HebraiskTro.no


PALESTINAKOMITEEN BLIR MOTSAGT


Av Kris Guleng

Steinar R. Berges utsagn til avisen i lys av Mossabs besøk i Kr.sand er mildt sagt opprørende. Den Israel-fiendlige avisen måtte selvsagt trekke inn Berge for å imøtegå Mossabs budskap. Det får ikke lov til å stå alene som reportasje.


Det er angivelig et generelt journalistisk prinsipp å vise til motstående perspektiver i en gitt sak, men det er på langt nær vanlig å gjøre dette i de fleste norske medier så lenge den pro-palestinske saken er på dagsorden. Sjelden ser vi at pro-israelske kilder får anledning til å imøtegå i slike tilfeller.


Og dersom jødisk side skulle representeres en sjelden gang, inviteres gjerne en Israel-fiendlig jøde som har et budskap som matcher det hatefulle palestinske perspektivet, det jeg kaller selvhatende jøder. Det finnes desverre noen av dem. Men nå over til Berges uttalelser.


Sitat:

" – Mossab Hassan Yousef ønsker kanskje fred og har selvsagt noen poenger i kritikken av Hamas og Fatah, men han brukes voldsomt i det israelske propagandaarbeidet rundt i verden for tiden. Som tidligere israelsk spion og som konvertert evangelisk kristensionist har han brent alle broer og arbeider for Israel."


Mossab ønsker 'kanskje' fred...? I Mossabs bok fremkommer det hvilken agenda han hadde for å verves som israelsk spion; han var lut lei av alle drapene og alt blodet, instigert og forårsaket av Hamas. Han hjalp israelsk etterretning til å avverge terroangrepe ene og alene for å spare liv på begge sider. Spare de som vervet seg som selvmords-kandidater og de jøder som de drepte. Alt han ønsker er fred. Det viser hele hans årelange register av freds-oppbyggende gjerninger.


Jeg har også skrevet i min kommentar til hans tale 30. juni (Sønn av Hamas besøker Norge), hvordan han kommer med konkrete forslag til hvordan ekte fred kan bygges gradvis, praktisk og humanitært, mellom jøder og arabere, israelere og palestinere. Jeg foreslår at Berge leser boka hans og hører på hans uttalser i sine mange medie-intervjuer, og taler, som ligger på nettet.


Mossab brukes ikke 'voldsomt i det israelske propaganda-arbeidet'. All den promotering som jeg har sett av Mossab har foregått i hans egen, eller i kristen, regi. Israel har tvert imot lenge vært tilbakeholden med å uttale seg om Mossab. Lenge var Israel uvillig til å kommentere noe om Mossab overhode. Det er sikkert mange gode grunner til det, bl.a. sikkerhet.


Mossab er heller ikke 'konvertert evangelisk kristensionist'. Han forteller i boka si at han gradvis, over lengre tid, kom frem til at bibelen snakker sant og koranen ikke gjør det. Han fikk kristne venner og tok etterhvert imot troen på Jesus. Men han forklarte på møtet at han snakker lite om sin tro i sine møter, fordi han vet aldri hva slags kristne han snakker til, de kan ha en helt annen teologi, og forståelse av Kristus og evangeliet, enn han har.


Dessuten er han ikke svært belest i bibelen og opptatt av intellektuell teologi, han vil leve trosivet i praksis, og snakket om Kristus-bevissthet som han mener at mange har uavhengig av religion, det er et hjerte-anliggende. Dette er faktisk ikke i harmoni med evangelisk kristentro. Han er heller ikke noen evangelist, han forkynner ikke bibelsk evangelium for at andre skal bli kristne heller. Han har et selvbiografisk, politisk og humanitært budskap.


Mossab holdt slett ikke noen sionistisk flammetale med en masse saksargumenter for at jødene har krav på Israels land (og jeg har hørt en god del av slike, så jeg vet forskjellen). Men han sa kort at han støtter at jødene har fått sitt land og at det var nødvendig og berettiget. Dette er det mange som mener uten å være ihuga sionister, eller kristne, for den saks skyld.


