derfor vet vi at vi både kan uttale det og at JHVH har gitt som et evig bud at vi skal uttale det. 2Mos 20:7