HebraiskTro.no


PALESTINERNES FREMSTILLING AV FLYKTINGESITUASJONEN, del 2


Av Itamar Marcus, transkribert og oversatt av Kris GulengDel 2 av dette med at Israel ikke har noen eksistensberettigelse, det tvinger palestinerne til å skrive historien på nytt. Hvis de skulle godta at vi, det jødiske folket, hadde en historie i landet, da måtte de si at vi har retten til å eksistere. Så det de gjør er å omskrive hele historien for å gi en akademisk bakgrunn for dette. Og slik omskriver de ikke bare jødisk historie, men de omskriver også kristen historie, og jeg skal vise dere det om et øyeblikk.


Først; hvordan omskriver de jødisk historie? Her er fra en historiker-konferanse 4. des. 1998, og dette var meget vesentlig. Og lederen for historiedepartementet ved universitetet ringte til alle universitene om å være aktiv i å skrive historien om ’Palestina’. Slik at det ikke skulle være mulig å legitimere eksistens for jøder i dette landet. Det var altså denne politiske og akademiske bestemmelse at de skulle omskrive landets historie, slik at Israel ikke har noen rett til å eksistere. Og det gjøres på denne måten:


Her er et eksempel på hvordan man utraderer jødisk historie og erstatter det med noe annet. (Filmklipp av tre menn i studo, PA TV, 5. juni 97.) Palestinsk historiker Salim Al-Mubid: ”Det er ingen forbindelse mellom dagens jøder og oldtidens jøder, til tross av at de feilaktig hevder dette.” Leder for PA’a nasjonalbibliotek, Dr. Jarir Al-Kidwah: ”Når det gjelder israelerne, var de arabiske stammer, og blant de reneste. I Allahs navn, tro meg, jeg har mye mer israelsk blod fra de gamle hebreerne, våre forfedre, enn Sharon og Benjamin Netanjahu.”


Selvsagt er dette latterlig, historisk sett. Men han har snudd det slik at det jødiske folket i bibelen har blitt arabere, og derfor har de retten. Men han går hinsides dette, hør hva han gjør med den jødiske religion: (Nytt klipp, tre menn i studio, PA TV, 3. nov. 98.) Det blir sagt: ”Bibelen, Torahen, ble ikke oversatt korrekt, for det er en fortsettelse av islam. I dag er Bibelen egentlig islam.” Med andre ord, ikke bare er Bibelens hebreeres etnisitet egentlig arabisk, men religionen, som Moses ga til det jødiske folk, sier han var islam. Islam startet selvfølgelig i år 610 e.kr. og likevel slår han det tilbake 2.000 år i historien og sier at islam eksisterte på Bibelens tid.


På grunn av alt dette, benekter de forbindelsen til hele landet, og skriver dette, fra april i år: ”De (jødene) baserer seg på myter og påberoper seg den jødiske religion og jødisk tro, til tross for det faktum at de virkelig religiøse jødene tror – og de har uttalt dette ved flere enn én anledning – at Tempelet var aldri i Jerusalem, det var absolutt aldri på den plassen der Al-Aqsa Moskéen står.” Så tempelet var ikke i Jerusalem, jødene var ikke i Israel, det er ingen forbindelse til landet. Og dette er gjeldende, dette foregår i dag svært aktivt innen palestinsk utdanning.


Jeg vil vise dere hvordan de gjør dette i musikken. Dette er en musikk-video, som igjen underviser barn og voksne gjennom musikken, og alt som palestinerne kontrollerer. Dette er en musikkvideo som går på palestinsk TV hele tiden. (Videoen viser ulike områder av Jerusalem og en ung arabisk mann som synger med arabisk melodiføring til overskriften: ”Al-Aqsa er vår” og ”Å Herre, beskytt Al-Aqsa”, 23. sept. 2008): ”Vår Al-Aqsa skriker og roper, Sions sønner, uansett hvor mye du graver og uansett hvor mye du ødelegger, Al-Aqsa er vår. Deres innbilte Tempel vil ikke bli virkelig.” Altså han synger her om at Tempelet aldri eksisterte, det er bare innbildning. Det jeg ønsker at dere skal forstå, er at det samme budskapet blir gitt til folket av politiske ledere, av akademiske ledere, og det kommer i musikk-industrien. Hele samfunnet, som er et veldig kontrollert samfunn, forteller det samme budskapet om at jødene var ikke her, ergo har ikke Israel noen rett til å eksistere.


