HebraiskTro.no


MANIPULASJON OG MISBRUK AV GUDS NAVN


Av Kris GulengHan fortalte om ei dame som kom til ham for å få hjelp mot depresjon. Da fortalte han at han sa til henne: "Det du trenger er et tupp i rævva og en flybillett til Bombay!" Jeg har enda ikke helt fått opp hakesleppen. Enden på visa var at hun reiste til Bombay, kom angivelig ‘kurert’ tilbake og takket ham hjertelig for ‘terapien’. Historien sluttet der. Moralen var at psykiatriske lidelser i Norge kan kureres ved å besøke slummen i India. Denne terapiformen er kanskje noe for norske sykehus?


Med respekt å melde: Det finnes gode innslag på TV Visjon Norge, absolutt. Men de kommer ikke fra Hanvold selv, etter min begrensede erfaring med kanalen. De kommer fra andre som leier sendetid hos ham. Programmene om og fra Israel støtter jeg, naturligvis. I denne sammenheng er Visjon Norge uvurderlig, særlig med tanke på den sterkt ensidige, Israelfiendlige statskanalen NRK, som utvilsomt trenger en motvekt langt større enn Visjon Norge kan demme opp for noen gang.


At Hanvold har kunnet bygge opp dette imperiet, med så alarmerende manglende Bibelkunnskap og Skriftforståelse, kombinert med slikt økonomisk sjansespill, begriper jeg ikke. Men dette er ikke min kommentar til Hanvolds økonomiske styring, da jeg overlater det til økonomene og journalistene. Dette er derfor heller ingen direkte kommentar til Brennpunkts hovedtema, som var økonomi. Dette er min kommentar i forlengelsen av Brennpunkt, nemlig til Hanvolds teologi og fremtoning.


Det som jeg vil kritisere er tre forhold:


  1. 1)At Hanvold og co bruker idéen om ‘såkorn’ (pengegaver) med løfter på vegne av Vårherre om tilbakebetaling i form av velsignelse, helbredelse og velstand. Ikke noe menneske kan love slike ting. Det er religiøs manipulasjon av mennesker som er i behov av legedom eller bedre livskvalitet. Det er løgn om bibelens egen bruk av termen ‘såkorn’, som ikke handler om penger, men om Bibelen. Ergo er det et hån mot Bibelen og mot menneskene som hører på det, tror på det og handler på det.

    Det er dessuten brudd på det 3. bud om å ikke misbruke Guds navn. Å love noe 'på vegne av' Gud, som man ikke har mandat til, er en sentral betydning av dette forbudet. Det er et hån mot universets Skaper at han blir tatt til inntekt for et skrikende pengemas på dette viset. Det er et religiøst bedrag, og hører ikke hjemme i en kristen kanal. Det er skammelig til det helt tragiske og et hån mot Gud.


  1. 2)At Hanvold profilerer seg som forkynner, lærer og pastor. Han har lest i sin Bibel og kan sitere skriftsteder, men det er ikke Bibelens budskap han promoterer. Han serverer fremgangsteologi, også kalt herlighetsteologi fra den såkalte trosbevegelsen. Dette består av bl.a. magisk tenkning og new age teknikker som hektes på bibelsitater.

    Hanvold inviterer verdenspredikanter fra denne bevegelsen, han har spesielt lagt sin elsk på Rodney Howard-Browne, som står bak den famøse urene åndskraften som fremprovoserer ukontrollert latterhysteri, forfalsket og utgitt som Den Hellige Ånds kraft. Han har mange tvilsomme gjestetalere fra utlandet, og jeg husker ikke navnet på dem alle, men det handler om det samme falske budskapet.

  2. 3)At Hanvold i sin personlige fremtreden er retorisk vulgær, arrogant, og spottende mot syke mennesker som trenger hjelp. Han snakker som en bryggesjauer og har en språkføring som gir liten logisk mening. Hans overmåte forflatede budskap og lettvinte løsninger for mennesker i nød, har en sjokkverdi jeg stadig forbløffes av. Han påstår depresjon er en synd man må be om tilgivelse for. Helt vanvittig.

    To bibelske ord som Hanvold misbruker til det blasfemiske er ordene ‘amen’ og ‘halleluja’. Han evner ikke å si en eneste full setning uten å slenge på disse uttrykkene, gjentatte ganger, enten de passer der eller ikke. For det meste ikke. Derfor blir hans retorikk stupid og hjelpeløs. Dette kombinert med hans forvokste ego, gjør derfor hele fyren til en klovn. Det triste er bare at folk tror på ham.


Det er viktig for meg å skille mellom det å dømme noen til fortapelse/helvete (en bedrift Hanvold gjerne foretar seg, f.eks. ved å si at ‘gjerrige mennesker går til helvete’: Jan Hanvold: Gjerrige går til helvete), - og å bedømme en sak i betydningen å skille mellom det som harmonerer med Bibelen og det som ikke gjør det. Dette skillet er viktig for meg.


Jeg nekter å dømme noen når det handler om den evige skjebne, for jeg vet at det bare er én som har den kompetansen og rettigheten; nemlig Jeshua Messias. Men jeg forbeholder meg retten til å følge den anmodning som Bibelen gir om å skille mellom det som stammer fra Bibelens Gud og det som ikke gjør det. Å avsløre falskhet og bedrag er en enormt viktig sak, og det er sågar en av Den Hellige Ånds spesielle nådegaver.


Et av de bibelske begreper som Hanvold bidrar til å tåkelegge, er lignelsen om ‘såkornet’. Det som han sier er at å betale penger til kanalen er å ‘plante et såkorn’. Dette vil med tiden ‘gi avkastning’ for giveren i form av helbredelse, bedre økonomi, velsignelse i alle livets felt. Dette er jo ren løgn. Termen ‘såkorn’ brukes ikke i Bibelen om penger i det hele tatt. Her er noen eksempler:


Luk 8: 5-15 forteller en lignelse om en såmann som sår sitt korn. Noe av kornet havner i god jord, annet på veien, og noe på stengrunn. Så forklarer Jeshua betydningen av såkornet: "Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds Ord." (vers 11). I de påfølgende versene utdyper han forklaringen. Såkornet er altså ikke penger i det hele tatt. Men Guds Ord. Og som vi vet eksisterte bare GT da dette ble sagt. Ergo sier Jeshua at Tanak/GT er Guds Ord. Johannes sier at Ordet er Jeshua. Jeshua er såmannen, men han er også det Ordet som blir sådd.


Det andre eksemplet som omhandler ‘såkorn’ er når Jeshua snakker om sin død. Han er hvetekornet som ved å dø blir til liv for andre. Og han sier at slik er det med den som vil tjene og følge Ham.


Joh. 12:24-26:

"Sannelig, sannelig jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære."


Et annet skriftsted som Hanvold misbruker er Jes. 55:1, som sier: "Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis! Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling!" Dette verset tar han til inntekt for sin hasardiøse versjon av tro. Han forteller i dette klippet om hvordan han kjøpte en eiendom til over 9 mill. kroner som han selvsagt ikke hadde: Skapende Tro (452).


Han sier også i Brennpunkt-dokumentaren noe i samme gate og referer til dette Bibelsitatet. Men omhandler dette sitatet å gjøre kjøp av eiendom uten finansiering i forkant? Nei, verset handler om Guds kjærlighet og pakt med sitt folk! Hans fredspakt med Israel. I den pakten får man Herrens godhet vederlagsfritt. Man trenger ikke jobbe for å finne frelse og fred. Det er gratis. ‘Vannet og kornet, melken og vinen’ er bilder på Guds rike. Dette blir gitt oss når vi trer inn i Hans pakt med Israel, som er en evig frelsespakt for hele verden, for de som tar imot Guds rike.


Og dette verset, selvsagt trukket fullstendig ut av sin rette kontekst, misbruker Hanvold for å rettferdiggjøre sin hasardiøse forretningsdrift, som han så bruker som forbilledlige eksempler på ‘tro’. Det er til å gråte over. Den arme, stakkars buss-sjåføren i dokumentarfilmen er jo bekreftelse på hvor farlig det er å ha slik enorm makt som Hanvold har skaffet seg på vegne av Guds Ord. Det er helt forferdelig. Hvor mange andre lik har han i lasten, mon tro?


"Når pengene i kisten klinger, sjelen ut av skjærsilden springer"... Dette var fast refreng under Den Katolske kirkes avlatshandel og religiøse overgrep mot vanlige folk i middelalderen. Folket selv eide ikke en bibel å lese i, så de kunne se at bibelen slett ikke nevner ordet ‘skjærsild’ eller andre løgner DKK kokte sammen for å kue mennesker, i det hele tatt. Bibelen var på latin og bare de geistlige kunne lese den. Dermed var folket prisgitt enhver vranglære som kirken måtte komponere for å fremme sitt utnyttende system.


Det som Hanvold gjør, ligger i gate med denne avlatshandelen. Måtte Hanvold vende om i sannhet, kunnskap, ydmykhet og ikke minst ærefrykt for JHVH, hvis navn han misbruker, og respekt for alle de TV-seere og bibelskole-elever han manipulerer.


Det ryktes at Jan Hanvold har mottat drapstrusler som resultat av NRK Brennpunkts søkelys på økonomien i Visjon Norge. Hvis det er sant, er det naturligvis fullstendig uakseptabelt. Ikke noe friskt menneske kan gjøre sånt. Det fremkommer ikke hvem som har gitt trusselen, men alvorsgraden av saken sier seg selv. Jeg håper Hanvold får den hjelpen han trenger i så måte fra politiet.


Når det er sagt, er det med en viss ironi jeg minnes Hanvolds egen Judas-metafor mht. den av hans ansatte som lekket konfidensielle papirer til NRK. Han antydet at vedkommende ville få sin straff av Gud for dette sviket på linje med den straffen Judas fikk eller påførte seg selv da han hengte seg. Dette utsagnet er også en dødstrussel, selv om den er indirekte. Det er presis like alvorlig.


Når jeg ser dette filmklippet (Overnaturlig økonomi og Guds oppmerksomhet for kun kr 5000,-) med en utenlandsk taler og avlatshandler og Gudsbespotter i Hanvolds regi, som selger "Den Hellige Ånds" løfter om velsignelse og velstand for hhv. 2000 og 5000 norske kroner, tenker jeg at han også sender sine dødstrusler på en religiøst maktovergripende, manipulatorisk og indirekte måte. Han sprer frykt for at hvis man ikke følger ‘Åndens’ direktiv gjennom taleren, så står man imot Vårherre selv. Og hvem kan det?


Og Hanvold har allerede forsikret seerne om at ‘gjerrige mennesker går til helvete, for det er det værste Gud veit’...  Hvem er det som kommer med dødstrusler her, om jeg tør spørre?


Det er godt mulig at Hanvold har gjort noe stort ved å bygge opp denne kanalen. Jeg har ikke forutsetning for å vurdere de interne økonomiske forholdene, slik de fremkommer i Brennpunkt, det overlater jeg til de mer kompetente. Men jeg tenker det må være mulig å finne et finansiellt nivå der man balanserer kostnadene mer etisk enn ved å tappe uføretrygdede og minstepensjonister for sitt levebrød. Søke tæring etter næring og ikke omvendt.


Det går an å be om støttepartnere og pengegaver på en seriøs og rederlig måte, helt i orden. Ikke noe galt i å be om finansiell støtte til å drive kanalen. Men en klovn som Hanvold har lite å fare med når han på dette viset (Jan Hanvold binder Mammons demoner og blir full av Ånden) demonstrerer en grad av uverdig fjolleri som ikke hører hjemme hos en mann i Guds rike. Det må ikke skje som resultat av religiøs manipulasjon, sirkus og med løfter om velsignelse og helbredelse på Guds vegne. Det er forkastelig. Hvis andre kanaler klarer å drive sine programmer uten avlatshandel, må det være mulig for Visjon Norge også.

Denne artikkelen er en reaksjon i etterkant av en reportasje i NRK den 25.10.2016. om Jan Hanvolds økonomiske styring av den landsdekkende kristne TV-kanalen Visjon Norge: NRK TV - Pengepredikanten.


Mitt aller første møte for 12 år siden med Jan Hanvolds Bibelundervisning på TV var uforglemmelig.