HebraiskTro.no


NASARETH OG JESHUA


Av Roy Otto Dyrli
”Herrens Ånd er over meg,

for Herren Gud har salvet meg.

Han har sendt meg for å forkynne

et gledesbudskap for de arme,

for å lege dem som har et knust hjerte,

rope ut frihet for fanger

og frigjøring for dem som er i lenker.

Jeg skal rope ut

et nådens år fra Herren,

“Så rullet han bokrullen sammen,

rakte den til tjeneren og satte seg.

Alle i synagogen stirret spent på ham.

Han begynte da med å si:

«I dag er dette skriftordet blitt oppfylt

mens dere hørte på».” (Luk 6)


Med disse ordene erklærte han seg selv som Messias. Like interessant som det han leser, er det han velger ikke å lese. Han tar bare med de versene vi i dag knytter til Yeshuas første komme, resten var ment for en den gang fjern fremtid:


”En dag med gjengjeld og straff fra vår Gud;

jeg skal trøste alle som sørger,

og gi de sørgende i Sion

hodepynt istedenfor aske,

gledesolje for sørgedrakt

og lovsang istedenfor motløshet.

De skal kalles rettferds mektige trær,

som Herren selv har plantet

for å vise sin herlighet.

De skal bygge opp igjen gamle ruiner,

gjenreise det som før ble lagt øde,

bygge på ny de herjede byer,

som lå der øde fra slekt til slekt.”


Vi vet ikke sikkert hvor i Nasareth den gamle synagogen lå. Det som i dag kalles ‘den gamle synagog-kirken’ ble reist på 1200-tallet, men den ligger i shuk området, den gamle delen av Nasaret, og det kan derfor godt ha vært der denne ligger at Yeshua stod opp og leste. Vi vet heller ikke med sikkerhet hvilken dag i året det var, men teksten han leste, leses i dag på denne sabbaten, den siste sabbat i det gamle året. Og den blir ikke mindre bemerkelsesverdig om vi fortsetter:


Fremmede skal stå

og gjete sauene deres;

utlendinger skal dyrke jorden

og stelle vintrærne for dere.

Men dere skal kalles Herrens prester

og tjenere for vår Gud.

Dere skal leve av folkenes rikdom

og overta deres skatter.

Dere skal få dobbelt igjen for deres skam.

De som ble vanæret,

skal nå juble over sin lodd.

Dobbel arv skal de få i landet,

evig glede skal de ha.

«Jeg er Herren, som elsker rett

og hater ran og urett.

I troskap vil jeg gi dem lønn

og slutte en evig pakt med dem.

Deres ætt skal bli kjent blant folkeslagene,

deres etterkommere blant folkene.

Alle som ser dem, skal sanne

at de er en ætt som Herren har velsignet.»


I dag, 2000 år senere, har sauefarmer, kibbutzer og moshaver i Israel arabisk og asiatiske ansatte. Vin-byen Zichon Jaacov har arabiske ansatte overalt i produksjonen. Synagoger som lå i ruiner, og byer som lå øde fra slekt til slekt, er gjenoppbygget.


Israel er i dag nr 39 på listen over nasjoner målt etter BNP pr innbygger, og på rask vei oppover. Gassfunnene utenfor kysten vil de neste 10 til 20 årene sende Israel mot toppen av listen over verdens rikeste nasjoner, målt etter BNP pr hode. Deres ætt har virkelig blitt kjent blant folkeslagene, noe den på ingen måte var da dette for 2800 år siden ble skrevet.


Våger vi i dag å tro 1/3, 2/3 eller hele Jesaiah? Eller vil vi, som kirken har hatt tradisjon for, bare ta med det vi syns passer, det som er politisk korrekt?


Bildene er foruten den gamle synagoge kirken i Nasaret, 100 til 120 år gamle fra det som den gangen var Ottomansk Palestina.Illustrasjonene:

  1. 1.Den gamle synagogekirken er bygget på 11 eller 1200 tallet, men kan ligge der synagogen også lå på Yeshuas tid.

  2. 2.Nasareth rundt århundreskiftet. Midt i bildet ligger den ortodokse kirken som forsatt er der. Men i dag ligger den ikke utenfor byen, den ligger midt i.

  3. 3.Inne i Klippemoskeen på tempelhøyden, der man den gangen uforstyrret kunne gå inn å ta et bilde.

  4. 4.Golgata sett fra Damaskus porten.

  5. 5.Veien til Betania for 120 år siden.

  6. 6.Nain i Galilea med Tabor fjellet i bakgrunnen.

  7. 7.Dåp i Jordan-elven før århundreskiftet.

  8. 8.Marias brønn i Nasareth. Den ligger der fortsatt, men muren foran er borte.

  9. 9.Nasareth før århundreskiftet.


Hebraisk nyttår er i slutten av den 6. måneden. Det er også den siste sabbaten i det jødiske året, noe som naturlig leder oss til en fortelling i Lukas, der Yeshua (hebraisk for frelse) i starten av sin virksomhet gikk inn i synagogen i Nasareth, og han ble bedt om å lese fra Jesaiah 61: