HebraiskTro.no


PALESTINERNES FREMSTILLING AV FLYKTINGESITUASJONEN, del 3


Av Itamar Marcus, transkribert og oversatt av Kris GulengDet neste poenget, og dette er svært kritisk, som dere ser av alt dette, starter palestinerne med denne flyktningehistorien at Israelerne kom og stjal landet og utviste flyktningene, og basert på dette bygger de hele dette enorme ideologiske fjellet. Det som skjer, og det er svært slående, de siste få årene har vi fått et stort antall uttalelser fra palestinske ledere som avkrefter hele dette budskapet. Med andre ord hele dette fjellet av en ideologi om Israels ansvar kollapser på grunn av dette. Derfor er det så viktig.


La oss starte med to uttalelser fra flyktninger selv. Dette er en flyktning, Asmaa Jabir Balasimah, som ble intervjuet i en palestinsk avis for etpar år siden. Det er en eldre kvinne som flyktet fra Israel i 1948, og hun sier: ”Vi hørte lyder av eksplosjoner og skyting på begynnelsen av sommeren i ‘katastrofens’ år. (katastrofen betyr året Israel ble dannet) De fortalte oss: Jødene angrep vår region og det er bedre å evakuere landsbyen og komme tilbake etter at kampen er over. Og det var vitterlig de blant oss som flyktet fra Israel, de som forlot flammen brennende under kjøkkengryta, de som forlot sin saueflokk og de som lot sine penger og sitt gull ligge igjen, basert på den antakelige at vi skulle komme tilbake etter noen få timer.” (8. mai, 2006) Så altså, lederskapet sier det kommer en kamp, vi skal gå inn og tilintetgjøre jødene, så kan dere komme tilbake med en gang etter noen få timer. Og dette er ikke jøder som snakker. Dette er en palestiner som snakker via en palestinsk avis.


Et annet eksempel, også for noen få år siden. På palestinsk TV intervjuet de Ibrahim Sarsour. I dag er han et israelsk arabisk medlem av parlamentet. På den tiden var han leder for den islamske bevegelse, og han ble regelmessig intervjuet på palestinsk TV der han fordømte Israel, en ledende islamsk figur i Israel. I ett av programmene hadde de innringere som stilte spørsmål. Lytt til dette spørsmålet, noen ringer fra en flyktingeleir i Gaza og sier: ”Jeg retter dette spørsmålet til deg som en muslim, min far og bestefar fortalte meg at under ‘katastrofen’ (Israels statsdannelse), sendte vår distriktsoffiser ut en ordre om at enhver som forblir i Mashda, nær Ashkelon, er en forræder, som betyr at vi ble befalt å dra av vårt eget muslimske lederskap.” Og Ibrahim Sarsour, som er en ledende muslimsk palestiner, sier: ”Den som ga dem ordren som forbød dem å bli værende bærer skyld i dette liv og i etterlivet gjennom historien og frem til oppstandelsen.” Så han fordømmer lederskapet for at de sa at araberne måtte dra, men han anerkjenner at dette er en del av historien.


Her er en artikkel fra ca et år siden, fra en palestinsk journalist som bor i Jordan, og han skriver dette: ”Under ’katastrofen’ skjedde følgende: Den første krigen mellom araberne og Israel hadde begynt, og den arabiske ‘frelseshær’, som besto av syv land som omringet Israel, kom og fortalte palestinerne – vi har kommet til dere for å likvidere sionistene og deres stat. Forlat deres hus og landsbyer, dere vil komme tilbake til dem trygt om noen få dager. Forlat dem slik at vi kan fullbyrde vår misjon på beste måte, og slik at dere ikke vil bli skadet. Det ble klart allerede da, når det var for sent, at støtten fra araberstatene imot Israel, var en stor illusjon.” Så igjen, enda en kilde, som for to år siden sa presis det samme som Israel har sagt siden 1948, at de arabiske lederne, de arabiske hærene er ansvarlig for flyktningeproblemet.


Jeg viser dere flere av disse, for å vise at at disse rapportene fra flyktningene fortsetter å komme. Her er et eksempel til fra den avisen som er eid av PA, skrevet av enda en palestinsk journalist: ”Lederne av eliten lovet oss fra begynnelsen av ’katastrofen’ at varigheten på eksilet ikke ville være lenge, det ville vare ikke mer enn etpar dager eller måneder, og etterpå skulle flyktningene vende tilbake til sine hjem. De fleste av dem dro ikke før de satte sin lit til disse ‘Arkuviske’ løfter (det er en person i islamsk tradisjon som het Arkuv, som lyver), så de stolte på de falske løfter fra lederskapet. Etterpå, dager, måneder, år, tiår... og løftene var tapt.” Igjen en palestinsk journalist som innrømmer dette.