Mange sekulære mennesker støtter jødenes rett til landet av ikke-religiøse, historiske og humanitære grunner. Mossab er ikke fiende av jødene eller Israel, men han favoriserer heller ikke jøder, han elsker sitt eget folk like høyt som før. Han er opptatt av alle menneskers ve og vel i dette området, på begge sider. Han ønsker at terroren skal opphøre og at fredelig, konstruktiv sameksistens skal blomstre.


Mossab har heller ikke 'brent alle broer', han har blitt forkastet av sin familie og sitt miljø, og han må holde seg borte fra Gaza for å redde livet. Han ville nok ønsket å kunne være sammen med sin familie, som han er glad i, hvis dette var mulig. Det er det desverre ikke, men ikke fordi det er Mossabs ønske, men fordi han er ufrivillig forkastet og dødsstruet. Det er noe helt annet. Berge tåkelegger hatet fra palestinsk side ved å bruke slik retorikk.


Sitat:

"Berge mener alt handler om okkupasjonen og hvordan Israel undertrykker palestinerne og okkuperer stadig mer land."


Gaza er ikke okkupert av Israel. Området ble forlatt av jødene der i 2005 da den jødiske bosetningen ble tvangsflyttet gjennom et forsøk fra Sharons regjering på å komme palestinerne der i møte med en fredshandling. Historien har vist at de ble besvart med mer terror enn noen gang. Dette har tvunget frem grenseblokkaden for å beskytte israelske sivile, særlig i sør. En dyd av største nødvendighet av helt åpenbare årsaker.


Israel 'undertrykker' ikke palestinere, tvert imot. De hjelper dem så godt de bare kan med mangfoldige midler, både helsemessig på israelske sykehuse, med store trailere av tonnevis med hjelpesendinger hver uke, ved infrastruktur, osv. Palestinerne blir undertrykket av sine egne lederskap, som i praksis er terrobander hvitvasket som 'politiske regjeringer'. Mossab har redegjort utmerket for nettopp denne undertrykkelsen. Derfor trenger vi ham, han er insider og har opplevd hva det handler om.


Israel okkuperer ikke mer land. Israel har tvert imot gitt fra seg mer og mer land. Først til palestinsk selvstyre på Vestbredden, deretter ved å forlate Gaza. Berges påstand faller på sin egen urimelighet.


Sitat:

"– Men korrupsjonen på palestinsk side?

– Det er mye å kritisere, men styresmaktene på palestinsk side lever på Israels nåde hele tiden. Israel styrer og Fatah og Abbas ble kraftig motarbeidet."


PLO/Fatah lever ikke på israelsk nåde. De er herrer i eget hus, de har i mange år hatt selvstyre. Og de har gang på gang nektet å gå til forhandlingsbordet med Israel for å skape fredsløsninger. Hvorfor? Fordi det medfører at de da måtte anerkjenne Israel som jødisk stat. Det nekter de. Alt Israel vil ha er fred, før som nå. Men det er palestinsk lederskap som ikke vil ha fred. Ergo er det ikke Abbas som blir motarbeidet, men Israel og deres ulike fredssøkende statsministre. Berge snur saken på hodet.


Sitat:

"USA krevde valg. Da valgte palestinerne Hamas på demokratisk vis. I fortvilelsens tid søkes det ekstreme. Dette kunne sett helt annerledes ut hvis selvstyremyndighetene fikk lov å skape forbedringer, mener Berge."


Valget av Hamas sies å være demokratisk, i teknisk forstand var det kanskje det. Men i praksis kuppet Hamas makten på Gaza. Og de har holdt befolkningen i et inhumant, totalitært og sterkt utnyttende og undertrykkende jerngrep i alle år siden.


Det 'søkes ikke til det ekstreme' fordi folk er 'fortvilet', men fordi Hamas oppdrar og indoktrinerer alle barn, ungdommer, voksne og gamle til å gi sine liv i terrorens vold for å oppnå goder; både i form av økonomisk belønning (donasjoner fra naive vestlige land) og i form av åndelig 'paradis'. De misbrukes rått og hemningsløst gjennom hard hjernevask, tvang og belønning til å stille som sivile militære skjold.


Hitlers barnesoldater ble kalt ‘kanonføde’. Hitler blir i historisk lys fordømt for sitt misbruk av Tysklands barn i krigen. Men hvem fordømmer PLO og Hamas for å gjøre presis det samme? Mediene tier. Sannheten om deres brutalitet må ikke frem, for da ville man miste sympatien for de palestinske terroristenes agenda.