La meg vise hvordan de også omskriver kristen historie. Hvis jødenes religion var islam, hva da med Jesus? Her får du se hva de gjør, dette er for bare noen uker siden, april i år, på PA TV, dette er muftien av ’Palestina’. (Filmklipp viser en muslim med særegen mufti-hatt som forteller): ”Vi snakker om en sammenhengende kjede (av profetier i islam), fra Adam til Muhammed. Det er en sammenhengende kjede, som representerer et kall til monoteisme, og til islams misjon. Alle profetene hadde den samme religionen (islam). Jesus ble født i dette landet. Han bodde i dette landet. Alle vet at han ble født i Betlehem, så han er en palestiner hinsides sammenligning. Vi respekterer Jesus, vi tror på ham (som en muslimsk profet), på samme måten som vi tror på profeten Muhammed.”


Her ser vi at også Jesus blir en muslim, en total omskrivning av historien, slik at det er bokstavelig talt ingen rettferdiggjørelse hverken for jødedommen, som en autentisk religion, eller for kristendommen, som en autentisk religion. Det eneste da som er autentisk er islam, og de eneste som derfor har rett til Israels land, blir muslimene. Og dette er den øverste religiøse leder i de palestinske områdene. Jeg vil visere dere en annen uttalelse, han går enda lenger og snakker om Maria. (Samme muftien sier): ”Jesus ble født i dette landet, vokste opp i dette landet, og spredte sin lære i dette landet. Derfor kan vi si at han og hans mor Maria var palestinere hinsides sammenligning”. Fullstendig forvrengning av historien og alle vet det. Men det er dette de bruker i undervisningen av folket, forvrengning av både den nyere historie og oldtidshistorien.


Vel, fordi de underviser om at i fortiden var hverken Israel eller jødene her, så må de ha en forklaring på hvorfor europeerne, hvorfor britene ble enig om at jødene skulle komme til landet og ha det. For hvis der ikke var noen forbindelse, hvorfor kom Balfour-deklarasjonen, hvorfor stemte FN for å støtte Israel? Hvorfor ble Israel skapt i forrige århundre hvis jødene ikke hadde noen historie i landet?


Så det de gjør da er å finne opp en fullstendig forskjellig historie om begivenhetene. Sionismen, sier de, var ikke en jødisk bevegelse. Sionismen var en kristen Europeisk bevegelse for å bli kvitt jødene, fordi jødene var så fordømmende og onde, at i ethvert samfunn ville europeerne bli kvitt dem. Vi har hørt religiøse ledere gå igjennom hele den jødiske historie og snakke om at jødene ble utvist fra Frankrike, fra England, utvist fra alle disse landene, de var forfulgt i alle landene, og dette beviser hvor onde jødene er. Alle ville bli kvitt dem. Og det som skjedde da, var at britene bestemte seg; la oss bli kvitt jødene, og derfor ble Israel skapt. Det var med den hensikt å frelse verden fra den jødiske byrde.


Og la meg vise noe her, i deres egne ord. Dette er en artikkel i en offisiell avis under PA: ”Forskjellen mellom Hitler og (den britiske forsvarsminister) Balfour var enkel; den første (Hitler) hadde ikke kolonier å sende jødene til, så han tilintetgjorde dem. Mens Balfour gjorde Palestina til sin koloni og sendte jødene dit. Balfour er Hitler med kolonier, mens Hitler er Balfour uten kolonier. De ville begge bli kvitt jødene... Sionismen var avgjørende for Vestens interesser i regionen, ved å tømme Europa for byrden av sine jøder...” (Al-Hayat Al-Jadida, 12. juni, 1998). Jødene var en byrde for Europa, derfor ble Israel opprettet. Her skal jeg vise dere, her er en ledende religiøs leder på PA TV (en muslim i hvit kjortel skriker foran to mikrofoner): ”Det var England som lovet dem grunnleggelsen av at nasjonalhjem på Palestinas land. Hvorfor? Fordi England var opprørt av det jødiske nærvær i England og ønsket å bli kvitt dem”. Så her forklares at England var plaget av jødene og derfor etablerte Israel. Dette er demonisering av jødene langt hinsides alt, gjennom hele historien er det basert på demonisering.


I fjor forklarte en ledende palestiner på TV hvorfor europeerne, som ville bli kvitt jødene, stjal Palestina? Han sier – fordi det var olje i området. Det er årsaken til at dette landet ble valgt. (Filmklipp av PA’s ambassadør i Libanon, PA TV, 14. mai 2008): ”Israel ble skapt av Europa for å bli kvitt jødene: Vi må forstå hvorfor Israel ble til. De ville bli kvitt jødene (bilder fra holocaust og jødiske flyktninger). På samme tid ble olje oppdaget i den arabiske regionen. Så de løste det jødiske problemet ved å eksportere dem til Israel og kontrollere rikdommen i regionen. Staten Israel tilhører ikke jødene og det er et fortløpende kolonialsk prosjekt, en utpost for imperialisme”.