Og her er et eksempel fra enda en palestinsk journalist, - alle er enige i at Israel ikke utviste palestinerne. De dro fordi lederskapet deres fortalte at de måtte, og disse  menneskene er kritiske til det arabiske lederskapet i dag. Dere ga oss løfter i fortiden, dere gir oss løfter i dag, dere holder ikke løftene til palestinerne. Men det viktige for oss, er at hele det ideologiske fjellet til palestinerne ramler sammen, hele konseptet med å ‘være offer’ ramler sammen, hele poenget med deres historiebeskrivelse, og Israels angivelige skyld, forsvinner. Og alle disse er gangbare arabiske kilder.


Jeg vil også vise dere andre stemmer som vi hører nå i palestinske flyktningeleire, og dette er en fascinerende kilde. Det er en araber i en palestinsk flyktningeleir i nærheten av Bethlehem, intervjuet av Israelsk TV, og se hva hun sier: ”Jeg vil hverken ha PA eller UNRWA, jeg ønsker at jødene kunne komme tilbake, det var bedre enn i dag. Jeg foretrekker dem. Under jødenes tid kunne vi leve. Nå er vi døde, vi lever ikke.” (Kanal 1 (Israel), 5. nov. 2007). Dette er så vesentlig, og jeg håper at denne type innstilling vil bli hørt mer; vi vil at jødene skal komme tilbake, vi liker ikke UNRWA, vi liker ikke FN, vi liker ikke PA, vi har det vondt. Det største problemet i dag i det palestinske samfunnet, er at de har det vondt på grunn av hva deres eget lederskap har påført dem. Så vi hører stemmer nå som sier vi vil gå tilbake til de dager da Israel fremdeles hadde kontrollen på Vestbredden og i Gaza, på den tiden ble vi ivaretatt.


Og jeg vil visere dere hvorfor de sier dette. Det er denne fryktelige myte at palestinernes lidelse skyldes at infrastrukturen er ødelagt av Israel. Men la meg vise deg hva som skjedde på Vestbredden og Gaza under Israelsk kontroll. (Han viser statistiske tabeller) I 1967 på Vestbredden og Gaza, hadde under 15% elektrisitet, 10% hadde rennende vann, omtrent 3% hadde gassutstrektning. Det var ingen moderne infrastruktur. Under Israel hadde 100% elektrisitet, 90% rennende vann og 90% gassutstrekning. Israel revolusjonerte hele infrastrukturen for palestinerne fra 1967 frem til tiden da det ble gitt over til Palestinsk Autoritet (PA). Det var ikke bare infrastrukturen, Israel skapte den palestinske økonomi. I 1968 var veksten på palestinsk nasjonalprodukt 1, 65. Da Israel ga det over til palestinerne lå det på opptil 800 dollar pr. person pr. år. Og se på dette: i 1965 var de mye lavere enn Egypt, Jordan og Tunisia. Da Israel ga det over, hadde de bedre økonomi enn alle disse landene, mer inntekt pr. person, enn alle disse landene. På 1970-tallet, hadde Vestbredden den fjerde raskeste økonomi i verden. Dette er hva Israel gjorde for dem, og det var dette denne kvinnen snakket om.


La meg gi et annet eksempel; helsevesenet. Da Israel fikk Vestbredden og Gaza, var barnedødeligheten på omtrent 60 pr. 1.000. Under Israel gikk det ned til ca 10 pr. 1.000. Og igjen er dette bedre enn Syria, Jordan, Egypt og Irak. Så i helsevesenet bragte vi dem fra de verste i den arabisk verden, til å bli det beste i den arabiske verden. De gjorde også noe med forventet levealder. Dette nivået på Vestbredden og Gaza i 1967 var 48 år, og under Israel steg det til 72 år, og dette er bedre enn de arabiske landene i Midtøsten. Så vi ser på infrastrukturen at alt som var godt for palestinerne, var det Israel som sørget for. Og dette er den andre myten, det var ikke et spesielt tema, men det er så viktig. Myten om dannelsen av Israel, at det var vi som forårsaket flyktningeproblemet, blir avkreftet av palestinere selv. Og myten om at i 1967 til 1993, da Israel administrerte Vestbredden og Gaza, at palestinere led under Israel, det er også fullstendig feil. Og palestinerne begynner å si dette også, som dere så fra den kvinnen. Fordi alt det gode palestinerne har, ble faktisk bygget av Israel.


