HebraiskTro.no


OFFISIELL FASTEDAG I ISRAEL


Av Roy Otto Dyrli
Denne dagen ble det slått en bresje i muren rundt Jerusalem av de babylonske troppene under ledelse av kong Nebukadnesar. Dette innleder en tre ukers periode som i jødisk tradisjon kalles for Bein ha-Metzarim eller ‘The Dire Straits’.


Hvis du nå skulle stusse over dette ordet, så husk at Mark Knopler i Dire Straits har jødisk far.

Men tilbake til historien: Tre uker etter at bresjen ble slått i muren, på den 9. dagen i måneden Av, ble Tempelet ødelagt. Teisha b’Av, bokstavlig oversatt den 9. Av, kalles denne dagen som også er en fastedag.


Dette kunne vært hele historien om en av jødenes faste dager, men det stopper ikke der. 655 år senere, i år 70 e kr, slo nemlig den romerske hæren under Titus en bresje i muren rundt Jerusalem.

Etter å ha sultet byen ned til et nivå der de spiste hunder, etterbyrder og barn for å overleve, brøt den romerske hæren inn i byen på denne dagen.


Kampen var på ingen måte over, den fortsatte fra gate til gate og fra hus til hus. Så, 3 uker senere, på den 9. dagen i måned Av, satte romerne fyr på tempelet. Alt gull og sølv som var i tempelet smeltet i varmen og rant ned mellom steinene, noe som fikk romerne til å hugge opp gulvet for å få tak i restene. Det blev bokstavlig talt ikke stein tilbake på stein….


Observante jøder faster i dag fram til mørkets frembrudd for å sørge over bruddet på Jerusalems murer.


I dag starter også en tre-ukers periode kalt teshuvah (omvendelse) på engelsk kalt Between the straits, eller Mellom sundene eller De tre ukene.


I denne perioden vil ortodokse jøder begrense feiringen, - ikke inngå ekteskap og unngå andre uttrykk for glede, for eksempel spille musikkinstrumenter eller synge lovsanger.


Selv om dette er en tid for sorg, er det også en tid med håp siden Sakarja profeterte at den 17. Tammuz ville bli forvandlet til en gledens dag:


“Da kom ordet fra Herren over hærskarene til meg: 19 Så sier Herren over hærskarene: Fasten i den fjerde, i den femte, i den sjuende og i den tiende måneden skal bli til fryd og glede for Judas hus og til glade høytidsdager. Elsk sannhet og fred!


20 Så sier Herren over hærskarene: Enda en gang skal folkene komme, de som bor i store byer. 21 De som bor i én by, skal gå til en annen og si: ‘La oss gå og be om velvilje for Herrens ansikt, søke Herren over hærskarene! Også jeg vil gå med.’ 22 Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren over hærskarene i Jerusalem og be om velvilje for Herrens ansikt.


23 Så sier Herren over hærskarene: I de dager skal ti mann av alle språk og folkeslag gripe tak i kappefliken til én judeisk mann og si: ‘La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere’.“
Den 17. dag i den jødiske måneden Tammuz er en av Israels offisielle fastedager.


Dagen er til minne om to begivenheter i Israels historie. Den første falt på 17. Tammuz i året 586 f kr.