HebraiskTro.no


MODERNE PROFETER - EKTE ELLER FALSKE?

Del 4: Charles T. Russell og Jehovas Vitner


Av Roy Otto Dyrli

Fra 1872 begynte han å tro på adventistiske læresetninger: at endetiden hadde begynt i 1799, at Kristus skulle komme tilbake usynlig i 1874 og blitt kronet Himmelens konge fire år senere, at alle kristne som allerede hadde dødd, ville bli vekket til live før slutten av 1878, og at 1914 ville markere slutten av en innhøstingsperiode og innvarsling av Armageddon.


Han var klar over at han var i problemer allerede etter 1878, men fortsatte å pushe nye datoer. Nå kan vi nok knapt beskylde ham for å være profet, bare en ivrig student av profetier. Hans forståelse ble trykket i 'Zion’s Watch Tower and Herald of Christ's Presence' som kom ut fra 1879. 1. verdenskrig begynte som kjent i 1914, og må ha påvirket troen på et varslet Armageddon.


Russell døde i 1916 som en fattig mann, men ideen hans ble i noen grad tatt videre. Der Russell hadde forkynt en slags modifisert treenighetslære, gikk de senere Jehovas Vitner helt bort fra denne. De tror idag ikke at Jesus er Gud.


Russell hadde også med en lære som ble kalt pyramidologi, en mystisk lære som knyttet sammen pyramidene med bibelske læresetninger. Dette forsvant ut av bevegelsen med ham.


Det som ble igjen var dato-settingen. Stadig nye datoer for Jesu gjenkomst og verdens undergang ble varslet. Watchtowers bibel- og traktsamfunns publikasjoner har kommet med en rekke spådommer om Kristi annet komme og opprettelsen av Guds rike, der alle tidspunkt har passert uoppfylt.


Datoene i 1878, 1881, 1914, 1918 og 1925 ble senere tolket som bekreftelser på den eskatologiske rammen av Den bibelske studentbevegelsen og Jehovas vitner, der mange av de forutsagte hendelsene ble sett på som usynlige (!).


Ytterligere forventninger om ankomsten av Armageddon ble satt til 1975, men resulterte i en senere unnskyldning til medlemmer fra samfunnets lederskap. Stadig nye datoer som 1986, 2000 og nå 2033 knyttet til eskatologiske begivenheter bare vitnene tror på.


Det er et faktum at hverken Russell eller hans etterfølgere hevdet å være profeter. De støttet seg på bibelstudier, men så snart en ny begivenhet var proklamert igjennom Vitnenes publikasjoner, gikk disse foran Bibelen. At Jesus forteller disiplene at 'ingen kjenner dagen og timen', ser ikke ut til noen gang å ha sunket inn i bevisstheten til Jehovas Vitner.


Jehovas vitner skrev etterhvert sin egen Bibeloversettelse. New World Translation of the Holy Scriptures måtte jo også spres, og er idag oversatt til 160 språk. Det mest kjente sviket her er Joh. 1,1 der de skriver at 'Ordet var en Gud', til forskjell fra alle andre som skriver at 'Ordet var Gud'.


Vitnenes forkynnelse om hemmelig tilbakekomst er jo vanskelig å måle mot virkeligheten.

Å måle påstanden mot Bibelen er derimot enkelt:


"7 Se, han kommer med skyene, og hvert øie skal se ham, også de som har gjennemstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen." (Joh. Åp. 1)


I 2Tess 2 skriver Paulus:

"Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og hvordan vi skal samles hos ham, ber vi dere om dette, brødre: 2 La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, verken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. 3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. 4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud. 5 Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere?"


Jehovas vitner må ha glemt disse versene. De har også glemt Jesu ord i Matt 24:


"Om noen da sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: ‘Han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: 'Han er inne i huset', så tro det ikke. 27 For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer."


Vi kan følgelig, med Bibelen i én hånd og historien i den andre, konkludere med at alle Jehovas Vitners datoer var gale. Ingenting hendte og hemmelige gjenkomster er ikke i tråd med Bibelen. 


Når konklusjonen tilslutt her er å plassere både Russell og Jehovas vitner i bås med Joseph Smith og Ellen White, er det at de til tross for ikke å ha sett noe som helst, fortsatte å komme med en strøm av bibeltolkninger som beviselig var gale. Som Smith og White var Russell en 'dato-setter', og menigheten hans fortsatte aktiviteten selv etter at alle de tidlige datoene slo feil.


De burde ha sett dette for lenge siden. Antakelig gjorde de også det, men Vakttårnet er en sånn pengemaskin at de ikke kunne eller ville stoppe.


Og dette var ikke engang alle....


Vi kunne gjort lista lenger. Mary Baker Eddie og Christian Science, L. Ron Hubbard og Scientologikirken, og koreanske pastor Moon og Den forente familie er alle på listen over store sekter som kom med mer enn tvilsom forkynnelse og læresetninger helt på tvers av Bibelens lære. Falsk forkynnelse til tross, har de skapt seg store menigheter og generert pengestrømmer kommersielle selskaper har grunn til å misunne dem.


En ting er likevel det som har skjedd. Vi må forvente at det kommer mer. 2018 er nå passert, men de fleste av oss husker dato-setternes aktiviteter både rundt år 2012 og år 2000. Det krever ikke mye fantasi, og absolutt ingen syn eller visjoner å anta at dette vil toppe seg på nytt i årene 2030 - 2033. To tusen år for Jesu oppstandelse kommer til å bli markert fra alle hold, og dato-setterne kommer til å være der. Igjen!


Jesu ord i Matt 24,24 står seg godt etter to tusen år:

"For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte."


Jeg er redd vi kommer til å få se værre og langt farligere eksempler i fremtiden.Illustrasjoner:

  1. 1.Charles T. Russell som ung.

  2. 2.Watchtower er i Norge kalt Vakttårnet.

  3. 3.Charles T. Russel startet sin egen menighet i 1874, bygd delvis på adventisme og dels på frimurerlære.

  4. 4.L. Ron Hubbart startet Scientologikirken. Trossamfunn i USA er blant annet undratt beskatning.

Charles Taze Russell og Jehovas Vitner


Charles Taze Russell (1852-1916) hadde sitt utspring fra en annen av adventist-retningene som oppstod i kjølvannet av Willam Millers store skuffelse i 1844. Da Jesus ikke kom igjen, oppstod det flere bevegelser som brukte tilnærmet det samme navnet. En av dem, den mest kjente, kom til å bli Ellen Whites Syvendedags Adventister, mens Russell hadde sitt opphav i en annen av disse bevegelsene, The Second Adventists.