HebraiskTro.no


NEFILIM VENDER TILBAKE

Del 5: Bortførelser, bedrag og åndelig rustning


Foredrag av Chuck Missler, transkribert og oversatt av Kris Guleng


”Utenomjordisk” bortførelse?


En forstyrrende sak er at det fortsetter en flom av tilfeller som rapporteres som er for sprø, for bisarre til å ta på alvor, på den ene siden. Samtidig som de er for hyppige og for sammenhengende til å ignorere. Anslagsvis 1-3% av befolkningen har blitt rapportert i de profesjonelle journaler. Alle disse merkelige episodene synes å involvere implantering eller fjerning av menneskelige fostre som en hovedsak. Det virker slik, at hvis disse skapningene er ekte, så er de veldig opptatt av den menneskelige reproduksjonsprosess. Og det gjør at vi undrer oss, kunne dette lede til en gjentagelse av de merkelige hendelser i 1. Mos. 6? Er det mulig at dette er et hint som er inkludert i Jesu bemerkning ”som det var i Noas dager, skal det være når menneskesønnen kommer?”


Dr. John Mack, en lege som har vunnet Pulitzerprisen, leder for psykiaterne ved Harvards sykehus der. Han har skrevet om dette temaet. Han sier: ”Ideen om at menn, kvinner og barn kan bli tatt imot sin vilje, fra sine hjem, biler, og skolegårder av merkelige humanoide vesener, løftet opp i romskip, og utsatt for påtrengende og truende prosedyrer, er så skrekkinngytende og likevel så ødeleggende for vårt begrep om hva som er mulig i vårt univers, at fenomenets virkelighet har blitt for det meste avvist fullstendig eller blitt på bisarr måte fordreiet i de fleste mediarapporter.


”... Alt dette er forståelig, med tanke på UFO-bortførelsenes forstyrrende natur og vår mest fremtredende forståelse av virkeligheten. Men det faktum gjenstår, likevel, at i 30 år, og muligens lenger, har tusenvis av individer som virker å være oppriktige og av sunn forstand, og som ikke søker noen personlig fordel fra sine historier, har gitt til de som vil lytte, sammenhengende rapporter om presis slike hendelser.” John Mack har hatt å gjøre med 76 slike tilfeller selv, og han har skrevet om andre. Dette er mennesker over middels intelligens, med ingen tidligere psykiatrisk historie som helt klart har vært gjenstand for en eller annen kriminell handling.


Det var en Konferanse om dette bortførelsesfenomenet, MIT, og John Mack er en av lederne av denne konferansen. Han sier: ”Hvis det som disse bortførte forteller ikke skjer med dem, hva er det da som skjer?” Hva er det som egentlig foregår her? Her er Macks utfordring til de profesjonelle samlet der:


1. Den høye grad av sammenheng i deres historier

2. Fravær av psykiatrisk sykdom

  1. 3.Fysiske forandringer og lesjoner, noen av disse menneskene har arr fra prosedyrer,

    jeg møtte en selv.

  1. 4.Uavhengig bevitnet av andre mens bortførelsen finner sted. Det er ikke så mange,

    men det er noe få.

5. Involvering av små barn er forstyrrende. Ikke sannsynlig at de kunne bli innlært dette.


Det kommende kosmiske bedrag


Dette er den største løgnen av dem alle. Det er interessant, alt dette startet den gangen i 1. Mos. 3 da Gud erklærte krig mot Satan. Han sa: ”Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd/etterkommere og hennes sæd/etterkommere (Messiasprofeti). Han (Messias) skal knuse ditt hode og du skal knuse hans hæl.” (1. Mos. 3:15) Og fra dette verset får vi en av de messianske titlene på Kristus: ”kvinnens sæd/ætt”. Vel, mange mennesker overser at det er to ætter her. Den andre er slangens ætt. Så vi har ”kvinnens ætt” og ”slangens ætt”. For slangens ætt finner vi all slags billedspråk:


- den røde dragen, Satan, i Åp. 12,

- den kommende verdenshersker, som jeg kaller ham iblant,

- den falske profet i Åp. 15,


Disse kreftene er fremdeles i arbeid bakenfor verdensmaktene i dag, sjekk Daniel kap 10 for å virkelig forstå hva som skjer der. La oss studere Daniel 2, sekvensen som omhandler nasjoner og verdensriker. Visjonene sammenlignet mellom kap. 2 og 7; den bevingede løve, bjørnen på den ene siden, leoparden, og det grusomme dyret, de ti hodene. Igjen Babylon, Persia, Grekenland, Roma 1, ”Roma 2”. De fleste erkjenner at jernet er det romerske imperium, ikke bland det sammen med Vest-Europa.


Hva er det som skjer i verden? Det er en Ny Verdens Orden – ”en verden uten grenser” i konseptet. Slutten på de uavhengige nasjonalstater, multikulturalismen gjelder nå. Vi går alle mot en sentralisert sosialistisk regjering. Det er potensielle tvangsfunksjoner. Enhver frihetselskende person vurderer dette som en forbannelse, bortsett fra at problemet er at det er ingen måte å unngå det på. Spredning av atomvåpen er en del av dette, vi er på terskelen akkurat nå til atomkrig på grunn av denne bestemte saken.


Men det er en annen tvangsfunksjon som ingen snakker om: muligheten til slutt, ikke enda, men kommende, av en form for kosmisk trussel av noe slag. Du sier ”Chuck, det er helt borti veggene, det der er helt på kanten”. Er det virkelig det? La oss snakke om leiren. I Daniels mentale bilde av dette multimentale bildet, så var den siste fase jernet blandet med leire og de ti tærne. Hva er leire?


Det er laget av jord, eller støv, om du vil. Alle snakker om leiren i de ti tærne i Daniels bilde. Jeg er også skyldig i det, uten at jeg legger merke til Daniels forklaring av det! I Dan. 2:43 forklarer han hele denne saken: ”slik du så jernet blandet med leire, slik skal de blande seg ved menneskers sæd. Men de skal ikke henge fast til hverandre, slik jernet ikke blander seg med leire.”


Jeg har lest den setningen hundrevis av ganger de siste 30 årene og det slo meg ikke før i dette dybdestudiet – at leiren refererer til ”dem”, det er et personlig pronomen. ”de skal blande seg ved menneskers sæd.” For at man skal blande seg med menneskenes ætt, må de være noe annet enn menneskenes ætt! Ellers gir det ingen grammatisk eller logisk mening, slik at de som kommer til å gjøre denne blandingen er ikke menneskers ætt.


Oi! Kunne dette være et hint om en ond gjerning i tidenes ende som er en parallell med de onde gjerninger i 1. Mos. 6? Jeg tror det. ”Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes.” Lukas 21:26. Det kommende store bedraget, Jesus åpner og lukker sin uttalelse i Matt. 24 slik: ”For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig.” (Matt. 24:24).


Når dette kommer, hva vil da beskytte deg? Din intellektuelle bakgrunn? Din kunnskap om fysikk? På ingen måte! ”Hvis det var mulig, ville dette bedra selv de utvalgte”. Det eneste som kan frelse deg fra dette bedraget er din åndelige tilstand ved å være frelst i Kristus. ”De skal vise store undere og tegn, de kommer til å gjøre ting som vil ramme vår antatte virkelighetskunnskap.


”For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som nå holder igjen, skal bli tatt bort. Og da skal den lovløse bli åpnebart, han som Herren skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre ved sin gjenkomst i herlighet.” (2. Tess. 2:7-9) Den onde kommer til å gjøre mirakler, vær forberedt for at en politiske leder oppvekker døde... Vi er ikke klar for noe sånt. Jeg tror den som legger bånd på oss legger bånd på langt mer enn du og jeg har noen idé om. Hvor kommer denne Onde fra? Det overrasker mange å erkjenne at Skriften forteller oss det. ”Når de har fullført sitt vitnesbyrd, skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, gå til krig mot dem, seire over dem og drepe dem.” (Åp. 11:7)


Hvor kommer denne fyren fra? Opp fra avgrunnen! Så han er ikke bare en politisk leder som tilfeldigvis bare er litt begavet. Nei, denne karen er istandsatt av Satan selv. Og han kommer fram fra avgrunnen selv. ”Dyret som du så, var, og er ikke, og det skal stige opp fra avgrunnen og gå bort til fortapelse. Og de som bor på jorden skal undre seg, de som ikke har sine navn skrevet i Livets bok fra verdens grunnleggelse av, når de ser dyret som var, og ikke er, og likevel er.” (Åp. 17:8)


Det eneste som kan beskytte deg fra alt dette, er din stilling i Kristus. ”...fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten , så de kan bli frelst. Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen.” (2. Tess. 2:10-11) Hvis du har tenkt å ta imot Kristus, så gjør det nå, ikke vent! Ellers vil du bli sårbar for det store bedraget.


Den mest absurde krig vil komme. Jeg var alltid fascinert av Salme 2, der er det en dialog mellom treenigheten: ”Hvorfor raser folkeslagene (hedningene) og hvorfor planlegger folkene det som er nytteløst? Jordens konger stiller seg opp, og fyrstene rådslår med hverandre, mot Herren og mot Hans Salvede. Og de sier: La oss rive deres bånd i stykker og kaste deres rep av oss!”  (Salme 2:1-3) Hele denne ideen om at verden skal komme til å gripe til våpen imot Gud selv, forbløffer meg. Jeg kan forstå folk som ikke tror på Gud, som avviser Gud. Men jeg kan ikke forestille meg å gå etter ham i krigføring, det gir bare ikke mening. Hvor ville verden gå etter Ham? Jeg tror nefillimsaken forklarer dette.


Det er interessant at de utenomjordiske typene, hvis du går igjennom alt dette stoffet, så oppdager du at det er tre typer av disse såkalte utenomjordiske skapninger som viser seg:

- de ”grå”, de er kontrollerende, korte, du ser dem alltid i underholdningsindustrien,

- de ”nordiske” (pleiadeboerne), de er rundt 6 fot høye, blonde, blå-øyde, de ser ut som mennesker, kunne være rundt oss nå. Og det er en tredje gruppe som er den mest groteske av dem alle, kalt:

- de ”reptile”, de er skjellete, rare skapninger som ser ut som rømlinger fra science fiction B-film.


Det er interessant i Åpenbaringen 16, jeg har alltid lurt på hvordan verden går til krig mot Gud? Og Johannes forteller oss det. ”Og jeg så tre urene ånder som lignet frosker, komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn, og ut av den falske profetens munn. For de er demoners ånder som gjør tegn, de går ut til kongene på jorden og til hele verden, for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.” (Åp. 16:13-14) Jeg tror Gud kommer til å bruke noen former for rare skapninger, demoniske hva som helst, for å trekke verden inn i denne konfrontasjonen som er del av høydepunktet i Åpenbaringsboken og i Det Gamle Testamente.


Vår åndelige rustning


La oss samle trådene her. Jeg skal gi dere en uttalelse som jeg vil dere skal utfordre. Selv om jeg tror oppriktig på det. Jeg tror vi holder på å bli kastet inn i en periode av den tiden som bibelen sier mer enn om noen annen tidsperiode i historien, inklusiv tiden da Jesus gikk langs strendene i Galilea og klatrer i fjellene i Judea. Det er en uhørt uttalelse. Vi overvåker og utgir bakgrunnsinfo og ukentlig oppdateringer på ti strategiske trender.


Du kan gå til vårt websted og til våre publikasjoner. Det er flest profetiske temaer om Israel, Jerusalem, gjenoppbygging av tempelet, Babylon, Russland (Magog), Kinas oppblomstring, nedgangen i USA, Europeisk Superstat, økumenisk religion mens paven omfavner islam, global regjering, det okkulte, ...og UFOer!


Det viktigste er at vi har i eie et budskap av utenomjordisk opprinnelse, og det er den eneste kompetende kilde å forholde seg til når det gjelder disse utenomjordiske vesener. Det skriftet vil kaller Bibelen beskriver oss som objekter i en usynlig krig. Og vår evige skjebne avhenger av vårt forhold til den som vinner den kosmiske konflikten. Hvor står du? Hva er din forberedelse til dette møtet? Du kan ikke beskytte deg selv med intellektet, du kan ikke beskytte deg selv med kunnskap basert på tradisjonell fornuft. Det er et åndelig anliggende. Og det trenger du å forstå.


Paulus forteller oss i Ef. 6;12: ”for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot:

- maktene

- myndighetene

- verdensherskerne i denne tidsalders mørke, og

  1. -ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.”


Og hva er din løsning? Vår åndelige rustning! Ef. 6 detaljerer 7 elementer i rustningen:

- sannheten om bundet om livet

- rettferdighetens brynje

- føttene beredt av fredens evangelium

- troens skjold

- frelsens hjelm

- åndens sverd

- vårt tunge artilleri: bønn.


Hver og en av disse er en del av din åndelige rustning. To ganger understreker Paulus ”ta på deg Guds fulle åndelige rustning”, ikke bare favorittdelene. For å gjøre det, må du vite hva disse er, og du trenger å gjøre et veldig dybdestudium for hver av disse elementene. Jeg nøder deg til å studere dette. Og ikke glem bønn, vi har en 24-timers åpen linje til universets Tronsal, og Han er ivrig etter å høre fra oss. Bønn, vårt daglige artilleri. Husk det.


Disse strategiske trendene som vi overvåker på vårt websted; hver av dem er en bibelsk trend, og vi oppmuntrer deg til å finne mer ut av hva vi holder på med. Fordi vi er her for å gjøre en ting, og det er å sette fokus på bibelsk relevans til nåtidige hendelser. Og den skjulte agenda er å få deg begeistret over Guds Ord, så vi kan vokse i nåde og kunnskap om Ham. Fordi vi tror at dagene er korte, så omgjør vi våre proioriteringer slik at de virkelig utgjør en forskjell.

Gud velsigne dere!Kilde:

Chuck Missler Return Of The Nephilim, UFO's, Aliens & Bible - YouTube

http://www.khouse.org/

Dette er del 5 av et foredrag av bibellærer Chuck Missler. Han trekker en ledetråd fra Bibelens kapittel om Nefillim til dagens UFO-fenomener.


Med forankring i Bibel og vitenskap gir han noen fakta og refleksjoner omkring et av vår tids aller mest uforløste spørsmål: Finnes det liv utenfor vår planet?