HebraiskTro.no


HAR UFO-FENOMENET FORANKRING I BIBELEN?


Av Kris Guleng

Samtidig har jeg allerede i utgangspunktet troen på et "utenomjordisk vesen". Jeg tror på en Skaper ved navn JHVH. Han er utenomjordisk og jeg tror at Han eksisterer og representerer den éne Gud som inspirerte Bibelen. Jeg tror dermed at mitt opphav er betinget av utenomjordisk liv og skaperkraft. Med dette utgangspunktet blir det lettere å prøve å forstå UFO-fenomenet, siden jeg allerede har et verdensbilde som inkluderer noe mer enn liv utelukkende på denne planeten.


Hovedfokus i jakten på svar omkring UFO-fenomenet handler ikke om å anerkjenne alle påstander som sanne. Men å skrelle vekk det som mangler troverdighet, hvilket sannsynligvis er mye, og sette fokus på hvorvidt det som virker troverdig kan være sant. Det gjelder å finne ut, ikke om alt er sant, men om noe er sant. Og da må vi forholde oss til det forskningsmaterialet som vitenskapsfolk og andre relevante fagfolk legger for dagen omkring dette. Og det er visstnok ikke ubetydelig.


Artikkelseriene til Chuck Missler og Mark Eastman redegjør for data og faktiske funn, både i historisk og moderne tid. Misslers vektlegging av UFO-fenomenet er hans ledetråd til 1. Mosebok 6. kapittel, der det står om et forunderlig fenomen som mange bibellærere har hoppet bukk over i antakelig århundrer. Nemlig Nefilim.


Så utrolig det enn er, skriver Bibelen om falne engler som kom ned til jorden, hadde seksuell omgang med menneskekvinner, som fødte dem ekstraordinære barn, som vokste seg til kjempestørrelse med muskelkraft aldeles uten sidestykke (Nefillim). Et scenarium som klippet rett ut av Hollywood, eventyrlig og science fiction-preget, men ikke minst - likevel angivelig sant!


Min forbløffelse over å lese om disse forholdene i mer utfyllende grad i 1. Enoks bok, satte såpass mange brikker på plass at jeg synes det er verd å se nærmere på. Poenget med fortellingen om Nefilim er jo at dette kan være en bakgrunnsramme for å forstå det hittil uutgrunnelige UFO-fenomenet som blir observert verden over i dag. Yeshua advarte sine disipler om endetiden og sa at det ville bli som i "Noas dager". Og 1Enok forteller om hva som skjedde i Noas tid; Nefilim. Parallellene er slående, og det er vanskelig å ignorere.


Forskning på dagens UFO-fenomen, inklusiv observasjon av flygende tallerkener, dansende lyspunkter i nattemørket, eller bortførelser til romskip med all den uhygge dette innebærer, - legger for dagen en bakenforliggende agenda som ligner svært på det vi leser om i 1. Enok og i 1. Mosebok 6. Det er derfor jeg synes det er verd å sette seg inn i. Straks dette kommer innunder rammeverket for mitt Bibelbaserte paradigme, så må jeg på en eller annen måte prøve å forholde meg til det.


Jeg er klar over at jeg ikke har mulighet til å kontrollere eller vite noe av dette med sikkerhet, og det er i grunnen helt i orden. Jeg trenger ikke å forstå eller vite alt, jeg kan leve med åpne spørsmål. Men selv om dette dreier seg om høyst underfundige ting, må jeg våge å kalkulere med at min utenomjordiske Skaper og Gud - også kan ha skapt vesener av annen karakter enn mennesket. Vesener som Bibelen omtaler som åndevesener eller engler.


Konklusjonen fra flere fagfolk handler om at dagens UFOer slett ikke lever og reiser på tilsvarende dimensjonsplan som oss mennesker, de er ikke intergalaktiske farkoster som følger prinsippene for de astrofysiske lovene for universet som vi hittil kjenner. De har helt andre forutsetninger, de er interdimenjonale.


Det virker som om de beveger seg inn og ut av vårt kjente univers, og dermed har tilgang til en annen virkelighet i tillegg til vår. Dette gjør hele saken så formidabelt utfordrende. Og jeg synes det er høyst betryggende at dette kan sees i lys av den urgamle Hellige Skriften til jødefolket; Bibelen. For den har vist seg å være sann på så mange andre måter. Så hvorfor skulle den ikke være det om dette?


De falne englene som påvirket kloden (og faktisk utgjorde den egentlige årsaken til vannflommen!) i Noas dager - lever fortsatt. De er spirituelle vesener i vår atmosfære som gjør det de kan for å forlede mennesker fra å tro på nettopp 1. Mosebok 6 og 1. Enoks bok! "For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet." (Ef. 6:12)


Løgn er deres budskapsinnhold og forførelse er deres kommunikasjonsform. Om djevelen sier Bibelen dette: "...for det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far" (Joh. 8:44) Bibelen gir den ene advarsel etter den andre omkring dyrkelse av engler og tillit til deres budskap. "Men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!" (Gal. 1:7-8). De er virkelige, men de formidler ikke virkelighet.


Det er bare én Hersker i hele universet og Hans trofaste engler er underlagt Hans vilje. De falne englene, derimot, har sin egen hensikt og plan, og det er disse som ser ut til å være i virksomhet mht. UFO-fenomenet. Mange er samstemt om at denne "utenomjordiske", spirituelt betingede kontaktverden ikke er av det gode. Den har etterlatt et omfattende antall mennesker traumatisert etter skrekkinngytende møter med "små grå" vesener som krenker deres kropp og sinn på måter ingen egentlig kan fatte.


Å skape et sammenvevet bilde av ulike typer kontakt med falne engler, er ikke min hensikt, selv om det forbløffer meg hvor mye som egentlig henger sammen verden over av folkelig gudelære og moderne opplevelser. Dette er utvilsomt et globalt anliggende, og det rammer alle kontinenter til alle tider. Det rammer intetanende mennesker, kvinner og menn, og desverre også barn. Et lite blikk inn i denne erfaringsverden, og man forstår hvorfor Bibelen advarer imot enhver kontakt med disse onde vesener. Dette er demonisk av karakter, og bør avsløres for akkurat det ondet det er.


Yeshua Messias, Menneskesønnen beskrevet i 1Enoks bok og i Bibelens evangelier, har overvunnet alle åndskrefter. "...Høyt over all myndighet og kraft og makt og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og Han la alt under Hans føtter, og gav Ham til menigheten som hode over alle ting." (Ef 1:21-22)


Han er Herre også over demoniske bortførelser som utgir seg for å være "godartet intergalaktisk stimulans for en fortvilet jord". Med dette mener jeg å si at det finnes svært interessante vitneutsagn om at påkallelse av navnet Yeshua Messias/Jesus Kristus har fortårsaket denne type demoniske UFO-angrep å opphøre!  "Han avvæpnet myndighetene og maktene. Han triumferte over dem på korset." (Kol. 2:15)


Det er faktisk rimelig spektakulært. Fordi det velter overende den forvirrende idé om at UFOer dukker opp hos oss fordi vi trenger den "kunnskapen" eller "spesielle innsikten" som disse vesener forer menneskeheten med. Vi trenger den ikke i det hele tatt! Vi trenger sannhet, og ikke løgn. Og Yeshua er Sannheten. Det er fordi Han er Sannhet at disse kreftene må bøye seg for hans navn. Og derfor er det også håp for de mennesker som ønsker å bli kvitt denne byrden over sitt liv.


Jeg tror ikke UFO-er og «aliens» består av beboere fra andre planeter og solsystemer. De har sitt tilholdssted i vårt eget luftrom og på vår egen klode. Og deres identitet er trolig kartlagt både i Bibelen og i 1. Enoks bok. Å se disse sammenhengene under den Bibelske arvs paraply, er faktisk det eneste som gir virkelig mening til dette ekstraordinære fenomenet.Kilde:

  1. 1)Chuck Missler: "Nefilim vender tilbake", del 1-5: Nefillim vender tilbake 1 Vitenskap

2) Mark Eastman: "UFO-historie", del 1-3: Ufo-historie 1 Folklore

3) Guy Malone: "Hvorfor er ikke Enoks bok i Bibelen?", del 1-2: Hvorfor er ikke Enoks bok i bibelen? 1

  1. 4)http://www.alienresistance.org/ce4testimonies.htm

  2. 5)http://www.ufocasebook.com/bestufopictures10.html


Etter at jeg ble gjort oppmerksom på sammenhengen mellom det verdensomspennende UFO-fenomenet og Bibelen, ble min interesse for utenomjordisk kontakt forsiktig vekket.


Så oppdaget jeg 1Enoks bok og jeg fikk se sammenhenger jeg ikke før visste om og ikke hadde klart å dikte heller.