Det verste med dette budskapet er at vi ser på det palestinske samfunnet når vi hører på barn hvordan barn har lært dette budskapet. Lytt til denne jenta som snakker på PA TV og som får frem presis dette budskapet. (Fem voksne og barn sitter rundt et bord, en ung jente snakker på telefonen. ”Palestinske barn: At jødene flyttet til Israel reddet verden fra det jødiske onde”, PA TV, 23. juni, 2002): ”Angående problemet med den jødiske tilstedeværelsen, du ville være enig med meg om at den jødiske tilstedeværelsen i Palestina ikke var noe annet enn frigjørelsen for alle verdens land fra det ondes kilde. Det onde er funnet i jødene, de har blitt en smittebakterie iblant oss, som er som kreft som har begravd oss og fremdeles begraver oss, og vi er de som lider av denne kreften.” Hvis du var et palestinsk barn, og du trodde at jødene ikke hadde noen tilknytning til landet, at de var denne kreften omkring i hele verden, ville du anerkjenne Israels rett til å eksistere? Ville du ikke hatet jødene? Dette er formålet med den palestinske utdanning, og vellykketheten av dette. Å overføre dette hatet til den neste generasjonen, hvor dette hatet ikke engang fantes en generasjon tilbake.


På grunn av dette har de skapt en term de kaller ‘judaisering’. Ethvert jødisk liv i landet kalles ‘judaisering’, en ond terminologi de bruker hele tiden. De bruker ‘jødifisering’ og ‘judaisering’ av landet, og jeg skal vise dere først en tegneserie som dukket opp i februar i år. Det handler om ‘judaiseringen av Jerusalem’. Selvsagt, Jerusalem er en jødisk by, ingen i historien benekter dette, men de gjør det. Så derfor, hvis en jøde kommer for å flytte til Jerusalem, så fremstiller de det på denne måten. På tegningen ser vi to bilder, det første viser en ond jøde som setter seg ned ved siden av en palestiner og angivelig legger armen rundt ham, deretter dytter han araberen bort og kaster ham på gulvet. Den avisen som publiserte dette, med denne demoniserte jøden, er en avis eid av PA, den er kontrollert av Mahmod Abbas. Og likevel bruker de fremdeles bilder som bokstavelig talt kunne vært kommet fra Nazi-Tysklands billedfremstilling. Og det er svært mange eksempler som dette.


Jeg vil gi dere et annet eksempel publiser i mai, for få uker siden. Vi har vist hvordan dette budskapet, at jødene ikke har noen historie, kommer fra religiøse, akademiske og politiske ledere. Nå skal jeg vise dere, dette er øverste leder for religiøs justis i de palestinske rettssaler, som sier: ”Jerusalem er den religiøse, politiske og åndelige hovedstaden i ’Palestina’. Jødene har ingen rett på den.” Igjen, dette er historisk latterlig, men dette er hva de underviser i, og dette er øverste leder for juridisk seksjon.


Dette er også et kulturelt program de hadde på TV i mai. De kaller det ‘Synagoger’ mens de sirkler inn rundt Al-Aqsa moskéen, og sier dette: ”Jødene har felt tårer, og grått over Vestmuren til Al-Aqsa moskéen”... Vel, jeg er sikker på at de fleste av dere har vært ved Vestmuren til Templet. Men de kaller det ikke Vestmuren til Templet, de later som om det er vestmuren til Al-Aqsa moskéen. Vel, denne moskéen eksisterer, den står der, men det er langt unna Vestmuren. Men selv denne forvrengningen, som enhver kan se med sine egne øyne, nøler de ikke med å si. Så vestmuren til Al-Aqsa moskéen, ut av en illusjon og forfalskning, er altså levningen av muren til det påståtte Templet. Dette er stilen i palestinsk media.


Og her har du en jordbruksminister som sier: ”Jødene baserer seg på myter og påberoper seg den jødiske religion og tro for å bekjempe det faktum at alle vet at de aldri var i Jerusalem”. Og til slutt, til og med en arkeolog. Dette er direktøren i det arkeologiske instituttet av Al Quds, som er Jerusalem Universitet. Jerusalem arkeologiske skatter understreker dybden i byens arv og historie, de understreker dets arabiskhet og motsier de israelske påstander om at det er en jødisk by. Igjen, dette er en fullstendig forvrengning, jeg vet ikke hvor mange av dere som har fulgt de arkeologiske funnene i løpet av de siste få årene i Davids by. Det er virkelig helt utrolig. De har funnet f.eks. innen noen få meter, fant de to stempler med navnene til to figurer fra profeten Jeremias periode, to mennesker som var kongens rådgivere, som forsøkte å spore opp Jeremia og få ham ut i vanskeligheter fordi han hadde sagt ting imot kongen. Og de fant stempler med navnet til disse to rådgiverne presis der de forventet at palasset befant seg, bare noen få meter fra hverandre. Så alt de finner, arkeologisk sett, i løpet av de siste få årene, (jo mer vi graver, finner vi ting som verifiserer), bekrefter Bibelen på mange forskjellige måter.