Det ville på ingen måte sett 'bedre ut' dersom selvstyremyndighetene 'fikk lov' til å skape forbedringer. Underforstått at det er Israel som angivelige ikke ‘gir dem lov’. Faktum er at de har alle muligheter til å gjøre dette, og jeg er ikke i tvil om at Israel ville applaudere det åpenlyst hvis noe slikt hadde skjedd. Israel er interessert i at palestinsk sivilbefolkning skal får bedre kår, skal trives i livet, og er mer enn villig til å understøtte gode tiltak for dem.


Men Israel kan ikke leve med terror. Jeg har hørt Netanyahu gang på gang mane Abbas til å slutte med å oppdra barna til å bli terrorister, og i stedet gi dem sunn og konstruktiv skolegang, utdanning og arbeid. Berge forkludrer bildet av hvor skoen trykker i dynamikken mellom Israel og palestinske selvstyremyndigheter.


Sitat:

"Han (Berge) minner om at Hamas er dyrket fram av Israel"


Er det mulig å si noe så historieløst? Hamas er grunnlagt av Det Muslimske Brorskap, og har ingenting å gjøre med Israel i så måte. Ufattelig ukorrekt påstand som lett lar seg motbevise.


Sitat:

" – Hele tiden handler det om nye runder, nye omveier og å drøye tiden, slik at Israel kan forsette å øke okkupasjonen og ta mer og mer av landet."


De stadig nye rundene er det ikke Israel som står for, men terrororganisasjonene og deres politiske og religiøse allierte i islamstatene omkring. Det er hele den islamske del av Midtøsten sin agenda å beholde det palestinske flyktningeproblemet som et gapende åpent sår, og en brennende politisk brekkstang, overfor Israel og resten av verden.


De misbruker denne utsatte gruppen til inntekt for innhåving av milliarder av hjelpestønadsdollar og for å holde verden interessert i Israels totale utslettelse og det endelige folkemord på jødene. ‘Die Endlösung’, den ‘endelige løsning’ fra Hitlers tid, ringer sine bjeller på ny og kontinuerlig i Midtøsten.


Dette er også enkelt å dokumentere. Internett flommer over av islamsk hat mot både Israel og jødene overalt i verden. Utslettelsestrusslene hagler og skrikes, år ut og år inn. Dette hatet har sin eldgamle historiske rot i Muhammed, Koranen, islamsk praksis, kultur og historie, og eksisterte mange århundrer før den moderne staten Israel så dagens lys. Hitlers nazister hentet inspirasjon fra islam.


Jøder og kristne har vært 'undermennesker' (sivil offentlig dhimmi-status) i århundrer når de har bodd i islamske land. Nazistenes 'gule stjerne' var hentet fra islamsk dhimmi-lov. Jødene har vært forfulgt, torturert og drept i store antall av muslimer med jevne mellomrom gjennom historien.


Da Israel ble gjenetablert i 1948 ble 800.000 jøder i islamske stater kjeppjaget derifra, de mistet alt - hus, eiendeler, arbeid. Alt de fikk med seg var det de sto og gikk i. Omtrent like mange jøder ble drevet på flukt som det flyktet arabere fra Israel i 1948. Men mediene forteller oss bare den ene historien, ikke den andre. Jødenes flukt blir fortiet. Nå er det nesten ikke flere jøder igjen i arabiske land. Apartheid mot jøder og kristne er kjent islamsk praksis. Folkemord på jødene er islamsk påbud direkte fra koranen.


Sitat:

"palestinernes ulykkelige situasjon forverres stadig, sier Berge."


Det har han rett i. Men Mossab, med utallige andre habile kilder, er helt tydelig på at årsaken til deres misére stammer fra deres egne lederskap, ikke fra Israel.

Dette er en kommentar til en avisartikkel fra Fædreladsvennen 29. juni 2018, et intervju med den verdenskjente palestineren Mossab Hassan Yousef, som var spion for Israelsk etterretning. Han besøkte Kr.sand i anledning sommerkonferansen til Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (ICEJ). Leder i Palestina-komiteen i Vest-Agder, Steinar R. Berge, ble også intervuet i den anledning. Dette er min imøtegåelse av flere av Berges påstander som ikke medfører riktighet.