En av de viktigste tingene å vite, er at palestinerne selv anerkjente hvor god Israel hadde vært mot dem. Hvorfor sier jeg dette? La meg vise deg noen statiske undersøkelser som ble tatt mellom 1996 og 2000. Og 1996 er like etter at den Palestinske Autoritet ble etablert. Israel administrerte områdene fra ’67 til ’94, så denne undersøkelsen er gjort etter 27 år med Israelsk styre. Palestinere blir spurt om å gradere fire steder i verden mht. demokrati og menneskerettigheter. 50% av palestinerne ga PÅ positiv gradering, og 61% ga Frankrike positiv gradering, USA fikk 68%, og Israel det beste i verden! 78% av palestinerne ga Israel en positiv gradering innen demokrati og menneskerettigheter, og dette er etter 27 år med Israelsk administrasjon! Året etter gjorde de den samme statistiske undersøkelsen. Fremdeles er 77% positiv til Israel. Det neste året var fortsatt 75%. Og disse statistikkene er palestinske statistikker, ikke Israelske! Og det siste året disse undersøkelsene ble gjort var i ’99, da hadde Israel falt til 65% prosent, men legg merke til at PA har falt til 32%. Kun disse 32% av palestinerne syntes at deres eget lederskap var positiv i henhold til demokrati og menneskerettigheter.


Det vi sier her, er at dette er en totalt annerledes og ny måte å se på historien til Israels administrasjon av Vestbredden og Gaza. Dette var de gode årene for palestinerne, da hele deres økonomiske struktur ble bygget, da helsevesenet ble bygget, da hele deres struktur ble bygget, alt som er godt, også utdanningsstrukturen. Alt som var godt i PA var bygget av Israel og har i ettertid blitt ødelagt av PA som deretter legger skylden på Israel for denne ødeleggelsen. Jeg har fått spørsmål fra journalister, jeg viser dem alt hatmaterialet på PA TV, og de sier jammen, palestinerne hater Israel fordi de lider under dem. Og jeg sier nei, nei, nei. De lider, men ikke under Israel, de lider under sitt eget lederskap, det er Israel de beundrer. Vi må finne en helt annen måte å se hele denne historien på; både dannelsen av Israel og av Israels behandling av palestinerne, hvilket i følge palestinerne var basert på demokrati og menneskerettigheter.


Det siste jeg vil vise dere har å gjøre med spørsmålene hvorfor har ikke flyktningene blitt absorbert? Hvorfor har ikke de arabiske landene gjort noe for å løse flyktningeproblemet? Millioner på millioner av flyktninger forlot andre land siden 1945 etter 2. verdenskrig, og mange i verste forfatning. Og de har alle blitt absorbert. De eneste som ikke har skapt nye liv for seg selv, har vært palestinerne. De eneste. Alle andre har forsvunnet (blitt integrert i sine nye samfunn). La meg vise dere hvorfor. Det er fordi Jordan, Libanon, Syria, selv de på Vestbredden og Gaza, ble tvunget av sine ledere til å bli værende i flyktningeleirene. I Libanon er det f.eks. lover om at man ikke kan arbeide utenfor flyktningeleiren, kan ikke ha en jobb, til og med kan ikke kjøpe et hjem. Hvis en slektning vil gi en flykting penger til å kjøpe et hjem i Libanon, får de ikke tillatelse til å flytte ut!


De er satt i fengsel av den libanesiske regjerings politiske behov, hvilket er å hate Israel. Så dette handler om å skape flyktninger, og er et annet eksempel på at lederskapet, som forårsaker folkets lidelse, også sier la oss legge skylda på Israel. La meg vise deg en kilde på dette. Det er fra en palestinsk avis, og det var omtrent på den tiden de skulle ha valg i PA, og se hva PA stemte for eller bestemte: ”Den øverste nasjonale komité for beskyttelse av retten til å vende tilbake (til Israel) uttalte offentlig i går at det går imot deltakelse av flyktningeleiren i de lokale valgene som ventes foretatt i de palestinske territorier.” Med andre ord; arabere bosatt i en Gaza flyktningeleir, kan ikke stemme i de lokale valgene i Gaza, det er hva de sier. ”Komitéen rettferdiggjør sin nektelse for å beskytte den unike status av flyktningeleirene i Gaza og på Vestbredden, og anser dem som et vitnemål om den okkupasjonsstatus-forbrytelse begått mot vår nasjon i 56 år. Komittéen advarte mot farene ved å integrere flyktningeleirene inn til husbebyggelse i byen.”


Palestinere som innrømmer at de tvinger sitt folk til å ikke integreres i husbebyggelse, tvinger dem til å bli værende i flyktningeleire! Hvorfor? De gjør det under beskrivelsen ‘beskyttelse av flyktningeleirenes unike status’. Flyktningeleiren er viktigere en flyktningene! Flyktningeleirene er et politisk redskap for dem. Lederskapet sier: Vi bryr oss ikke om folket, la dem lide, ikke tillat dem å komme i hus. Slik at både dannelsen av flyktningeproblemet var det arabiske lederskapet, og opprettholdelsen av flyktningeproblemet forårsakes av det palestinske lederskapet også. Fordi de ønsker at leirene skal opprettholdes, selv om flyktningene selv må lide under det.