Men det bryr ikke palestinerne seg om, de forteller folket sitt at de arkeologiske funnene forteller om byens arabiskhet, som igjen har ingen basis i virkeligheten, men hele utdanningssystemet deres er ikke basert på virkeligheten. Jeg har vist dere dette før, og gjør det igjen, det endelige budskapet fra dette er – fordi dere ikke har noen rett, fordi dere ikke har noen historie, fordi alt tilhører oss, må flyktningene og landet føres tilbake til slutt. Dette er en musikkvideo som begynte å gå i fjor og har fortsatt å bli sendt hele 2009. (Bilde av en liten jente som holder en kjempestor, rusten nøkkel i hånden. ”Hele Israel vil bli ’Palestina’”, PA TV, 12. mai 08, En kvinne i tettsittende hijab synger foran mikrofon): ”Nakba (katastrofen) 60 år, og det blir værre for hvert år. Forsvinn. Vi glemmer ikke til tross for år med landflyktighet. Palestina, du må komme tilbake til dine eiere. Palestina, vi gir ikke opp en eneste bit av din jord. Å, Palestina. (det vises mange bilder av arabere med store nøkler de holder frem foran seg, det vises et kart over Israel og de palestinske områder belagt med palestinaskjerfets spesielle mønster) Å, Palestina”...


Igjen, et palestinakart over hele Israel, og ”vi vil komme tilbake, hver minste jordbit vil bli vår”, og dette sendes fortløpende på PA TV. Igjen – det er forskjellig fra det budskapet de gir på engelsk. Her er et annet eksempel, og det er så viktig. Palestinere forteller verden at de ønsker å ødelegge eller de ønsker land. De forteller sitt eget folk at Israel må tilintetgjøres av religiøse grunner, at Israel er på hellig islamsk land, og de definerer det som en hellig religiøs krig. Til og med Fatah, ikke bare Hamas. Her er et medlem av Fatah, parlamentet, på TV i fjor, der hun definerer denne krigen. (Najat Abu Bakr, en kvinne i stram hijab, snakker om evig religiøs krig mot Israel, med bilde av Al-Aqsa moskéens glødende gullkuppel bakenfor, PA TV 25. aug. 08): ”Vi (palestinerne) ble skapt i dette landet for å befri det, for å bo der, for å fortsette som folk av ribat (religiøs krig). Vi er i ribats land, og må forbli der inntil oppstandelsens dag.” Hun sier altså at vi vil frigjøre i en religiøs krig, frem til oppstandelsen vil vi kjempe. Dette er budskapet.


I den samme samtalen, etter at hun har sagt at det er en religiøs krig å tilintetgjøre Israel, så blir hun spurt om hvorfor har vi da en fredsprosess? Hvorfor snakker vi om grensene fra 1967, når vi egentlig ønsker hele Israel, hvilket er grensene fra 1948. Hør hva hun sier: ”Det betyr ikke at vi ikke ønsker 1948-grensene (hele Israel), men i vårt nåværende politiske program, sier vi (Fatah) at vi ønsker en stat med 1967-grensene.” Med andre ord sier hun åpent at ”vi lyver for verden, vi ønsker hele Israel, men vi har et politisk program som sier at vi ønsker ’67-grensene”. Verden skulle lytte til denne uttalelsen, for den er så viktig. Det er ikke enda en oppriktig fredsprosess fra palestinsk side. Da Benny Marrs sa i går at han ikke kan se fred på mange, mange år fordi palestinerne har ikke anerkjente Israel enda, så er dette et helt eksakt uttrykk for akkurat dette. Et medlem av parlamentet sier at ”det hele er en spøk, et spill, en fasade, vi vil ha hele Israel, men vi sier at vi vil ha 67-grensene.” Det er svært mange andre eksempler på akkurat dette.Kilde:

YouTube - Itamar Marcus: Hvordan blir flyktningeproblemet framstilt av palestinerne? (2/6)

YouTube - Itamar Marcus: Hvordan blir flyktningeproblemet framstilt av palestinerne? (3/6)

YouTube - Itamar Marcus: Hvordan blir flyktningeproblemet framstilt av palestinerne? (4/6)

Itamar Marcus - Wikipedia, the free encyclopedia

PMW - Palwatch.org

Dette er andre del av et foredrag av en israelsk politisk aktivist som er grunnlegger og leder av Palestinian Media Watch (overvåkning av palestinsk media), som studerer og analyserer fjernsyn og skolebøker for barn i de palestinske områdene. Den 7. juni 09 besøkte han MIFFs Israelkonferanse med dette budskapet.