HebraiskTro.no


SHABBAT KIDDUSH

Seremoni for shabbatsmåltidet


Av Åsmund Knutson AuklandKIDDUSH I HJEMMET PÅ SHABBATS AFTEN (fredag kveld)


Shabbats lysene er tent av husmoren,
og vinen og brødet velsignes og deles ut av husfaren.


Vaj’hi.


Og det ble aften, og det ble morgen den sjette dag.
Og så ble himmelen og jorden fullbyrdet med hele sin hærskare.
Elohim fullbyrdet på den syvende dag sitt verk, som han hadde gjort,
og hvilte på den syvende dag fra alt det verk som han hadde gjort.
Elohim velsignet den syvende dag og helliget den.
For på den dagen hvilte han fra alt sitt verk,
det som Elohim hadde skapt for å virke videre.


Baruch.


Baruch atah YHWH, Eloheinu, Melech ha olam, borei pri ha etz.

Lovpriset være du, JHVH vår Elohim, verdens konge, skaperen av vinstokkens frukt. 

(Her drikkes vinen.)


Baruch.


Lovpriset være du JHVH vår Elohim, verdens konge,
som har helliget oss gjennom dine bud og har behag i oss,
og i kjærlighet og velvilje har skjenket oss din hellige shabbat,
en påminnelse om skapelsesverket.
Den dagen er den første av de hellige sammenkomstene,
en påminnelse om utgangen av Egypt.
For oss har du utvalgt, og oss har du helliget fremfor alle andre folk,
og din hellige shabbat har du i kjærlighet og velvilje skjenket oss.
Lovpriset være du JHVH, som helliger shabbaten.


Baruch.

 

Baruch atah YHWH, Eloheinu, Melech ha olam, ha motzi lechem min ha aretz.

Lovpriset være du, JHVH vår Elohim, verdens konge, som frembringer brød av jorden. 

(Her spises brødet.)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


KIDDUSH HA SHABBAT (lørdag dagtid)


Det finnes én for kvelden da shabbaten begynner, og én for shabbats formiddag. For hver enkelt høytid er det også en. Ved våre møter pleide jeg å bruke den jeg vedlegger her, Kiddush i hjemmet fredag kveld når solen går ned og shabbaten begynner. Jeg brukte denne versjonen også på møter shabbats formiddag.


Vi åpnet møtet med å ønske velkommen og blåse i shofar. Så hadde vi bønn og sang. Bordet var dekket med Challah (shabbats-brødet) og med en flaske israelsk vin. Var det noen som foretrakk alkoholfri vin hadde vi det også. Vi hadde også salt til å dyppe brødet i. Og vi hadde to lys på bordet.

De av oss som hadde kipa og tallit hadde det på seg.


Jeg ledet vanligvis møtet. Var det en kvinne tilstede kunne hun tenne lysene. Vanligvis var det en som gjorde det, og hvis ikke så gjorde jeg det. Vi brukte ikke noe rituell bønn her, men her er en jeg selv ofte bruker:


Baruch atah YHWH Eloheinu melech ha olam,
asher kiddusha nu be mitzvotav 
ve tzivanu le hadelik ner shel shabbat.


Velsignet være du JHVH vår Elohim,
som helliger oss ved dine bud
og som har befalt oss å tenne lys for shabbaten.


Jeg fylte glassene med vin og sendte ut til alle. Så leste jeg Vaj`hi og Baruch (Velsignelsen) over vinen. Og alle drakk vinen.


Deretter tok jeg de to brødene og leste den første velsignelsen over dem. Jeg brøt brødet og dyppet det i salt og delte ut til alle. Så leste jeg den andre velsignelsen (….som frembringer brød av jorden.) Og alle åt brødet.


Vi hadde oftest nok av vin og  brød til at alle kunne drikke og spise under hele møtet. Og vi dyppet brødet i salt. Vi tok for oss et kapittel av Torah, og lot alle lese et vers hver til vi hadde lest det hele. Så drøftet vi innholdet, sang, bad, og lovpriste.