HebraiskTro.no


TISHA B’AV, JØDISK ÅRLIG FASTEDAG


Av Roy Otto DyrliHer er historien om Tisha B’Av, den 9. dagen i månde Av, jødenes ulykkesdag og deres fredag 13. Når en ulykke rammer det jødiske folket på denne dagen sees det som et tegn fra Gud.


Den jødiske kalenderen inneholder 12 måneder som i motsetning til våre måner følger månefasene nøyaktig. Vi har nå kommet til den 5 måneden, som har navnet Av. Den 9. dagen i denne måneden bærer navnet Tisha B’Av, hebraisk for 9. Av.


Dette er ulykkesdagen med stor U i Jødisk historie. Vår fredag den 13. er ikke engang i nærheten. Hør bare hva som har skjedd på denne dagen:


På denne dagen kom de tolv speiderne tilbake fra Kanan, og ti av dem kom med en dårlig rapport. Året er usikkert, men legger vi Bibelen til grunn er vi i ca 1440 f kr.


På denne dagen i år 586 f kr ble det første tempelet, Salomos tempel, brent av Babylonerne.

På denne dagen i år 70 ble det andre tempelet brent av romerne under Titus.


På den 9. Av, 134, ble tempelhøyden pløyd opp av romerne og man startet byggingen av Aelia Capitolina i området som en gang hadde vært Jerusalem.


På den dagen i år 135 ble den andre jødiske oppstanden mot romerne slått ned, da jødene tapte slaget om Betar i Judea. Shimon Bar Kokhba, av mange jøder trodd var Messias, falt. 580,000 jøder mistet livet i revolten, og 50 befestede byer og 985 landsbyer ble jevnet med jorden. (Merk at årstallene i de to siste hendelsene spriker i kildene)


Men det slutter ikke her:

Den 9. Av, eller 20. Juli 20, 1095, markerer startet på det første korstoget under Pave Urban II. 10,000 jøder ble mydret den første månen, før korsfareren forlot Europa.


18. juli 1290, under Edward I. Longshanks, ble 16 000 jøder utvist fra England, Denne dagen falt igjen på Tisha B’Av, den 9. Av.


22. juli 1306 var turen kommet til de franske jødene. Fra januar hadde Fillip den smukke lagt planer for å konfiskere alt jødisk gods. Han var i pengeknipe, og valgt dagen 22. juli som den dagen alle jøder skulle arresteres. Han lyktes med å holde planen hemmelig, og 100 000 jøder ble arrestert samme dag. Dagen falt denne gang på den 10. Av, dagen etter jødenes fastedag. Siden dagen falt på en fredag og jødene samlet seg i familiene for å feire sabbat, ble planen en suksess for Fillip, og en tilsvarende katastrofe for de franske jødene.


Fillip fikk likevel ikke penger nok til å redde seg ut av krisen, og fredag 13. oktober 1307 slo han derfor til mot Tempelridderne, konfiskerte alt han fikk tak i, og etter lang tids tortur brant han i 1314 tempelriddernes stormester på bålet på ‘Jødeøya’ i Paris.


31. juli 1492 var den siste dagen de spanske jødene hadde lov å oppholde seg i Spania. Dagen etter, ved solnedgang, startet den 9. Av, som dermed kom til å bli startskuddet for den største jødeforfølgelsen i Spanias historie. 200 000 jøder ble drevet på flukt. Det sies at Colombus tok sine skip ut av havna på 9. Av og dagen etter satte han seil for Amerika.


På den 9. Av 1648 massakrerte Chmelnickys styrker titusener av polske jøder.


På den 9. Av 1914 erklærte England og Russland krig mot Tyskland og 1. verdenskrig startet. 120 000 jøder falt som en direkte følge av krigen.


På den 9. Av 1941 signerte Hitler papirene for ‘den endelige løsning’, og så den 9. Av i 1942 startet Himler deportasjonen av jøder fra Warzhava gettoen.


På den 9. Av 1994 ble AMIA, (The Jewish Community Center in Buenos Aires) utsatt for en terrorbombe som drepte 86 og såret 300.


Den 9. Av 2005 skulle bli den siste dagen de Israelske settlerne fikk ha sine hjem på Gazastripen. Dagen etter startet Ariel Sharon tvangsevakueringen av Gaza, og settlerne ble regelrett båret ut. Sharon’s plan var å skape fred ved å fjerne settlerne.


I 2016 kan vi slå fast at det motsatte har skjedd.

Fredag ved solnedgang gikk man inn i den 9. dagen i måneden Av. Dette er av de jødiske fastedagene og en av de virkelige merkedagene i jødisk historie. Hvis datoen faller på en sabbat blir likevel fasten flyttet til påfølgende søndag, da man aldri faster på en sabbat.