Sist jeg var her, fikk jeg møte med ledelsen i regjeringen, også med norsk TV, som MIFF var behjelpelig med å arrangere for oss. Og la meg vise dere, dette var TV2 nyheter som begynner sin nyhetssending etter mitt besøk på denne måten: (Nyhetsoppleser Sturla Dyregrov sier, mens det vises klipp fra palestinske barneprogrammer med Mikke Mus og en stor kanin som er sammen med barn i lekestue-omgivelser i et studiomiljø): ”Norske skattepenger brukes til å lære barn å hate vesten, mener Fremskrittspartiet. Ja, god kveld, Fremskrittspartiet krever at Norge fryser alle overføringer til de palestinske områdene. Partiet frykter at norske skattepenger sponser palestinsk TV-produksjon som lærer barn å hate Israel og vesten. (En annen kommenterer klippene fra PÅ TV og sier): ”På palestinsk TV heter Mikke Mus ‘Farfur’. Han vil erobre verden for Islam og den koselige kaninen vil drepe dansker på grunn av Muhammedkarikaturene. (Kaninen sier til en liten jente): ’Hvis de gjentar det, vil vi drepe dem, i Allahs navn. Jeg vil bite dem og spise dem!’ (kommentator fortsetter): Israelvenner har invitert Itamar Marcus til Norge. Han følger palestinsk TV, og sier at siste nytt er at Mikke Mus er død. Drept på barne-TV.”


Jeg vil vise et intervju mot slutten med et medlem av regjeringen. (Christian Tybring-Gjedde sier): ”Man kan bli direkte kvalm av, og man kan nesten bli på gråten når man hører den slags type hatformidling.” (kommentator): Tybring-Gjedde i stortingets finanskomité frykter at norske bistandskroner kan havne i TV-produksjoner som sier at (illustreres ved klipp fra en film der en løpende mann blir skutt i ryggen) menn som ofrer livet blir møtt av 72 jomfruer i paradis. (Tybring-Gjedde): ”Jeg synes at Norge umiddelbart bør fryse all bistand til de palestinske områdene. Så får vi gå igjennom og se hvor hver eneste krone blir av.” (Itamar i TV-sendingen sier): ”Hvis alle landene som gir penger til de palestinske myndighetene krever at de skal brukes til å jobbe for fred, ville vi snu situasjonen raskt.” (Klipp av Jonas Gahr Støre mens kommentator sier): ”Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil ikke fryse bistanden til ’Palestina’ og avviser Frp sin kritikk. Støre mener det ikke er grunnlag for kravet om kontroll over hvor bistandskronene blir av.”


Dette er hovedsakelig det som ble formidlet, det var svært vellykket på grunn av avsøringen for første gang, at det ikke bare er disse forferdelige tingene som skjer på palestinsk barne-TV, det var likedan Norske penger som finansierte dette. Og senere produserte vi en full rapport som dokumenterte eksakt hvordan norske penger var ansvarlig for dette. Det gjorde et godt inntrykk på stortinget og jeg snakket der til hele Fremskrittspartiet.


Vel, dette er det jeg ville vise dere om flyktningene, og om historien generelt. Historie er ikke bare om fortiden. Det vi ser er at palestinerne har bygget en komplett hat-verden basert bare på falsk historie, ikke bare om fortiden. Det er på grunn av denne falske historien at de sier at de har rett til å tilintetgjøre Israel i fremtiden. Det kan virke som det bare er historie, men det er så kritisk at den sanne historien om hvordan flyktningene ble flyktninger fortelles. Den sanne historien om hvordan Israel ble dannet, fortelles. Og den sanne historien om jødefolkets rettigheter i landet Israel, og til landet Israel, også bli fortalt. Slik at verden til slutt vil anerkjenne og godta Israels rett til å eksistere. Ikke bare Israel og ikke bare verden, men til og med omsider de arabiske palestinerne vil godta Israels rett til å eksistere. Og når de gjør det, tror jeg det vil bli det første steget mot en fredsprosess, og forhåpentligvis få fred med sine naboer. Takk skal dere ha.Kilde:

YouTube - Itamar Marcus: Hvordan blir flyktningeproblemet framstilt av palestinerne? (4/6)

YouTube - Itamar Marcus: Hvordan blir flyktningeproblemet framstilt av palestinerne? (5/6)

YouTube - Itamar Marcus: Hvordan blir flyktningeproblemet framstilt av palestinerne? (6/6)

Itamar Marcus - Wikipedia, the free encyclopedia

PMW - Palwatch.org

Dette er tredje del av et foredrag av en israelsk politisk aktivist som er grunnlegger og leder av Palestinian Media Watch (overvåkning av palestinsk media), som studerer og analyserer fjernsyn og skolebøker for barn i de palestinske områdene. Den 7. juni 09 besøkte han MIFFs Israelkonferanse med dette budskapet.