HebraiskTro.no


MIN TROSIDENTITET I ORDETS RØTTER


Av Kris Guleng













Og da er det ikke så enkelt likevel. Vi har ulike tolkningstradisjoner. Det er et viktig trospremiss å være bevisst på når vi snakker sammen som Bibeltroende mennesker.


Jeg har vokst opp i kristen tradisjon, har gjort noen store justeringer i mitt voksne liv, i min vekst som troende, besøkt flere typer kristne samfunn, har lett etter svar, og funnet noen, og har tatt med meg det beste derfra, slik jeg ser det, - de tingene jeg finner igjen i Ordet. For så å forkaste det jeg ikke finner dekning for i Bibelen. Men den siste vendingen i min trosvandring har jeg tatt i løpet av de siste årenes oppmerksomhet mot, og læring av, Bibelens hebraiske røtter.


Og det er jeg har funnet min sanne trosidentitet. Det er jeg forstår det som jeg har lært før, på en ny og dypere måte, og samtidig fått lære så mye enormt interessant stoff, som jeg knapt hadde peiling på at min egen Bibel inneholder av dybder og visdom og kunnskap. Helt fantastisk å få lære om troens hebraiske røtter. Helt ubeskrivelig. En gaveskatt av gull. La meg kjøpe hele åkeren bare for å finne og beholde denne bestemte nedgravde gullskatten!


Jeg går aldri tilbake til en forenklet kirkelig tro etter denne innsikten. Aldri. Det er jeg har funnet hva Bibelen handler om… Og jeg anbefaler denne læringen for alle som kan krype og gå over hele planeten. vet jeg hva evangeliet innebærer i større perspektiv og konsekvens, og det er dette jeg nå har funnet som gir meg kraft til å bringe evangeliet videre til andre på en måte jeg aldri har kjent dragning til på tilsvarende måte tidligere.


Jeg bruker termen ‘forenklet’ i forbindelse med kirkelig gjengivelse av bibelens innhold. Det blir forenklet i forhold til at den bare ‘skummer fløten’ av dybdene i Bibelen. For disse dypene har den aldri vært på, den har forkastet det for mange århundrer siden. Det er blitt tapt og glemt, og alt som hentes ut av den bibelske meny blir bare ‘fast food’ og forenkling og i mange tilfelle bare forvirrende fordi det ikke står på noen røtter.


Jeg har i min tro etter mange års leting endelig kommet hjem her hvor jeg skal være, og jeg ønsker at andre også skal få lære denne kunnskapen, finne hjem og tilbake til opprinnelsen, røttene, fundamentet, forutsetningene, grunnmuren. La sant og rett lede an og sette oss fri. Det er de hebraiske røtter som ‘tetter igjen alle hullene’ i min bibelforståelse etter ørkesløse vandringer i kirker og menigheter av ymse slag. Det er nå jeg er åndelig ‘hjemme’.


Jo mer jeg lærer, jo mer ser jeg hvor lite jeg egentlig har skjønt og hvor mye mer det er å lære seg. Man blir simpelthen aldri ferdig. Bibelen har grenseløse dyp og vidder, og selv har jeg bare fått skrape litt nederst i et hjørne av denne enorme pakka kalt Guds Ord...



Jeg har ikke min trosidentitet i kirker og menigheter, men i Guds Ord. Hvem som helst blant kristne vil kanskje føle at de kan si det samme om seg selv, men den kirkelige bakgrunn de fleste av oss har, vil bidra til å sterkt fargelegge den tolkning av Ordet som man sitter igjen med og tror er ‘det rene’ Ordet.