HebraiskTro.no


ISRAELS MEST KJENTE RABBINERE OM VÅR TID


Av Roy Otto DyrliRabbi Moshe Sternbuch, visepresident i den rabbinske domstolen og leder for Edah HaChareidis i Jerusalem, kom på et sjeldent besøk til Rabbi Chaim Kanievsky i hans hjem i Bnei Brak. De er to av de mest fremtredende Torah forkynnere i live i dag. Samtaler mellom slike store menn har enorm betydning og det hebraiske språklige nettsted Kikar Shabbat registrert dialogen mellom disse to store rabbinere.

Etter varme hilsener begynte rabbinerne å diskutere problemene jødene møter i denne generasjonen. Rabbi Kanievsky sa at problemene var å forvente. "Dette er dagene før Messias," forklarte han.


Rabbi Sternbuch sa: “Ved dagenes ende vil de som frykter Gud være fortvilet og hendene vil løsne fra kampen Gud fører mot syndere, og det vil ikke være en å stole på, bortsett fra Gud," sa han, og legger til: "Vi må bringe Messias."


Rabbi Kanievsky svarte at Messias skal stå fram i svært nær fremtid. Han siterte Talmud (Meggilahen 17b) og sa: "I året etter shmittah vil Davids sønn komme."


Rabbi Kanievsky refererte til en forutsigelse han hadde gjort tidligere i år basert på Talmud. Shmittah (sabbatsåret) kommer hvert sjuende år, og ender i år på Rosh HaShanah. Dette året, spådde Rabbi Kanievsky, skulle Messias komme, ifølge Talmud, og året ender på neste Rosh HaShana, i september.


"Året etter Shemitta er ikke over," la han til.


Rabbi Sternbuch svarte ved å sitere Jeremia 8: 2, som lyder: “Høsten er forbi, frukthøsten er til ende, men vi er ikke frelst" - noe som tyder på at i henhold til Talmud, skulle Messias allerede ha kommet hvis det var virkelig var i år.


Rabbi Kanievsky insisterte på at Messias faktisk kommer i år. Han åpnet Talmud folio (Ketubot 112b) som inneholdt prediksjon og begynte å lese høyt for Rabbi Sternbuch.


Rabbi Sternbuch vurdert dette og svarte med en annen kilde.


"Vi har et gammelt godkjent håndskrevet manuskript fra Rambam (en spansk rabbiner fra det tolvte århundre), der han sier at før Messias ‘komme vil de kristne og ismaelittene (araberne) komme til Israel," påpekte han.


Manuskriptet rabbineren henvist til er en nyere versjon av Rambams Misjná Torah, nylig publisert med restaurerte seksjoner sensurert av middelalderens kristne myndigheter.


Rabbi Sternbuchs tolkning av Rambam ser ut til å bli oppfylt i dag. Opprettelsen av staten Israel var en mirakuløs oppfyllelsen av Guds pakt med Abraham, gjenopprettelsen av Israels land for det jødiske folk, men det er også godt nytt for kristne, en boble av religionsfriheten i et område av verden som ikke tåler pluralisme . Nesten tre millioner kristne kommer til Israel hvert år for å besøke sine hellige steder på en måte som ikke er tillatt i områder under muslimsk styre, og den jødiske staten er også hjem til en betydelig kristen befolkning.


Gabriel Naddaf, en israelsk prest i den gresk-ortodokse kirken, sa i et intervju med Algemeiner at "den jødiske staten er det eneste landet i Midtøsten hvor kristne kan praktisere sin tro fri for forfølgelse", og bemerker, "Det kristne fellesskapet i Israel er mer enn firedoblet siden uavhengigheten i 1948, fra 34 000 til 158 000 i 2012."


Selv om de ikke er så positive som de kristne, har araberne også øket i antall i landet Israel før Messias kommer. Det britiske mandatområdet Palestina hadde en befolkning på knapt 700.000 mennesker. Slike som den jødiske befolkningen økte, økte også den arabiske befolkningen mellom første og andre verdenskrig med 120 prosent.


Rabbi Kanievsky fortsatta å lese i Talmud, som beskrev enda et aspekt av dagene før Messias.

"I dagene som kommer, vil alle de ikke-fruktbærende trær i Israel bære frukter." Rabbi Kanievsky forklarte: «Når Messias kommer vil alle bli omvendt, og folk som" ikke bærer frukt "vil bære frukt og lære Torah."


Rabbi Kanievsky syntes å si at i den messianske tidsalder vil kristne og muslimer være en kilde til Torah læring - og dette fenomenet ser vi alt idag. Mange bevegelser innen kristendommen begynner å søke etter sine røtter i Toraen og jødedommen. Hebrew roots og Bnei Yosef er voksende bevegelser som gjør seg til talsmenn for å gjøre mitzvot og Torah studier.


Både Rabbi Kanievsky og Rabbi Sternbuch er Torah lærde og deres syn på Torah har autoritet. Når rabbinere med denne kapasitetene er enige om at Messias er nært forestående, er det helt klart et tegn på å våkne opp og høre etter.

Det er interessant å se hvordan to av Israels mest kjente rabbinere ser på den tiden vi lever i:


Ledende rabbi spår kristne vil være kilde til Torah i de kommende dagene til Messias. Onsdag ettermiddag møttes to av de største rabbinere i denne generasjonen og diskutert hvor nær Messias er, og hvordan kristne og muslimer har en viktig rolle å spille i denne prosessen.