HebraiskTro.no


PLO’S FASEPLAN FRA 1974


Av Roy Otto Dyrli

PLO ble stiftet med en forpliktelse til ødeleggelse av staten Israel og i starten vurderte de ingenting annet enn det umiddelbare målet. Yom Kippur-krigen i 1973 overbeviste araberne at de ikke ville være i stand til å ødelegge Israel gjennom militær aksjon med post-1967 grenser på plass.


Dermed begav de seg ut på en ny tre-trinns strategi for Israels ødeleggelse, nedfelt i Den palestinske frigjøringsorganisasjons politiske program fra 1974, kjent som ‘Fase planen’, vedtatt på den 12. sesjon i Det palestinske nasjonalrådet, som ble holdt i Kairo 9. juni 1974.


Planen har tre hovedartikler:


  1. -Gjennom ‘væpnet kamp’ (dvs. terrorisme), for å etablere en ‘uavhengig stridende nasjonal myndighet’ over et territorium som er ‘frigjort’ fra israelsk styre. (Artikkel 2)


  1. -Å fortsette kampen mot Israel, ved hjelp av territoriet til den nasjonale myndighet som en base for operasjoner. (Artikkel 4)


  1. -Å provosere frem full krig der Israels arabiske naboer ødelegge den (Sionistiske enheten) helt (‘frigjøre alt palestinsk territorium’). (Artikkel 8)


Faseplanen forblir grunnlaget for PLO handlinger, selv etter Oslo-avtalen.


Under en tale 1. september 1993, like etter kunngjøringen av 1993 Israel-PLO avtalen, kunngjorde PLO formann Yassir Arafat på Radio Monte Carlo at Oslo-avtalen:


... vil være et grunnlag for en selvstendig palestinsk stat i samsvar med Palestina National resolusjon utstedt i 1974 ... PNC resolusjonen utstedt i 1974 tar til ordet for etablering av en nasjonal myndighet på en del av palestinsk jord som Israel trekker seg fra eller som er frigjort.


I tillegg til handlingsplanen mot Israel, ber artikkel 5-6 i PLO planen om en revolusjon i Jordan, og etablering av et ny jordanske regimet som vil alliere seg med de palestinske selvstyremyndighetene. Historisk består Jordan av mesteparten av territoriet til Palestina, og et flertall av innbyggerne er av palestinsk opprinnelse. PLO har aldri anerkjent legitimiteten av kongeriket Jordan som en stat uavhengig av Palestina.Illustrasjonene:

  1. 1.President Bill Clinton, statsminister Yitzak Rabin og Yasser Arafat

  2. 2.Yasser Arafat taler i FN

  3. 3.Kong Hussein av Jordan håndhilser på Yasser Arafat
Faseplanen står ved makt til denne dag, og er derfor i leksjon 1 for alle som ønsker å forstå hva som foregår og hvorfor det skjer.


De fleste kjenner likevel ikke planen, og den blir aldri nevnt i media (med god grunn). Her er en lynrask innføring: